Bratislava, 18. mája 2018Občianske združenie LEAF vyhlásilo laureátov 3. ročníka ocenenia LEAF Award. Traja laureáti z vekovej skupiny 10 až 19 rokov sa dostali do programu osobného rozvoja a každý z nich získa finančnú podporu pre ďalší rozvoj svojho projektu vo výške až 5 000 eur. Ocenené boli aj inšpiratívne projekty dospelých účastníkov programov organizácie LEAF a členov LEAF komunity. LEAF Award sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Ocenenie LEAF Award vyhlasuje, organizuje a udeľuje občianske združenie LEAF. Ocenenie vzniklo s cieľom podporiť a rozvíjať inšpiratívne projekty detí a mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie a snažia sa urobiť ho lepším.

Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 136 dievčat a chlapcov vo veku 10 až 19 rokov s konkrétnym projektom vo forme podnikateľského alebo neziskového zámeru. Z piatich finálových projektov, na ktorých pracujú šiesti finalisti, vybrala porota tri víťazné projekty. Ich autori budú zaradení do ročného programu podpory a rozvoja, ktorý je šitý na mieru každému z nich. Prebieha v spolupráci s tímom skúsených odborníkov, firmami a expertmi z najrôznejších oblastí. Laureáti dostanú možnosť rozvíjať sa na osobnej a odbornej úrovni, podľa charakteru projektu. Organizácia LEAF ich prepojí s odborníkmi z akademického alebo podnikateľského prostredia, sprostredkuje im stáže či mentoring. Súčasťou ocenenia je aj finančná podpora na ďalší rozvoj projektu vo výške 5 000 eur.

V aktuálnom ročníku LEAF Award boli po prvýkrát ocenené aj inšpiratívne a inovatívne projekty účastníkov programov organizácie LEAF spomedzi učiteľov, podnikateľov, aktívnych ľudí vo firmách či Slovákov pôsobiacich v zahraničí. Aj oni budú zaradení do ročného programu podpory a rozvoja a získajú finančnú podporu pre svoj projekt vo výške 2 000 eur.

Laureáti 3. ročníka LEAF Award a ich projekty:

 • Z radov detí a mladých ľudí vo veku 10 až 19 rokov:
  • Filip Geib – Monitoring kvality ovzdušia v Liptovskom Mikuláši
  • Emanuel Kucbel – Marketingová agentúra TOCHKA production
  • Peter Škripko – Potenciálne využitie lignínu a prírodných olejov v prevencii pred UVA/UVB žiarením
 • Z radov účastníkov programov organizácie LEAF a LEAF komunity
  • Juraj Kováč – Podpora podnikavosti mladých ľudí
  • Jozef Maruščák – Aplikácia umelej inteligencie na predpovedanie výsledkov súdnych sporov
  • Marta Páleníková – Kuchárska kniha reflexie pre učiteľov
Laureáti 3. Ročníka LEAF Award (zľava: Marta Páleníková, Emanuel Kucbel, Peter Škripko, Filip Geib, Juraj Kováč)
Laureáti 3. Ročníka LEAF Award (zľava: Marta Páleníková, Emanuel Kucbel, Peter Škripko, Filip Geib, Juraj Kováč)

Poslaním organizácie LEAF je pomáhať v osobnom a odbornom rozvoji mladým ľuďom, ktorí majú potenciál stať sa osobnosťami, ktoré pomôžu Slovensku byť lepšou a silnejšou krajinou. „136 dievčat a chlapcov vo veku 10 až 19 rokov zobralo vážne našu výzvu a dali nám vedieť o tom, čo robia. Nečakajú na iných, ale už teraz pomáhajú zlepšovať a meniť Slovensko. My chceme, aby tieto ich príbehy a projekty inšpirovali aj ich kamarátov k podobne tvorivému prístupu k ich škole, mestu, spoločnosti či prírode. V mnohých projektoch to je vzácne prepojené. Hovoríme o šikovných makoviciach s dobrým srdcom. V tom je všetko. Intelekt, podnikavosť, angažovanosť aj charakter. V tom vidíme lepšiu budúcnosť krajiny.  Podporujeme najaktívnejších, aby sme pomohli nám všetkým. Nejde nám o víťazov, ani ich nevyhlasujeme ako víťazov. Vidíme v našich laureátoch LEAF Award inšpiratívnych ľudí, ktorí môžu tým, akí sú, zmeniť tento svet. Preto ich LEAF hľadá a podporuje,“ vysvetlil Miroslav Kocúr, manažér projektu LEAF Award v organizácii LEAF.

Valentína Sedileková je laureátkou 2. ročníka ocenenia. S podporou LEAF Award vydala ako 17-ročná fantasy knihu Venile. Bola na stáži v Denníku N, absolvovala študijný pobyt v Londýne a stala sa pravidelnou blogerkou týždenníka Trend. Jej texty sa objavujú aj v jeho tlačenej verzii. „LEAF Award bol pre mňa nenahraditeľnou skúsenosťou. Ukázal mi, že sny sa dajú plniť a že všetko je možné. Otvoril dvere mojim záujmom a ponúkol mi príležitosti rozvíjať sa, ktoré by som bez mojich mentorov a úžasných ľudí z LEAFu zrejme nikdy nemala. Verím, že rovnako ako pomohol mne, dodá odvahu plniť si svoje sny aj druhým – nielen oceneným,“ hodnotí prínos LEAF Award Valentína.

Ondrej Vrábel, laureát prvého ročníka LEAF Award, rozvíja projekt počítačových hier, ktoré pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím. „Pomohli ste mi najmä technikou, kontaktmi napríklad na Pixel Federation alebo Lenovo, inšpiráciou nových nápadov alebo zážitkami. Pomohli ste mi aj lepšie uvažovať nad budúcnosťou projektu, ako je napríklad jeho finančná udržateľnosť či jeho právne súvislosti a podobne. Týmto mi LEAF veľmi pomohol. Bez neho by Pinf Hry nevyzerali tak, ako vyzerajú dnes. Za to som LEAFu veľmi vďačný,” oceňuje program rozvoja LEAF Award Ondrej, ktorý bol tento rok členom poroty.

Laureáti 3. ročníka LEAF Award

Filip Geib – Monitoring kvality ovzdušia v Liptovskom Mikuláši

Filip Geib LEAF AwardFilip Geib je z Liptovského Mikuláša a má 19 rokov. Do tretieho ročníka LEAF Award sa prihlásil s projektom monitorovania kvality ovzdušia v Liptovskom Mikuláši. Filip pracuje na vývoji zariadenia, ktoré bude monitorovať prašnosť a koncentráciu chemických látok v ovzduší. Systém bude tvoriť viacero malých meracích staníc komunikujúcich so serverom, ktorý dáta spracováva. Podobné riešenia už fungujú, Filipove meracie zariadenie je ale oproti nim menšie, cenovo dostupnejšie a schopné merať viac znečisťujúcich látok. V súčasnosti má Filip hotový funkčný prototyp, na ktorom odlaďuje nedostatky. Verí, že okrem zberu dát jeho projekt prinesie aj informácie, ktoré budú dobrým zdrojom pre organizácie a jednotlivcov, ktorí môžu prispieť k intervenciám proti znečisťovaniu ovzdušia v mestách.

Filip bude tento rok maturovať. Okruh jeho záujmov je široký, okrem vedy ho bavia aj športy – lyžovanie, cross country cyklistika, jaskyniarstvo a tiež jachting, v ktorom aj úspešne súťaží. Dobrovoľne doučuje spolužiakov na gymnáziu matematiku a fyziku, organizuje súťaž Náboj Junior a pripravuje sa na štúdium na vysokej škole.

Emanuel Kucbel – Marketingová agentúra TOCHKA production

Emanuel Kucbel LEAF AwardEmanuel Kucbel je tretiak na bilingválnom gymnáziu v Banskej Bystrici. Projekt, s ktorým sa do LEAF Award prihlásil, má názov TOCHKA production. Je to „učňovská“ marketingová agentúra, v ktorej študenti gymnázia ponúkajú svoje služby, ako napríklad produkciu videa, fotografovanie, grafické práce alebo organizovanie eventov. Za ceny nižšie ako v profesionálnych agentúrach vedia klientom ponúknuť kvalitu na podobnej úrovni.

Emanuel nás zaujal svojim aktívnym podnikateľským prístupom. Podarilo sa mu vytvoriť firmu, ktorá je konkurencieschopná, študentom umožňuje odborne rásť, rozvíjať praktické zručnosti a pomáha aj miestnej komunite.

Okrem agentúry TOCHKA production sa Emanuel venuje množstvu ďalších aktivít, ako napríklad kapele, hre na klavíri, spevu, skladaniu hudby, školskému senátu, organizovaniu podujatí, spolupráci s občianskym združením Zastavme korupciu a školskému francúzskemu divadlu.

Peter Škripko – Potenciálne využitie lignínu a prírodných olejov v prevencii pred UVA/UVB žiarením

Peter Škripko LEAF AwardPeter Škripko pochádza z Prešova a má 19 rokov. Je skutočným vedcom. Do LEAF Award sa prihlásil s projektom, ktorý má za cieľ nájsť bežne dostupnú alternatívu k syntetickým látkam v opaľovacích krémoch. Peter sa zameral na lignín, prírodnú látku, ktorá pred UV žiarením chráni rastliny. Oslovil Katedru biofyziky UPJŠ v Košiciach, ktorá mu poskytla priestor a prístroje na prvú časť jeho výskumu. Tá bola ocenená aj vo viacerých domácich a zahraničných súťažiach. Ďalšia časť Petrovho projektu má za cieľ pozorovať dané látky na kožných bunkách. Následne by chcel vytvoriť prototyp opaľovacieho krému. Verí, že vďaka usilovnej práci a pomoci okolia sa mu podarí vyvinúť ekologický a lacný produkt, ktorý raz skutočne nájdeme na pultoch v obchodoch.

Okrem vedy sa Peter venuje aj mnohým iným záujmom. Hrá na gitaru a klarinet, venuje sa futbalu, je aktívny v Slovenskom skautingu a je predsedom školskej rady. Jeden z jeho vedeckých projektov sa venoval odsoľovaniu pôd v okolí Prešovského solivaru a bol ocenený na medzinárodných súťažiach.

Marta Páleniková – Kuchárska kniha reflexie pre učiteľov

Marta Páleníková LEAF AwardMarta učí na 1. stupni základnej školy už jedenásť rokov. Pred časom objavila čaro reflexie a po prvých nesmelých pokusoch sa rozhodla venovať sa tejto téme do hĺbky a nájsť funkčný „reflexný“ systém vhodný do každej triedy. Reflexia je systematické využívanie spätnej väzby a samohodnotenia na vyučovacích hodinách, ktoré umožňuje žiakom formou primeranou ich veku nájsť a pomenovať priestor na zlepšenie sa. Aktuálne má Marta za sebou nemálo pokusov, vďaka ktorým si naplno uvedomila, že reflexia má veľký vplyv na výkon a správanie žiaka. Bez nej žiak ani učiteľ nezistia, čo robili správne, ani to, čo robili nesprávne a prečo. Marta zistila, že učitelia na iných školách sa venujú reflexii len okrajovo a často povrchne, prípadne im na ňu neostane čas.

V rámci svojho projektu sa Marta rozhodla vytvoriť funkčný systém pravidelnej reflexie a spätnej väzby vo svojej triede. Plánuje skúšať rozličné varianty ako klásť otázky a ako pracovať s odpoveďami detí tak, aby napomáhali ich rastu a neustálemu zlepšovaniu sa. Svoje kroky, úspešné i neúspešné, bude postupne spisovať a zaznamenávať, aby z nich mohla zostaviť akúsi metodickú kuchársku knihu pre učiteľov. Mnohí učitelia by sa totiž do reflexie radi pustili, no netušia ako a hľadajú inšpiráciu. Martina kuchárska kniha bude okrem popisu ako by mal učiteľ pracovať s reflexiou, obsahovať aj mininávody, aké otázky klásť v rôznych druhoch reflexie a v neposlednom rade aj videoukážky reflexií priamo z jej triedy.

Marta je športovkyňa telom i dušou, venuje sa turistike a basketbalu, k čomu sa snaží viesť aj svojich žiakov. Je absolventkou Individuálneho rozvojového programu učiteľa, ktorý vedie organizácia LEAF.

Jozef Maruščák – CaseCrunch odhalí, ktoré faktory skutočne ovplyvňujú súdne spory

Jozef Maruščák LEAF AwardJozef má 23 rokov a je v záverečnom ročníku práva na University of Cambridge. Založil projekt CaseCrunch, ktorý aplikuje umelú inteligenciu na právne spory. Je to oblasť, ktorá nebola doteraz vedecky prebádaná a práve projekt CaseCrunch sa výrazne podieľa na medzinárodnom výskume v nej. Hlavným dôvodom na založenie projektu bola motivácia zistiť skutočné faktory, ktoré ovplyvňujú súdne spory. Z výskumov vyplýva, že sudcovia berú často do úvahy irelevantné faktory a že právnici nedokážu adekvátne predpovedať výsledok sporov.

CaseCrunch vďaka kvantitatívnej analýze právnych sporov zefektívňuje právnickú prácu. Pod kvantitatívnou analýzou sa myslí identifikácia mimoprávnych faktorov, ktoré sú dôležité pre výsledok súdneho sporu alebo pre strany v spore. Môžu to byť rôzne faktory ako konkrétny súd, konkrétny sudca, konkrétny právnik, oblasť práva, výška nehody, ale aj faktory ako finančný stav, dobré meno alebo kriminálna minulosť jednej zo strán. Identifikácia daných problémov umožní klientom urobiť informovanejšie rozhodnutie, predísť prehraným sporom alebo zistiť, koľko daný spor bude stáť. Kvantitatívna analýza podobného druhu sa vo svete takmer nikde nepoužíva a konkurencia vo svete v podstate neexistuje.

Popri škole a projekte CaseCrunch si Jozef plní svoje povinnosti ako člen Dozornej rady Slovenskej debatnej asociácie a prial by si mať viac času na trénovanie mladších debatérov. Rád si ide zacvičiť, zahrať futbal a veľmi rád rozmýšľa nad otázkou šťastia v živote.

Jozef je členom komunity Slovákov v zahraničí, v rámci programu Slovak Professionals Abroad Program organizácie LEAF.

Juraj Kováč – Učí mladých ľudí ako rozbehnúť vlastné podnikanie

Juraj Kováč LEAF AwardJuraj sa už ako doktorand na vysokej škole začal venovať rozvíjaniu podnikavosti mladých ľudí. Jeho projekt Rozbehni sa! (s holou riťou) pomáha ľuďom s úplnými podnikateľskými začiatkami. Každý si môže nechať diagnostikovať, či jeho nápad má podnikateľský potenciál, pozrieť si videá o tom, čo je pri rozbehu podnikania dôležité, absolvovať online kurz a spojiť sa s podobne uvažujúcimi ľuďmi.

Juraj vníma potrebu rozvíjania novej generácie mladých ľudí, ktorí si príležitosti vedia vytvoriť sami. Jeho odpoveďou je projekt Rozbehni sa! Academy, ktorého cieľom je naučiť kritickú masu mladých ľudí základy rozbiehania biznisových nápadov. Je to akýsi rýchlokurz začiatkov podnikania v 21. storočí, pozostávajúci zo štyroch video lekcií a záverečného testu. Jurajovým cieľom je priniesť podporu podnikavosti u mladých ľudí aj do vzdelávania. Už teraz preto školí ambasádorov, ktorí budú viesť workshopy na stredných školách.

Úspešnosť projektu podľa neho stojí na efektívne nastavenej finančnej udržateľnosti, škálovaní projektu a hlavne na stopercentnej praktickosti. Cieľ si Juraj nastavil vysoko – do roku 2020 by chcel inšpirovať k rozbehnutiu vlastného podnikania 100 000 mladých ľudí a svoj program by chcel zaviesť do 250 stredných škôl. Doteraz ho absolvovalo 2500 študentov na 60 školách a rozdal 1500 publikácií „Máš nápad? Rozbehni ho do 100€“ a StarteR! balíčkov.

Juraj Kováč sa narodil v Tisovci, žije v Ostrave, vychováva dcéru a členom LEAF komunity sa stal vďaka zapojeniu sa do Programu expertného dobrovoľníctva.

Rozšírené profily a opisy projektov laureátov ocenenia nájdete na stránke https://www.leaf.sk/award/leaf-award-2018/.

Ako boli vyberaní laureáti ocenenia

Za výber laureátov ocenenia zodpovedá porota zložená z osobností vedy, akademického, školského a podnikateľského prostredia. V aktuálnom ročníku LEAF Award členmi poroty boli: Mária Smreková, Vladimír Šucha, Peter Irikovský, Saša Miklášová a Ondrej Vrábel. Profily porotcov nájdete na stránke https://www.leaf.sk/award/porota/.

Prihlásené projekty boli hodnotené podľa niekoľkých kritérií:

 • Vplyv projektu na okolie
 • Užitočnosť projektu
 • Kvalita dopadu
 • Rozsah vplyvu na okolie
 • Rozvoj hodnôt:
  • Charakternosť – to je predovšetkým rešpekt voči druhým, pokora a morálna odvaha
  • Excelentnosť – výnimočnosť vo svojej oblasti a vytrvalá snaha robiť veci čo najlepšie
  • Podnikavé líderstvo – impulz k zmene k lepšiemu, inovatívnosť a ochota rozumne riskovať
  • Občianska angažovanosť – nezištný a aktívny záujem o okolie, záujem o iných a o ich situáciu