Téma: Hladký prechod z klasickej do online výuky.

Vo štvrtok 2. 4. 2020 v čase medzi 8.30 a 9.30 budú svoju skúsenosť s rozbehnutím zabezpečovania online vyučovania zdieľať 2 stredné školy z Bratislavy: LEAF Academy a Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa.

Reč bude o tom, aké kroky podnikli na týchto školách, na čo je dobré myslieť a nezabudnúť, ale tiež čo znamená aktuálna situácia pre prácu vedenia s učiteľkým tímom, či vnútornú i vonkajšiu komunkáciu.

LEAF Academy

je súkromná stredná škola, ktorej poslaním je prispieť k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti a budúcich lídrov. Jej dvojročný a štvorročný program je zameraný na podnikavé líderstvo, rozvoj charakteru, stredoeurópske štúdiá a prírodné vedy v spojitosti s technológiami, technikou a matematikou.

Počas štúdia sa kladie dôraz na budovanie kompetencií ako kritické myslenie, kreativita, komunikácia a spolupráca. Študenti na konci štúdia získajú AP International diplom. LEAF Academy poskytuje študentom vzdelanie svetovej kvality bez ohľadu na ich socioekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.    

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

je prostredie, v ktorom vyrastajú osobnosti s pevným charakterom a kvalitným vzdelaním, pripravené meniť Slovensko a svet k lepšiemu. Škola stojí na 3 pilieroch:

  • AKADEMICKÝ: kladie dôraz na metódy učenia rozvíjajúce kritické myslenie. Nejde len o odovzdávanie informácii, ale o učenie sa spochybňovať, analyzovať a klásť si otázky.
  • HODNOTOVÝ: snaženie nájsť pravdu o sebe a o svete. Kresťanstvo vnímame ako ponuku, pričom študentom chceme umožniť stať sa tou lepšou verziou seba samých.
  • MEDZINÁRODNÝ: príprava na život a ďalšie štúdium v medzinárodnom prostredí. Pomáha im k tomu intenzívne vyučovanie anglického jazyka a to, že sa na škole stretnú s pedagógmi, lektormi a tútormi z USA, Mexika, Indie, Španielska, Veľkej Británie či Nemecka.

P. S. V prípade akýchkoľvek otázok nás pokojne kontaktujte na jana.balazova@leaf.sk


Späť na Ranná káva s hosťami