Návrat k minulej hodine a k ukážke z audio knihy Štyři dohody.

Audio kniha je dostupná aj v slovenskom jazyku, ale ja mám tú českú verziu prerozprávanú Jaroslavom Duškom oveľa radšej.

Čo si podľa ukážky hovoríme v dohodách? Čo v nich je?

Náš život ovládajú dohody“

V živote máme mnoho dohôd, ktoré nám spôsobujú utrpenie“ Súhlasíte s týmto výrokom? V čom? Ktoré dohody Vám spôsobujú utrpenie?

Ak chcete, aby Váš život sprevádzala radosť a pocit naplnenia, musíte nájsť odvahu porušiť dohody založené na strachu a znovu nájsť svoju osobnú energiu“

Aby sme sa dokázali riadiť 4 novými dohodami, je potrebná silná vôľa“ Máte vôľu uzavrieť so sebou nové dohody a riadiť sa nimi?

Dohody, ktoré ste uzavreli sami so sebou

Aké dohody ste uzatvorili sami so sebou?

Darí sa vám tieto dohody dodržiavať?

Nakoľko veríte týmto dohodám?

Ako vám ovplyvňujú život?

Čo vám dávajú, čo vám berú?

Vzdali by ste sa niektorých z nich?

Štyri mocné dohody

Prvá dohoda – nehrešte slovom

Druhá dohoda – neberte si nič osobne

Tretia dohoda – nemajte domnienky

Štvrtá dohoda – robte veci najlepšie ako viete

Prvá dohoda – nehrešte slovom

Hľadajme v audio ukážke odpovede na tieto otázky:

06

Aká je prvá dohoda?

Prečo začíname od slova?

Čo je slovo?

07

Čo podľa ukážky znamená hrešiť?

Čo znamená nehrešiť?

Čo je najväčší hriech?

Čo sa stane, keď so sebou uzavrieme dohodu, že nebudeme hrešiť slovom?

Na čo používame slová?

Prečo musíme odpustiť tím, čo nás zakliali slovom?

09

Ako slovo používame proti sebe?

Aké zmeny zaznamenáme, ak porozumieme 1.dohode nehrešte slovom?

Čo sa stane, ak prestaneme hrešiť slovom?

Otázky na záver

Čo je odkazom tejto dohody?

Ako Vám môže táto dohoda pomôcť? V čom?

Čo by sa zmenilo vo Vašom živote, ak by ste so sebou uzavreli túto dohodu?

Ako táto dohoda súvisí s témou byť sám sebe dobrým priateľom, ktorú sme mali na začiatku roka?

Na hodine môžete namiesto audioknihy použiť aj videozáznam z predstavenia Štyri dohody, napríklad tento. Je voľným zdramatizovaným rozprávaním o Štyroch dohodách s hudobným doprovodom.