Môj prvý workshop k projektu Ako na šťastie (Osobnostný a sociálny rozvoj) som pripravila pre kolegov na mojom domovskom gymnáziu na Vazovovej ulici v Bratislave. Nie len preto, že zdieľanie profesných skúseností považujem za motivujúce a obohacujúce, ale najmä preto, že téma môjho projektu sa týka všetkých, nie len žiakov. Verím, že každý môže byť v živote šťastný alebo aspoň o kúsok šťastnejší, môžeme na tom pracovať každý deň, celý život. Tak ako v osobnom živote, aj v tom našom profesnom je vyrovnaný, pokojný, radostný a milý učiteľ podmienkou toho, aby žiakov nie len učil, ale ich aj pozitívne formoval, nie vždy cielene, ale nevedome svojim každodenným správaním, komunikáciou, tým kto je a aký je ako osobnosť, človek.

Po krátkom úvode do môjho osobného príbehu, ktorý inšpiroval môj projekt Ako na šťastie, sme sa s kolegami pustili do budhizmu, nie do náboženstva, ale do jeho psychologickej metódy, ktorú pôvodne učil Buddha. Budhizmus si kladie za cieľ a zmysel oslobodenie od utrpenia. Metóda schopná odstrániť utrpenie nám umožňuje žiť nepretržite v stave vyrovnanosti.

Naša vyrovnanosť nezávisí od situácií, ale od našej reakcie na ne.

Vo svojom projekte sa budem snažiť všetky koncepty aplikovať na osobný život, teda nie teoreticky, ale tak, aby dokázali pomôcť k lepším vzťahom a šťastnejšiemu a naplnenejšiemu životu. Keďže cieľom psychologickej metódy budhizmu je zbaviť sa nenávisti, závisti, žiarlivosti, smútku, strachu, nepokoja, úzkosti, sebectva, nenásytnosti, žiadostivosti, teda všetkých emócii, ktoré nám spôsobujú utrpenie, požiadala som svojich kolegov, aby si spomenuli a zapísali nedávnu situáciu, ktorá v nich takýto pocit vyvolala. Každý z nich počas workshopu pracoval s konkrétnou vlastnou situáciou. Často šlo o veľmi osobné veci, preto zdieľal len ten, kto chcel.

Postupne sme si prešli päť jednoduchých síl Budhovho učenia, vyskúšali sme si pár cvičení ako pracovať s dychom a kontrolovať svoju myseľ. Ak chceme zo svojho života odstrániť utrpenie a dosiahnuť vyrovnanosť, je dôležité týchto päť síl (alebo pravidiel) pravidelne cvičiť a prakticky aplikovať.

Päť síl Budhovho učenia:

  1. kontrola mysle – kontrola mysle spočíva v kontrole myšlienok, aby sme dokázali sledovať svoju myseľ, musíme sa stať nezaujatými pozorovateľmi;
  2. prítomnosť v realite – realita je prostredie, ktoré nás obklopuje, existujú dva svety: svet mysle a svet reality, svet mysle nie je reálny, svet reality áno;
  3. vedomie premenlivosti – všetko sa neustále mení;
  4. nelipnutie – neexistuje nič stále k čomu by sme mohli priľnúť, vedomie pominuteľnosti všetkých vecí pomôže dosiahnuť nelipnutie, lipnutie je túžba po niečom, čo nie je, nelipnutie neznamená vyžadovať to, čo nie je, ale vážiť si to, čo je a tešiť sa z toho;
  5. všeobjímajúca láska – len so všeobecnou láskou sa život naplní pokojom a radosťou.

Utrpenie má tri príčiny: očakávanie, strach a pocit viny.

Na konci stretnutia sme zdieľali svoje vlastné situácie, otázky aj pochybnosti. Na základe krátkej skupinovej aj individuálnej spätnej väzby sa javí, že kolegov päť síl Budhizmu oslovilo a z workshopu si odnášajú aspoň malinké zrnko poznania. Stav vyrovnanosti (osvietenia) však vyžaduje veľa úsilia, cvičenia, musí byť posilňovaný, aby sa stal trvalým.

Len so všeobecnou láskou sa život naplní pokojom a radosťou.

Inšpiratívna literatúra:

Giulio Cesare Giacobble: Jak se stát buddhou v pěti týdnech

Rick Hanson: Stačí jen málo

Gary Hannessey: Mindfulness pro každý den