V stredu 10.6. 2020 o 14:00 sa s historikom zo Slovenskej Akadémie Vied, Martinom Poschom, porozprávame o Česko-Slovensku a jeho práci historika.

Spoločne s hosťom nájdeme odpovede na otázky ako:

1. Skúmajú historici dejiny len zatvorení v knižnici?
2. Ako učiť o dejinách pútavo?
3. Čo nám nepovedia v škole o histórii Slovenska?
4. Prečo práca historika nie je vôbec nudná ale skôr naopak?

Martin Posch

Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Historickom ústave SAV získal v roku 2019 titul PhD. Vo svojom výskume sa zaoberá druhým československým odbojom, primárne špeciálnymi výsadkami na okupované územie Československa za druhej svetovej vojny a činnosťou západných spravodajských služieb na danom území. Počas štúdia absolvoval výskumné pobyty na Univerzite Karlovej v Prahe, Kingston University v Londýne a Rakúskej akadémii vied vo Viedni. V súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník na Oddelení novších dejín na Historickom ústave SAV

Otázky sa hosta môžete pýtať cez SLIDO – #1945