Téma: Ako vieme pomôcť učiteľom adaptovať sa na zmeny a tešiť sa z tvorby nových riešení po CoVide 19?

V piatok 15. 5. 2020 v čase medzi 8.30 a 10.00 máte možnosť prísť na medzinárodnú kávičku s Jessem Palmerom a Samuelom Kissom.

O čom budeme diskutovať s našimi hosťami tentokrát?

Po prvotnom šoku z transformácie vzdelávania v priebehu niekoľkých dní, si niektoré školy uvedomili že táto situácia je aj príležitosťou na pozitívne zmeny. Ministerstvo školstva tiež vyžaduje pomerne rýchle zmeny. Ako však vieme podporiť našich kolegov a celú školu v radosti, tvorbe a zmenách tak, aby sme nedestabilizovali organizáciu a tiež nezapadli do starých koľají akonáhle bude po CoVide 19?

Jesse Palmer

Posledné tri roky viedol tím letných škôl pre United World College ISAK Japan, ktorá každoročne tvorila a implementovala nové koncepty výučby. Je známa tým, že rôznorodá komunita študentov sa podieľa na vedení vyučovania, pomáhajú princípy mindful leadership a human-centered design. Spolupráca učiteľov pri prípravách prebieha online, podobne ako je tomu na našich školách teraz. Okrem toho sa Jesse podieľal na výskume pre NASA, návrhu hračiek a hier, a pôsobil vo vedení startupu. Vyrastal na americkom vidieku, momentálne žije a pracuje v Tokyu.  

Samuel Kiss

Je súčasťou šrišieho vedenia tímu Súkromného bilingválneho gymnázia v Galante. Vyštudoval filozofiu, učí občiansku náuku, systémovú filozofiu a predmety zamerané na rozvoj akademických zručností v anglickom jazyku. Na škole koordinuje premenu vzdelávania zameranú na medzipredmetové vzťahy, akademické zručnosti a kompetencie a osobnostný rozvoj, zabezpečuje aj technickú podporu. Keď nepracuje, tak je v prírode na kolesách, okrem iného trénuje aj florbal.

Ľubica Lutz

nás prevedie „rannou kávou“ ako moderátor a pomocník s anglickým jazykom. Ľubka je učiteľka predmetu podnikavé líderstvo na LEAF Academy a pracovala vo vzdelávaní i firemnom sektore v Japonsku i na Slovensku. 

Pokiaľ máte záujem o účasť na tomto online stretnutí, zaregistrujte sa tu:


Späť na Ranná káva s hosťami