Skúste porozmýšľať nad konkrétnou situáciu, kedy ste si niečo domysleli, kedy ste si domysleli niečo, o čom ste nemali informáciu, alebo ste si domysleli, čo iní robia alebo si myslia.

Koľko krát ste verili, že Vaša domnienka je pravdivá?

Koľko krát z Vašej domnienky vznikol problém, napätie alebo nedorozumenie?

Tretia dohoda Nevytvárajte si domnienky spolu s druhou dohodou Neberte si nič osobne sú často príčinou veľkých drám a konfliktov v našich životoch, koledujeme si o problém. Často nepožiadame o vysvetlenie, vytvárame si svoje domnienky, o ktorých sme presvedčení, že sú pravdivé, potom ich bránime, prskáme emocionálny jed a hrešíme slovom. Je lepšie pýtať sa, ako si vytvárať domnienky.

Vo vzťahoch si často vytvárame domnienku, že druhí vedia, čo si myslíme a my nemusíme hovoriť, čo chceme. Myslíme si, že budú robiť, čo chceme, lebo nás dobre poznajú. Ak druhí nerobia, čo chceme, čo sa domnievame, že by mali robiť, cítime sa dotknutí. Dohodli sme sa, že ak nás ľudia milujú, mali by vedieť, čo chceme alebo ako sa cítime. Domnievame sa, že ostatní cítia ako my, myslia ako my, posudzujú ako my. To je omyl.

Keď vstupujete do vzťahu s niekym, kto sa Vám páči, vidíte iba to, čo chcete vidieť a veci, ktoré sa Vám na danej osobe nepáčia, popierate. Klamete sami seba. „Moja láska všetko zmení.“ To však nie je pravda. Ak sa iní zmenia, je to preto, lebo sa sami chceli zmeniť, nie preto, že ich môžete zmeniť vy. Skutočná láska znamená prijímať ľudí takých, akí sú a nesnažiť sa ich zmeniť. V tomto momente sa štvrtá dohoda dopĺňa s buddhistickou všeobjímajúcou láskou. Láskou, ktorá je bezpodmienečná.

Ak si prestaneme vytvárať domnienky o Vašom partnerovi a ostatných ľuďoch, vo vašich vzťahoch nebudú konflikty. Spôsob, ako sa vyhnúť vytváraniu domnienok, je klásť otázky. Dajte si záležať na tom, aby bola Vaša komunikácia jasná a zrozumiteľná. Ak niečomu nerozumiete, pýtajte sa, je lepšie opýtať sa a ujasniť si to, ako si vytvárať domnienky.

Štvrtá dohoda je o vykonávaní prvých troch dohôd Vždy robte všetko najlepšie, ako viete. Vaše najlepšie ako viete však nebude v každej chvíli rovnaké, ale závisí od mnohých okolností, či ste zdraví, chorí, unavení, plní energie, oddýchnutí, šťastní, nahnevaní atď.

Bez ohľadu na kvalitu, neustále robte veci najlepšie, ako viete. Ak budete veci robiť najlepšie, ako viete, budete intenzívne žiť svoj život. Robiť veci najlepšie, ako viete, znamená konať preto, že to máte radi, a nie preto, že čakáte odmenu. Keď robíte najlepšie, ako viete, učíte sa akceptovať sami seba. Musíte si však byť vedomí svojich chýb a učiť sa z nich.

Keď budete ctiť všetky štyri dohody, je nemožne, aby ste žili v pekle. Ak sa nebudete previňovať slovom, nebudete si brať nič osobne, keď si nebudete vytvárať domnienky a budete vždy a všetko robiť najlepšie, ako viete, budete mať krásny život. Vaša láska a sebaúcta budú každým dňom rásť. Venujte pozornosť dnešku a zotrvávajte v prítomnom okamihu.

Napriek tisíckam kilometrov, ktoré delia starých Toltékov od Buddhizmu, medzi oboma múdrosťami môžeme nájsť množstvo paralel. Obe hovoria o bezpodmienečnej láske a úcte k sebe a všetkým ostatným bytostiam, k celému svetu. Obe učenia zdôrazňujú moment prežívania prítomného okamihu tu a teraz. Týmito podobnosťami sa ich múdrosť môže v našich životoch posilňovať a znásobovať.