Vrátil sa, aby pomohol lepšie pripraviť stredoškolákov na život

Julián má 24 rokov a pred dvomi rokmi úspešne ukončil bakalára z marketingu a manažmentu komunikácie na Aarhus University v Dánsku. Ešte počas štúdia stážoval cez LEAF program pre Slovákov v zahraničí v Dobrom Anjelovi, ktorý ho inšpiroval k pozitívnej zmene spoločnosti. Na Slovensko sa z Dánska vrátil okrem iného aj preto, aby rozbehol projekt, ktorý pomôže mladým ľuďom s praktickými témami nezapadajúcich do tradičných učebných osnov.

Julián vedie projekt Zmudri s tímom šiestich dobrovoľníkov od augusta 2018. Hlavným cieľom je zlepšiť informovanosť študentov stredných škôl v oblasti praktických a občianskych tém. Robia to formou interaktívnych video kurzov, ktoré namiesto teoretických poučiek učia v praxi aplikovateľné vedomosti. Videá často obsahujú vtipné a odľahčené prvky komunikácie, ktoré rezonujú s mladými ľuďmi.

Na webstránke Zmudri zatiaľ nájdete online kurzy k štyrom témam: ako si úspešne nájsť brigádu, ako zvládať stres pred testami, či ako porozumieť prezidentským voľbám a fungovaniu Európskej únie. Momentálne pracujú na ďalších kurzoch k témam ako lacné a bezpečné cestovanie alebo ako si vybrať budúcu školu a povolanie.

 

Pomôžme Zmudri dostať sa k ďalších študentom a študentkám

Viac ako 3000 ľudí absolvovalo aspoň jeden kurz, zozbierali viac ako 1400 formulárov so spätnou väzbou a kurzy Zmudri boli použité na viac ako päťdesiatich školách. Objavili sa v širokej škále médií – fičí.sk, .týždeň, StartipUP, Refresher, Markíza, Express či zones.sk.

Aj keď sú to za desať mesiacov existencie veľmi slušné čísla, Julián má ambíciu dostať sa k rádovo vyššiemu počtu študentov a študentiek na celom Slovensku. Krátkodobo má Zmudri prinášať relevantné a dôležité informácie pre mladých ľudí zábavnou a atraktívnou formou. Dlhodobo má potenciál na systémovú zmenu v školstve a to tým, že sa do učebných osnov zaradí viac praktických a občianskych tém. Samotný projekt Zmudri slúži ako skvelá inšpirácia pre mladých ľudí, aby sa nebáli púšťať do realizácie svojich snov a rozbiehali projekty prospešné pre Slovensko.

Na to, aby sa Zmudri dostalo k vyššiemu počtu študentov a študentiek potrebuje aj vašu pomoc. Do 24. júna 2019 môžete prispieť na online kurzy Zmudri, ktoré naučia stredoškolákov (ale aj starších) ako na život.