Najbližších niekoľko hodín je inšpirovaných knihou Štyri dohody od Don Miguel Ruiza, ktorá vychádza z múdrosti starých Toltékov. Ponúka štyri mocné dohody, ktoré uzatvárame so sebou a ktoré nás dokážu priviesť k osobnej slobode, šťastiu a láske.

Ja som tému doplnila o ukážky z audio knihy, ktorú číta Jaroslav Dušek. Na internete sa dajú nájsť aj video ukážky z predstavenia Jaroslava Dušeka Štyri dohody.

1.hodina

Otázky na úvod

Čo je dohoda?

Dohoda

  • typ zmluvného vzťahu = typ zmluvy alebo prejav súhlasu 2 (?) strán, ktoré sa na niečom dohodli.
  • v bežných vzťahoch, keď je potrebné slovný dohovor potvrdiť aj písomne. V prípade neskoršej nezhody má každá zo strán doklad, že k dohode prišlo. Dohoda tak obsahuje vzájomné zmluvné strany, predmet dohody a jednotlivé podmienky, na základe ktorých k dohode prichádza.
  • oficiálne/neoficiálne

Aké dohody poznáte? Kde v živote vieme nájsť dohodu?

Vymenovať príklady:

– spoločenská a kultúrna dohoda – pozdrav, potrasenie rukou, poďakovanie, spôsob obliekania, jazyk, dopravné predpisy…

– písomné/formálne – zmluva o poskytnutí hypotekárneho úveru, pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce;

– ústne/nepísané –medzi kamarátmi;

– v rodine – domáce práce, zodpovednosti, večierka;

– v partnerstve/manželstve

– v škole – školský poriadok, známky, rozvrh;

– dohody medzi nami samými

S kým/čím uzatvárate dohody?

S ktorými dohodami súhlasíte? Ktoré rešpektujete?

S ktorými dohodami nesúhlasíte?

Ktoré dohody Vám nevyhovujú?

Ktoré dohody dodržiavate/mali by ste dodržiavať/nedodržiavate?

Ako sa cítite a čo spravíte, keď niekto nedodrží dohodu?

Ako reagujete? Čo poviete?

Okrem dohôd s vonkajším svetom, uzatvárame dohody aj sami so sebou. O takýchto dohodách hovorí kniha Štyri dohody.

Ukážka z audio knihy, časť 05 Předzvěst nového snu

Otázky a myšlienky k audio ukážke

Čo si podľa ukážky hovoríme v dohodách? Čo v nich je?

Náš život ovládajú dohody“

V živote máme mnoho dohôd, ktoré nám spôsobujú utrpenie“ Súhlasíte s týmto výrokom? V čom? Aké dohody Vám spôsobujú utrpenie?

Ak chcete, aby Váš život sprevádzala radosť a pocit naplnenia, musíte nájsť odvahu porušiť dohody založené na strachu a znovu nájsť svoju osobnú energiu“

Pocítime potrebu tieto dohody zmeniť“

Aby sme sa dokázali riadiť 4 novými dohodami, je potrebná silná vôľa“

Naše vlastné dohody:

Niektoré dohody sú nám dané z rodiny, prevzali sme ich ako deti, často sú nevedomé a začíname si ich uvedomovať či testovať ich až neskôr, v puberte/adolescencii (Keď si začíname viac uvedomovať iných ľudí, rodiny a spochybňovať svet a autority). Iné, uzatvárame my sami, ako vedomé a mysliace osobnosti. Otázkou je do akej miery sú naše dohody pre nás pozitívne, výhodné, podporujúce a kedy nás obmedzujú, trápia a vytvárajú nám bolesť či strach.

Otázky k dohodám, ktoré sme uzavreli sami so sebou:

Aké dohody ste uzatvorili sami so sebou?

Darí sa vám tieto dohody dodržiavať?

Nakoľko veríte týmto dohodám?

Ako vám ovplyvňujú život?

Čo vám dávajú, čo vám berú?

Vzdali by ste sa niektorých z nich?