Crowdberry

Na rozvoji investičnej platformy CROWDBERRY pracuje 10 členov tímu v Bratislava (HQ) a Prahe (dcérska spoločnosť). Po prvom roku validácie trhu, následného prispôsobenia stratégie a budovania povedomia o značke je CROWDBERRY na trhu štvrtý rok a má za sebou 14 investičných transakcií do 10 firiem – startupov, malých a stredných podnikov a vybraných nehnuteľností a taktiež expanziu do ČR. S LEAFom v rámci programu DELTA oceňuje Michal hlavne mentoring. Dôležité miesto v ich obchodnej stratégii CROWDEBERRY majú profesionálnosť a transparentnosť. Vo svojom podnikaní a investovaní sa opierajú aj o morálny a etický kódex.

Michal videl na Slovensku veľký priestor na vylepšovanie kvality, úrovne, know-how a skúseností v oblasti financovania a investovania. Spolu s ďalšími kolemai priniesli skúsenosti zo zahraničia v oblasti investovania do mladých ale aj stredne veľkých inovatívnych spoločností. Predovšetkým budovanie hodnoty v ekonomike transparentným spôsobom a podľa medzinárodných štandardov sú pre Crowdberry tím dôležité. Crowdberry vyberá, hodnotí, pripravuje a následne pre investorov profesionálne spravuje investičné príležitosti na úrovni profesionálnych investičných fondov. Dlhodobo chce budovať zdravé, transparentné podnikateľské podhubie, ktoré uspeje v medzinárodnej konkurencii a bude tvoriť chrbtovú kosť slovenskej a českej ekonomiky – tak ako je to napr. v Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku, alebo USA.