Poznámka: Ak ťa Strategy Update ako kontext moc nezaujíma alebo nemáš čas, preskoč rovno na body 2 a 3 nižšie, kde ukazujeme konkrétne body pre teba.

1) LEAF Strategy Update

Naďalej pokračujeme v napĺňaní poslania a vízie našej organizácie, a to s ešte väčším odhodlaním a cieľmi na dopad našej práce. A to po 10 rokoch práce, po ťažkostiach spojených s Covidom (či už finančnými alebo nemožnosťou osobných stretnutí našej širšej komunity), alebo pri pohľade na výzvy, ktorým čelí celý svet (vojnový konflikt, ekonomická volatilita, polarizácia spoločnosti, ohrozovanie demokracie, a pod.).  

Stále chceme prispievať k zvyšovaniu kvality života na Slovensku, a to rozvojom novej generácie hodnotovo-orientovaných mladých ľudí, ktorí chcú robiť pozitívne zmeny v biznise a verejnej správe na Slovensku.  S dôrazom na hodnoty ako sú charakternosť, excelentnosť, podnikavosť/ podnikavé líderstvo a občianska angažovanosť.  Bez ohľadu na naše svetonázory, stav bankového konta rodiny, alebo kde momentálne bývame.   

Impact Assessment

Aby sme sa ale ako LEAF zlepšili, urobili sme si Impact Assessment našej práce.  A úprimne nás potešili mnohé čísla, ktoré sme videli:  

 • O škále:
  • viac ako 1,500 bývalých účastníkov, ktorí chcú byť s nami naďalej v kontakte;
  • dnes okolo 300 účastníkov ročne v programe Krúžky;
  • a vyše 8,000 zaregistrovaných jednotlivcov, 600 organizácií/projektov a 20,000 aktívnych užívateľov za mesiac na platforme GROWNi.sk. 
 • Ako i o kvalite našich programov:
  • Net Promoter Score 40-60 (podľa programu; na škále od -100 do +100);
  • a vyše 50% respondentov s hodnotením 5-6 (na škále 1-6) k otázke “LEAF ovplyvnil moju životnú cestu zásadným pozitívnym spôsobom”. 


Hlavne nás ale tešia príklady mnohých jednotlivcov, ktorých vidíme kvalitne študovať, rozbieha
ť aktivity i popri škole, vrátiť sa na Slovensko, zakladať alebo rozvíjať firmy, neziskové iniciatívy alebo zlepšovať verejný sektor na národnej či lokálnej úrovni. A je krásne vidieť príklady, keď sa to niekomu darí s  pokorou, s osobnou rovnováhou či s odvahou urobiť eticky správne rozhodnutia. Alebo keď desiatky z vás pomôžu Ukrajine odbornými schopnosťami (primárne, i keď nielen, cez iniciatívu Kto pomôže Ukrajine, kde sme ako LEAF tiež pomáhali). 

Zároveň sme ale videli nekonzistentnosť našich výsledkov, malú systematickosť v práci s jednotlivcom počas jej/ jeho životnej cesty, či problémy s finančnou udržateľnosťou a škálovateľnosťou niekoľkých našich programov.   Takže ideme ďalej vpred, ale s jasnými úpravami. 

Na ďalšie dva roky sme si dali za cieľ zlepšiť dva tipy našich výsledkov, nech naozaj dobre nastavíme systém pred akoukoľvek snahou vo väčšom naškálovať naše aktivity: 

 • Kvalitu, kde chceme vidieť lepšie výsledky ‘po’ účasti v našich programoch (robia ľudia zmeny vo svojom okolí? Ako im môžeme pomôcť? A pomáhajú iným ľuďom v ich rozvoji a dopade?) 
 • Finančnú udržateľnosť, kde potrebujeme prejsť z jedného silného zdroja na viac-zdrojové financovanie (a s tým spojené úpravy aj v našej governance).  


Takže navyše k práci s jednotlivcom sme si potvrdili strategický cieľ vybudovať „
contributing community„.  Komunitu ľudí, ktorí si vzájomne pomáhajú vo svojom rozvoji a dopade. My na to môžeme vytvárať konkrétne príležitosti, buďto online cez platformu GROWNi (mentoring, odborné dobrovoľníctvo, stáže a pracovné príležitosti, pracovné skupiny na vybranú tému, atď.) alebo offline cez náš program Krúžky.  A tiež organizovať stretnutia širšej komunity, ktoré ste nám mnohí komunikovali ako vašu silnú preferenciu.  Samozrejme, celé to stojí a padá na ľuďoch ako ty v našej komunite, konkrétne na záujme o pomoc a záujme pomáhať iným.  Bez toho to nebude fungovať. 

Tiež sa budeme snažiť o ešte väčšiu spoluprácu s inými organizáciami. A to nielen ako doteraz spolu-organizovaním programov či sprostredkovaním odborných dobrovoľníkov (s pomocou viac ako 100 neziskovým organizáciám a projektom za minulý rok), ale aj snahou pomáhať zapájať alumni iných organizácií (projekty, mentoring, odborné dobrovoľníctvo, atď).  Ak máš nápad, kde/ s kým by sme mohli začať, daj nám prosím vedieť. 

Prispôsobili sme aj naše programy

Aby sme tieto ciele dosiahli, rozhodli sme sa upraviť aj portfólio našich programov: 

 • Portfolio-programs: naďalej ideme plne rozvíjať platformové program, kde si ľudia navzájom pomáhajú, a to online (GROWNi) i offline (Krúžky).
 • Targetované programy (pre určitú cieľovú skupinu, v určitý čas) upravíme nasledovne: 
  • Continue: S LEAF Academy a Scholarships pre stredoškolákov pokračujeme ako doteraz. 
  • Re-introduce: Summer Camps pre stredoškolákov mali výbornú odozvu od účastníkov i po rokoch.  Takže napriek pauze počas Covid rokov sa budeme snažiť tieto kempy znova začať organizovať. 
  • Continue and spin-off: Teacher Development Programs nám prídu ako výborný a potenciálne transformatívný program pre učiteľov a školy, s doteraz výbornou odozvou od učiteľov i škôl.  Ale urobíme z toho samostatný spin-off, aby bolo jasné poslanie a tiež urgencia pre finačnú udržateľnosť a naškálovanie.
  • On-hold: Program Butterfly Effect prispel i vďaka pomoci mentorov z firiem k rozvoju digitálnych inovátorov na Slovensku, za čo úprimne ďakujeme mnohým z vás.  Ale musíme na to vymyslieť škálovatelnejší model.
  • Start: V spolupráci s Nexteriou a Klubom úradníkov dobrej vôle pripravujeme program pre rozvoj začínajúcich manažérov v štátnej správe. Viac info neskôr. 
 • Komunitné stretnutia: Na základe vašich preferencií sa budeme snažiť vynaložiť väčšie úsilie do možností stretávať iných ľudí v našej komunite.  Aktivitami, ktoré budú zamerané buď neformálne, na rozvoj alebo na dopad vašich aktivít. A chceme ich robiť tak, aby boli nielen kvalitné ale aj finančne samostatné aby sme ich vedeli dlhodobo škálovať.   


V neposlednom rade, musíme prekopať náš
prístup k finančnej udržateľnosti na multi-zdrojové financovanie. A zároveň ale udržať naše odhodlanie podporovať dostupnosť našich programov pre všetkých. Takže hoci plné riešenie ešte nemáme, vieme, že budeme hľadať kombináciu účastníckych poplatkov, príspevkov od podporovateľov (jednotlivcov i organizácií), grantov a pod. Dopredu ďakujeme za porozumenie alebo za nápady na zlepšenie.

Dopredu ďakujeme za porozumenie alebo za nápady na zlepšenie.

2) Osobnostný dotazník Sebapoznanie

Ak budeš chcieť a môcť, vyplň si osobnostný dotazník (link je tu) a ešte lepšie sa spoznaj.  A keďže ide o úvodnú Beta verziu, daj nám prosím spätnú väzbu, aby sme vedeli, ako tento nástroj vylepšiť tak, aby bol čo najviac prínosný pre tvoj rast a dopad.  Na vysvetlenie:  

Základom pre rast, ako osobný tak aj odborný, je poznať svoje silné stránky a limity. Okrem toho, že ti LEAF (napr. cez GROWNi.sk) ponúka priestor na rozvoj a prepojenie s inšpiratívnymi ľuďmi a príležitosťami, chceme ti priniesť aj možnosť zistiť o sebe viac. 

Vytvorili sme preto osobnostný dotazník, ktorý ti ukáže ako na tom si vo vlastnostiach, ktoré súvisia s tvojou excelentnosťou a emocionálnou zrelosťou, ale aj iniciatívnosťou/ podnikavosťou a charakternosťou, ktoré sú kľúčové pre nás v LEAFe (a teda dúfame, že aj pre teba zaujímavé v porovnaní s inými nástrojmi). 

Založili sme ho na know-how našich odborníkov na odhaľovanie potenciálu, poznatkoch a výskumoch v psychológii a hodnotách, ktoré považujeme za dôležité pre jednotlivcov, ktorí budú posúvať Slovensko k lepšiemu. 

Zároveň by sme chceli tento nástroj použiť na identifikáciu potenciálu kandidátov do našich programov, na vyhodnocovanie dopadu našich aktivít a potenciálne aj na alokáciu našich zdrojov a úsilia do jednotlivých programov a ľudí, tak aby sme maximalizovali možný dopad pre ďalšie zlepšenie Slovenska. Tento nástroj tiež nadväzuje na Impact Assessment survey, ktorý ste nám už viacerí vyplnili minulý rok a zároveň je jeho doplnením. Všetko samozrejme nastavujeme v rámci princípov dôvernosti a dodržiavania GDPR, aby sme si i naďalej udržali tvoju dôveru. A keďže je to úvodná Beta verzia, pomohlo by nám dostať tvoju spätnú väzbu, nech vieme, ako ďalej takýto nástroj vylepšovať.  Ďakujeme! 

3) Ako sa vieš teraz zapojiť do aktivít LEAFu, buď ako účastník alebo aktívny prispievateľ? 

Po prvej Krúžkovici, neformálnom stretnutí ľudí z viacerých Krúžkov, zorganizovanej v septembri, pripravujeme ďalších pár akcií, na ktoré sa môžeš prihlásiť:  

 • Neformálne stretnutia: začali sme organizovať neformálne stretnutia v Bratislave raz za dva týždne.  Ak máš chuť, pridaj sa alebo nám napíš na community@leaf.sk.   
 • Večer 22. decembra 2022 budeme po prvý krát organizovať vianočný večierok LEAFu.  Dúfame, že to bude pekný typ akcie širšej komunity okolo LEAFu, ktorú od nás chcete.  Akciu spojíme aj so SPAP večierkom pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako aj s poďakovaním pri príležitosti 10. výročia LEAFu, takže dúfam, že mnohí prídete. Možno záujem nebude vôbec.  Ale ak bude až moc vysoký, poprosíme o porozumenie v prípade, ak by sa viacerí z vás na akciu nedostali.  Dnes už totiž pracujeme s tisíckami ľudí a na túto akciu sa do priestorov vojde tak 250-300 ľudí.  Je teda dopredu jasné, že akcií budeme musieť organizovať viac. Ak máš záujem zúčastniť sa, urob tak prosím čím skôr po otvorení prihlasovania sa.
 • Tbc: Ešte to nemáme úplne potvrdené, ale chceli by sme zorganizovať Impact Day/ Community Projects event.  Úvodný event by bol hackathon, kde by sme chceli pomôcť naštartovať nové alebo naškálovať existujúce projekty, tvoje či spolupracujúcich organizácií.  Predbežne premýšľame nad termínom na konci novembra alebo januára. 

Naša prosba a pozvánka na záver: ak sa ti dá, tu je pár spôsobov ako môžeš pomôcť ty nám alebo iným ľuďom a organizáciám v našej komunite. 

 • Pomôž nám v Krúžkoch, leaf.sk/kruzky 
  • S referalmi na ďalších vhodných účastníkov/moderátorov  
  • Ambasádormi pre Vysokoškolské Krúžky  
  • Ambasádormi v regiónoch napr. Košice, Trenčín, Žilina   
 • Pomôž nám na GROWNi.sk 
  • Ako mentor  
  • Ako dobrovoľník  
  • Ako účastník pracovnej skupiny   
 • Štipendiá: Daj nám tip na šikovných stredoškolských študentov, ktorí by radi študovali v zahraničíleaf.sk/scholarships 
 • Hľadanie kolegov do LEAF teamu: budeme vďační za tvoj tip, koho by sme mohli osloviť pre rozširovanie nášho teamu (napr. manažéra na budovanie Talent Assessment centra, Talent Selection špecialistu, Business Development človeka pre Teachers Development Programs, či Recruitera).  Popis rolí nájdeš na leaf.sk/kariera 

Ďakujeme za tvoju doterajšiu dôveru a spoluprácu!

Osobne sa teším na jej pokračovanie.   

Braňo Kleskeň