V bežnom živote v rodine, na poradách či priateľských stretnutiach vidíme, ako sa nám ťažko prijíma kritika. Často ju nevieme vhodne podať a ani prijímať. Prečo? Pretože nás to nikto neučil.

Vek 6 – 10 rokov je najvhodnejší na získavanie skúseností s reflexiou a spätnou väzbou sociálnych zručností a postojov. Čo dáme do pomyselného ruksačiku deťom do 10 rokov, to si začnú z neho neskôr vyťahovať. Ale postupom času je to už ťažšie. Pamätáte si na svoju pubertu?

Už 6-ročné deti vedia povedať svoj názor, hlavne na druhého ☺. Naučiť ich však hovoriť o sebe nielen to dobré, ale i o svojich chybách, to je už ťažšie. A vysvetliť im, že chyby nám pomáhajú zlepšovať sa a sú vítané, to je už iný level. Najdôležitejšie je, aby to pochopili rodičia. Potom je práca v triede s reflexiou a spätnou väzbou ľahšia.

Viete aký je rozdiel medzi reflexiou a spätnou väzbou?

Vyučovanie je ako beh na dlhé trate. Bežec zvolí taktiku, vybehne a na určitom úseku si urobí priebežnú spätnú väzbu. Toto robím správne, to by som mal zmeniť. Po dobehnutí mu dá tréner reflexiu. Otázkami ho dostane k tomu, že pomenuje, čo urobil správne a kde urobil chybu. Vďaka reflexii môže nabudúce dosiahnuť lepší výsledok.

Viete že najefektívnejšia je reflexia a spätná väzba na hodinách TV?

Pri hrách a súťažiach spoznáš najlepšie charakter človeka. Je tu najviac emócií. Tu sa dá vychovávať k férovosti, naučiť sa priznať chybu, alebo povzbudiť porazených a tešiť sa z víťazstva druhých. Viac príležitostí nie je nikde inde. Sadnúť si na záver hodiny TV doprostred telocvične do kruhu a rozprávať sa o tom, čo sa udialo, je reflexia ako vyšitá. Ovocie reflexie a spätnej väzby je sladké: pri štafetových hrách decká víťazného družstva zatlieskajú porazeným či ich potľapkajú po pleci ☺. Alebo pri súťaži prizná žiak svoju chybu, aj keď ho to stojí body ☺.

Viete kedy sú reflexia a spätná väzba najkrajšie?

Výchova je o vzťahoch. Keď má dieťa dôveru a cíti sa bezpečne, vie sa otvoriť a nebojí sa chýb. Je to ako s priateľstvom, aj tam by mali byť dvere vždy otvorené pre názor druhých. Keď reflektujeme, musíme sa naučiť povedať to tak, aby to druhý vedel prijať. To by sme mali naučiť deti už v mladšom školskom veku.

Keď chcete niečo chutné uvariť, otvoríte kuchársku knihu. Keď sa chcete niečo dozvedieť o reflexii a spätnej väzbe detí na 1. st. ZŠ, pohľadajte Kuchársku knihu plnú receptov ako na reflexiu. Možno by sa u mňa nejaká našla ☺.