Aby študenti milovali vaše hodiny

Aktuálnu ponuku programu Individuálny rozvoj učiteľov a prihlášku nájdete na stránke
>>Individuálny rozvoj učiteľov 2015<<

 

18.8.2014

Čo odlišuje dobrých učiteľov od výborných? Tí druhí sa chcú stále zlepšovať. Kvôli sebe, ale aj kvôli študentom – aby ich vyučovacie hodiny bavili a dosahovali dobré výsledky.  Pre tých, ktorí sa chcú stať výbornými učiteľmi, LEAF aj tento školský rok spúšťa v niekoľkých slovenských mestách Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU). Účastníkom umožňuje ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rád od skúseného mentora.

Program, ktorý je bezplatný, prebieha formou spoločných stretnutí učiteľa s mentorom počas pracovnej doby raz za tri týždne. Jeho súčasťou je aj návšteva vyučovacích hodín učiteľa a následný spoločný rozbor hodiny z didaktického aj osobnostného hľadiska. Program prebieha priamo na vašej škole, učiteľ nemusí kvôli nemu nikam cestovať.

Garantom programu a jedným z mentorov je Dávid Králik. LEAF program otvára už po tretíkrát a podľa doterajších skúseností učiteľovi pomáha najmä:

  • Zlepšovať organizáciu hodiny a zvyšovať jej efektívnosť
  • Posilňovať radosť z učenia a nachádzať nové zaujímavé metódy
  • Zlepšovať komunikáciu so žiakmi a disciplínu v triede
  • Objavovať kreativitu a slobodu v učení
  • Zapájať študentov do vyučovania a pracovať s feedbackom

Program trvá od októbra tohto roku do apríla 2015 a prihlásiť sa môžu všetci učitelia stredných škôl, gymnázií a II. stupňa základných škôl.

On-line prihlášku je potrebné vyplniť do 30. septembra 2014. Vyplnenie prihlášky vám zaberie 20-30 minút.

Vďaka účasti v tomto výberovom programe spoznáte tiež komunitu slovenských učiteľov vašej krvnej skupiny, s ktorými môžete zdieľať zážitky, skúsenosti a užitočné rady a profesionálne rásť aj po skončení programu.  

Kontakt: 
Dávid Králik
david.kralik@leaf.sk
 

“Do programu som sa prihlásila, lebo som začínala mať pocit, že upadám do stereotypu. A tiež som dostala triedy malých primanov, kde často vznikali situácie, ktoré boli pre mňa neznáme. Nevedela som, ako na ne reagovať. Na začiatku som mala trochu stres, lebo okrem toho, že riešite všedné i menej všedné veci na hodine, máte v triede ešte jedného človeka, ktorý sa na to všetko pozerá zo zadnej lavice. No nemal pravítko v chrbte a výraz inšpektora z učiteľského hororového filmu, nebol dôvod sa stresovať. Naša spolupráca prebiehala veľmi dobre. Vďaka programu som si okrem iného uvedomila a v praxi aj odskúšala, že ak sa viac budem sústrediť na deti ako na prežívajúce osobnosti, môžem dosiahnuť lepšie výsledky.”

Nataša Burcinová, učiteľka španielčiny na Gymnáziu F.G.Lorcu v Bratislave

„Mentorka navštevovala niektoré moje hodiny, na ktorých sme sa vopred dohodli. Po každej návšteve sme absolvovali rozhovor – v škole alebo v kaviarni, kde sme hodinu podrobne rozobrali. Sústredila sa na môj výklad, jeho charakter, zrozumiteľnosť, použitie didaktických pomôcok  a ako som sa správal - či som bol suverénny, prísny, dôsledný. Všímala si aj žiakov, ako reagujú na "moju hru". Vzťah s mentorkou hodnotím veľmi pozitívne. Sadli sme si profesionálne aj ľudsky. Program ma naučil najmä to, aká dôležitá je dôslednosť a tiež, že ak prídem na nejaké svoje chyby, ich riešenie si vyžaduje dlhší čas a nasadenie.“

Stanislav Ďurek, učiteľ náuky o spoločnosti a kultúry a umenia na Gymnáziu na Hlinskej ulici v Žiline  

Ak chcete byť informovaný o všetkých aktivitách LEAF zameraných na rozvoj učiteľov, zanechajte nám na seba email. O všetkom podstatnom sa tak dozviete včas a z prvej ruky.