Firemná právnička
Dobrovoľníčka pre program Tvoj Buddy – mentorka
Členka dozornej rady Junior Achievement Slovensko

Prečo si sa zapojila ako dobrovoľníčka cez LEAF? 
Bola za tým potreba pomáhať, potreba naplnenia z pomoci druhým. Myslím, že môžeme svet urobiť lepším, keď pomáhame ľuďom, ktorí nemali také šťastie ako my.

Ako si pomáhala? Čo sa Vám podarilo?
Najprv som sa zapojila ako mentorka v projekte Tvoj Buddy, kde som mala pracovať s mladým dospelým človekom. Išlo hlavne o prejavenie záujmu o neho a jeho svet. Ďalej sa jednalo o rozvoj zručností, ako napr. komunikácia, písanie životopisu, hospodárenie, sebauvedomenie či o sprevádzanie pri prvých pracovných skúsenostiach.V Buddy bolo pekným momentom, keď si mladí sami zorganizovali Buddy day, kde zabezpečili program, jedlo, hostí a miesto pre veľkú skupinu detí a dospelých.
Čo sa týka Junior Achievement, tam sa nám podarilo zostaviť nové stanovy a presadiť ich napriek ťažkostiam na úrade. A stala som členkou právnej sekcie dozornej rady, takže pomáham ešte intenzívnejšie.

Čo bolo pre Teba obohacujúce?
Pre mňa to bolo predovšetkým o osobnom rozvoji. Získala som iný pohľad na ľudí a väčšie porozumenie ľudského konania. Mám teraz väčšie pochopenie pre to, ako sa správajú deti z detských domovov. Určite aj pocit naplnenosti a radosť z toho, že môžem pomôcť druhým ľuďom.

Čo bolo pre Teba výzvou?
Nájsť spoločnú reč s mladým dospelým človekom a porozumieť motívom jeho konania.