Dôležité je, že ak ideš kolegovi na hodinu, neprichádza tam v tvojej osobe „veľký brat“, ale človek plný pokory a úcty voči kolegovi, so snahou byť mu prospešný a bezpečný.

Prichádza v tebe človek, ktorý mu pomáha objavovať nové nápady, vidieť veci z iného uhla pohladu, nachádzať si svoje vlastné nové riešenia.

Návšteva kolegovej hodiny je však prospešná aj pre návštevníka, ktorý odrazu dostáva príležitosť vidieť rôzne komplikované situácie z pohľadu pozorovateľa, ktorý má kapacitu a priestor, tieto situácie analyzovať a lepšie im porozumieť.

Celý článok tu