Bratislava 27. júna 2018 – 21 študentov dvojročného študijného programu patrí medzi prvých absolventov jedinečnej medzinárodnej strednej školy LEAF Academy. Okrem slovenských študentov sú medzi absolventmi študenti z Rakúska, Poľska, Česka, Švédska, Egypta či Nemecka. Učebné osnovy, predmety a atmosféra na škole absolventov rozvíjala nielen po akademickej stránke, ale taktiež po charakterovej.

Počas dvoch rokov štúdia na LEAF Academy si študenti vyskúšali prácu na reálnych projektoch s partnermi, vďaka ktorým mohli získať prvé pracovné skúsenosti. Na vyučovacích hodinách ich každý deň čakali diskusie, prezentácie či práca v tíme, ktoré v nich rozvinuli kritické uvažovanie, schopnosť pracovať s rovesníkmi a prezentovanie pred veľkým počtom poslucháčov. Zručnosti, ktoré počas štúdia nadobudli, im pomôžu napĺňať ich sny o budúcom štúdiu či práci.

Prví absolventi LEAF Academy
Prví absolventi LEAF Academy

Jeden z hlavných predmetov, ktoré formovali absolventov LEAF Academy je podnikavé líderstvo. Tento unikátny predmet ich vedie k novému pohľadu na ich okolie a spoločnosť, v ktorej žijú. Vidieť priestor na zlepšenie a zároveň mať schopnosti priniesť zmenu ich zaujala natoľko, že sa niektorí rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole, ktorej podnikanie je hlavnou náplňou.

Medzi obľúbené voľnočasové aktivity absolventov patrili hlavne start-up víkendy či debatné súťaže, v ktorých sa umiestňovali medzi víťazmi. Debatné krúžky, ktorých boli absolventi súčasťou, ich priviedli k hlbšiemu poznaniu spoločenských tém a porozumeniu ich súvislostí. Aj vďaka týmto skúsenostiam sú právo a spoločenské vedy oblasťami ich ďalšieho štúdia.

Záujem absolventov o predmet budúceho štúdia je naozaj veľmi rôznorodý, zahŕňa oblasť ekonómie, práva, obchodu, liberálnych štúdií, informatiku či dizajn. Aby si splnili sen o svojom vysokoškolskom vzdelaní, budú niektorí cestovať do Ameriky, Veľkej Británie, Holandska, Poľska alebo Česka. „Z akademickej stránky mi LEAF Academy poskytla možnosť preskúmať viaceré vysokoškolské kurzy z rôznych odborov. Vďaka tomu som zistil, čomu sa chcem v budúcnosti venovať a čo chcem študovať na vysokej škole,“ hovorí Ján Gerčák, jeden z čerstvých absolventov LEAF Academy.

Mamička jedného z absolventov opisuje svoju skúsenosť, ako sa škola spolupodieľala na výchove ich syna Juraja: „Myslím, že Academy zásadne ovplyvnila jeho vnímanie vlastnej budúcnosti. Vytvorili mu priestor, aby v mnohých veciach dozrel a aj keď sa i naďalej bude hľadať, dala mu dosť veľký a pevný základ, aby sa vedel správne rozhodovať. Škola v ňom našla a rozvinula i to, čo sme my predtým nevideli.“ S úsmevom na tvári ďalej dodáva: „Je v tom srdce, je v tom rozum, jednoducho všetko, čo v tom má byť.”

Dôležitou súčasťou aktívneho osobného rozvoja študentov a komunitného života školy je okrem denného vyučovania na LEAF Academy aj život na internáte. Čas mimo vyučovania tak študenti trávia spolu s odborným tímom učiteľov a so spolužiakmi. „Na LEAF Academy žijeme v komunite mladých podnikavých ľudí z celého sveta. Navzájom sa od seba učíme a pomáhame si vo všetkom, od domácich úloh, až po ťažké životné dilemy. Toto sa netýka iba žiakov, ale aj učiteľov, s ktorými máme priateľské vzťahy,” popisuje svoj život na LEAF Academy jeden z absolventov, Samuel Nvota.

Aj keď väčšina našich študentov odchádza študovať na univerzity v zahraničí, je pre nás veľmi dôležité, aby sa po načerpaní skúseností vrátili do strednej Európy a prispievali k rozvoju Slovenska a tohto regiónu. Počas štúdia sa v nich preto snažíme rozvíjať záujem o lokálne výzvy a príležitosti. Aj po skončení štúdia na Akadémii má LEAF ďalšie programy, ktoré prepájajú Slovákov žijúcich v zahraničí medzi sebou a aj so Slovenskom, ale tiež ponúkajú príležitosti na letné stáže aj prácu na plný úväzok na Slovensku,” popisuje možnosti absolventov riaditeľ, Matej Sapák.