Vo štvrtok 21. 5. 2020 v čase medzi 16.00 a 17.00 sme mali možnosť inšpirovať sa od Ľubky Noščákovej na praktickom interaktívnom workshope určenom primárne pre učiteľov 1.stupňa, ale vítaní boli aj druhostupniari ;).

„Čo viem dať do slov, a tak, aby žiakom prospelo a neublížilo im?” začína workshop pedagogička Ľubka Noščáková, ktorá má so slovným hodnotením dlhoročné skúsenosti. Síce bol workshop určený primárne pre učiteľov žiakov prvého stupňa, obohatením bol aj pre učiteľov vyšších ročníkov. A čo sa teda vôbec odohráva, keď dávame deťom slovné hodnotenie?

Ľubka radí, že spätná väzba slovným hodnotením musí byť komplexná a učiteľ si musí vytvoriť reálny obraz žiaka. Ten však často býva skreslený rodičmi, a žiak si tak z domu do školy prináša iné správanie, než aké je v skutočnosti pre neho príznačné. Hodnotenie však musí byť autentické – nehodnotíme tak dieťa, ale jeho prácu, vedomosti či iné merateľné ukazovatele. Hodnotiť sa však dá i hodnotové nastavenie, životné zručnosti či celkový prístup. Ľubka tiež hovorí o pozitívach formatívneho vzdelávania nad sumatívnym, ktoré posúva žiakov ďalej. Prihliada sa v ňom na individualitu, časté vyhodnocovanie práce žiakov a ide až o ich osobné sprevádzanie. „Sumatívne hodnotenie naopak deti zaväzuje, aby všetci vedeli všetko v rovnakom čase,” dodáva.

No a ako sa inšpirovať pri písaní slovného hodnotenia, ktoré je nepochybne obšírnejšie než písanie známok zložených z pár ťahov perom? Ľubka radí formu „ticklistov”, odškrtávajúcich zoznamov, ktoré slúžia ako prehľadný záznam. Pomáha aj limit slov, do ktorých sa pri hodnotení musia učitelia zmestiť, čo už zaviedli viaceré školy. Dôležitá je aj pravidelná spätná väzba a zapájanie rodičov do hodnotenia. Na konci tak budú spokojné všetky strany vzdelávacieho procesu.

Viac sa dozviete v krátkom videu z nášho workshopu:

Ľubica Noščáková

PaedDr.Ľubica Noščáková, pedagogička, ktorá sa od r.1994 učí spolu s deťmi. V rokoch 1996-2000 bola súčasťou experimentálneho overovania slovného hodnotenia v rámci projektu Step by ste v praxi. Akreditovala sa ako lektorka a zavádzaním slovného hodnotenia do praxe sprevádza pedagógov aj rodičov. Doteraz je súčasťou jej hodnotení žiakov  aj slovné, v praxi používa  aj sprevádzajúce formatívne hodnotenie, vďaka ktorému sú deti úspešnejšie. Ako pedagóg získala niekoľko rôznych ocenení, patrí do TOP 10 Učiteľov Slovenska za rok 2018, je aktivistkou, dobrovoľníčkou, lektorkou, blogerkou. 


Ranná káva riaditeľov s hosťami

…stretnutia plné inšpirácií pre členov vedenia škôl…