Hlas mesta

Peter je z Levíc, má 18 rokov a študuje na gymnáziu. Svojim projektom by rád pomohol zvýšiť záujem občanov mesta o komunálnu politiku. Pod názvom Hlas mesta vyvíja online platformu na uľahčenie komunikácie medzi mestským zastupiteľstvom a občanmi. Na stránke hlasmesta.sk si občania budú môcť pozrieť, o čom sa na zastupiteľstve rokuje, podať sťažnosť, podnet či navrhnúť tému na diskusiu. Od známeho projektu Odkaz pre starostu sa Hlas mesta odlišuje predovšetkým tým, že je to živá, interaktívna platforma. Nejde teda iba o nahlasovanie problémových situácií, ale vytvára priestor na obojsmernú, vzájomnú komunikáciu, aj za pomoci sociálnych sietí, s cieľom šíriť informácie a uľahčovať realizáciu zmien pre občanov mesta. Tým posilňuje komunitu a pocit spolupatričnosti.

Petrovi sa podarilo dať dokopy tím študentov, s ktorými vytvorili základný dizajn projektu. Pripravujú crowdfundingovú kampaň v spolupráci so študentskou marketingovou agentúrou Tochka. V rámci konzultácií projektu sa im podarilo spojiť sa s Robertom Bjarnasonom, CEO islandskej organizácie Citizens Foundation, ktorý prevádzkuje podobný projekt aj v Rejkjavíku. Prípadnú finančnú podporu by využil na rozvoj funkcionality a údržbu webovej stránky, odbornú podporu a vypracovanie právnych záležitostí.