Robot Cing 4.0

Stano je z Košíc, má 19 rokov a študuje na gymnáziu. Zostrojil robota, ktorého nazval Cing a momentálne pracuje už na jeho štvrtej verzii. Robot Cing je edukačná pomôcka určená na výučbu robotiky a informatiky v školách, ktorá dostupným spôsobom rozvíja digitálny potenciál a tvorivé schopnosti detí. Stano pri práci na svojom projekte prepája pedagogické znalosti s informatikou.

Robot Cing kombinuje výhody pomerne nízkej ceny stavebnice Lego, podpory viacerých senzorov a stavebných súčiastok. Stano pre robota Cing vytvoril knižnice, ktoré zjednodušujú programovanie. Užívateľ nemusí vedieť ako fungujú jednotlivé komponenty, aby vedel robota programovať. Robot taktiež podporuje ďalšie úrovne programovania. Po dokončení projektu bude edukačná pomôcka robot Cing pripravená na individuálnu výrobu. To znamená, že budú napísané príručky, knižnice a vytvorená webová stránka. Cieľom projektu je aj rozšírenie edukačnej pomôcky medzi ľudí a do škôl, ktoré vyučujú alebo plánujú vyučovať robotiku.

Stano sa v projekte zameriava na technické záležitosti ako návrh plošných spojov, programovanie knižníc a tvorbu 3D komponentov. Súčasťou tímu je aj Veronika Nemjová, ktorej úlohou je grafická tvorba, písanie príručiek a dotazníkov. Spoločne sa snažia projekt neustále zlepšovať a vyhľadávať príležitosti na prezentovanie tejto edukačnej pomôcky pre deti na verejných akciách.