Pre koho je program určený:

Pre všetkých, ktorí chcú prostredníctvom supervízií pomáhať rásť mentorom v školstve alebo tých, ktorí chcú zlepšovať svoje vlastné  mentoringy.

Mentori v školskom prostredí (aktívna skúsenosť s mentorovaním minímálne 2 roky), 

absolventi LEAF online mentorského inkubátora, 

absolventi  LEAF programu Premena školy zvnútra, s pokračujúcou skúsenosťou v mentoringu.

Trvanie – Desať 90 minútových online stretnutí

Lektori – Dávid Králik a Viera Lasáková

Stretnutia sú praktické, pracujeme s reálnymi nahrávkami z vyučovacích hodín a mentoringov, odohrávajú  sa online prostredníctvom zoomu.

Termíny stretnutí

11.11.20225.12.202216.1.20232.2.202320.3.2023
17.4.202315.5.202329.5.202312.6.202326.6.2023

Náplň stretnutí

1/Mentoring – východiskové poznatky (čo je mentoring, kto je mentor, čo robí, štruktúra mentoring rozhovoru, 5 P, Feedback, škála, 

cieľ: na konci stretnutia bude každý účastník odchádzať s poznaním základných prvkov mentoringu, ktoré má počas supervízie sledovať
 

2/Mentorská sebareflexia – individuálne zmapovanie vlastných vedomostí/techník, zručností, hodnôt a postojov 

cieľ: každý odchádza so svojim aktuálnym mentorským portfóliom
 

3/ Mentorská sila a slabosť+strach: Preferenčný štýl/Ridikulos

cieľ: každý odchádza s jasne pomenovaným, v čom je silný, v čom slabý a čoho sa bojí v mentoringu
 

4/ Supervízia v štruktúre

cieľ: každý odchádza so znalosťou štruktúry supervízie
 

5/Zrkadlenie

cieľ: každý odchádza s porozumením, čo znamená zrkadlenie v mentoringu a vie, ako s ním pracovať
 

6/Supervízia

cieľ: Každý vie urobiť supervíziu v štruktúre
 

7/Supervízia

cieľ: Každý odchádza so zreflektovaním vlastný strachov počas supervízie
 

8/Supervízia

cieľ: Každý odchádza so schopnosťou pracovať v supervízii so zrkadlením
 

9/Vnútorná hra tenisu

cieľ: Každý odchádza s porozumením, aký je rozdiel medzi flow a prácou
 

10/Príprava textov na certifikáty cez vzájomné mentorovanie

cieľ: Každý odchádza s textom na svoj koncoprogramový certifikát 

PRIHLÁSTE SA V 3 KROKOCH

 1. Vyplňte prihlášku do programu

  Prihlasovanie do programu je otvorené do naplnenia kapacít (20 účastníkov), maximálne do 29. 10. 2022.

 2. Uhraďte účastnícky poplatok

  Účastnícky poplatok za celý program (15 hodín vzdelávania formou 10 online stretnutí) je vo výške 100 EUR. Prosíme o jeho úhradu podľa inštrukcií v prihláške a potvrdzujúceho e-mailu:
  Suma:                                  100 EUR
  IBAN:                                   SK53 1100 0000 0029 4445 8800
  BIC/SWIFT:                         TATRSKBX
  Variabilný symbol:             29102022
  Poznámka pre prijímateľa: Vaše priezvisko – inkubator s

  Pozor: Svoje miesto v inkubátore budete mať zarezervované až po úhrade účastníckeho poplatku.

 3. Počkajte na emailovú správu v ktorej vám potvrdíme účasť v programe a pošleme link na prvé stretnutie.

Lektori

Mgr. Viera Lasáková – mentorka, koučka, lektorka a  učiteľka na SZŠ BAKOMI, Členka SAKO (Slovenská asociácia koučov)

V LEAFe pôsobí siedmy rok ako mentorka , koučka a lektorka v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU) a Premena školy zvnútra. Momentálne koordinuje LEAF učiteľské rozvojové programy.  Je medzinárodne certifikovaná koučka v Brief coachingu ACPT(ICF). 

Mgr. Dávid Králik – mentor, lektor, kouč, učiteľ na SZŠ Félix Trnava

V LEAFe pracuje desiaty rok ako mentor  a lektor v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), ktorý viedol a  spoluzakladal a  v programe Premena školy zvnútra školí superviduje učiteľské kolektívy aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste. Je autorom dvoch mentoringových príručiek pre učiteľov. 

Povedali o inkubátore pre mentorov: 

Veľmi sa mi páčilo ako nás Vierka počas celého obdobia sprevádzala. Každé stretnutie bolo precízne pripravené a technicky zabezpečené. Do mentoringu vnášala ľudskosť a mäkkosť. Obohatila  ma o nové techniky, vniesla  poriadok a systém. Ďakujem  za to, že spolu s Dávidom vytvorila bezpečné prostredie na učenie sa. Páčili sa  mi Dávidové trefné konkrétne a jasné poznámky, ale aj to, že sa u neho prejavuje duša umelca, keď svoje pripomienky a postrehy prenáša do obrazov a abstraktných myšlienok. (Martina Štestková, riaditeľka Zaježovskej školy) 

Všade, kde sa stočí reč týmto smerom, hovorím aký objav je pre mňa LEAF partia. Je pre mňa inšpiráciou, uistením, povzbudením pracovať s deťmi ako s darom, ktorý mi je na chvíľu zverený.(Gabriela Zelíková, učiteľka anglický jazyk. Stredná škola, Trenčín) 

Svoju účasť v inkubátore som vždy vnímala ako veľkú príležitosť, ktorá sa nedostáva každému a tak som sa snažila k tomu aj pristupovať. Mám veľkú vďačnosť voči celému kolektívu a lektorom. Bola to nesmierne obohacujúca 90 minútovka jeden utorok v mesiaci. (Lucia Košťálová, školský psychológ) 

Ďakujem za všetky tie hodiny stretnutí. Zúčastniť sa INKUBÁTORA bolo výborné rozhodnutie 10/10, pretože mi ponúklo druhú stranu mince mentee – mentor. Vďaka inkubátoru som lepšie pochopila pohľad a prácu mentora, ktorú som zažila v minulom roku. (Milica Antálková, učiteľka anglického jazyka ZŠ )

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete informovať na adrese

katarina.krizkova@leaf.sk