Vo štvrtok 7. 5. 2020 v čase medzi 16.00 a 17.00 máte možnosť inšpirovať sa od Ľubky Noščákovej na praktickom interaktívnom workshope určenom primárne pre učiteľov 1.stupňa, ale vítaní sú aj druhostupniari ;).

Poznámka: Stredoškolskí učitelia – kolegovia, nič sa nebojte, chystáme niečo i pre vás 😉

Od marca 2020 čelíme novej výzve – ako učiť žiakov, ktorí sú doma. Teraz ku nej pribudla ešte jedna- máme hodnotiť ich úspešnosť, napredovanie, pokroky vo vzdelávaní, ale aj osobnú iniciatívu, či sociálne zručnosti. Bez použitia známok.  To všetko v čase, keď zdanlivo nemáme žiadnu možnosť získavať podklady pre hodnotenie tak, ako sme boli roky zvyknutí. Takže:

  • Ako inak to  môžeme urobiť?
  • Ako získavať podklady a dávať žiakom korektnú spätnú väzbu?
  • Ako inak hodnotiť ?
  • Ako  na slovné hodnotenie práve teraz?
  • Ako s ním začať, ako ho tvoriť a získavať  podklady pre  korektné slovné hodnotenie v tejto situácii?
  • A hlavne ako to urobiť tak, aby som ako pedagóg mnohých žiakov nestrávil dlhé hodiny vypisovaním textov?

Na workshope sa dozviete nielen to, ako si poradiť so slovným hodnotením práve teraz, ale aj sami vytvoríte svoje prvé podklady pre takéto hodnotenie svojich žiakov.

Kapacita workshopu je naplnená. Pokiaľ máte záujem o informácie o workshopoch, ktoré budeme ďalej pre učiteľov pripravovať, zaregistrujte sa tu:

Ľubica Noščáková

PaedDr.Ľubica Noščáková, pedagogička, ktorá sa od r.1994 učí spolu s deťmi. V rokoch 1996-2000 bola súčasťou experimentálneho overovania slovného hodnotenia v rámci projektu Step by ste v praxi. Akreditovala sa ako lektorka a zavádzaním slovného hodnotenia do praxe sprevádza pedagógov aj rodičov. Doteraz je súčasťou jej hodnotení žiakov  aj slovné, v praxi používa  aj sprevádzajúce formatívne hodnotenie, vďaka ktorému sú deti úspešnejšie. Ako pedagóg získala niekoľko rôznych ocenení, patrí do TOP 10 Učiteľov Slovenska za rok 2018, je aktivistkou, dobrovoľníčkou, lektorkou, blogerkou. 


Prihlasovanie do programu – PREMENA ŠKOLY ZVNÚTRA 2020/21 je otvorené!


Ranná káva riaditeľov s hosťami

…stretnutia plné inšpirácií pre členov vedenia škôl…