Pinf Hry: Keď spomienka na detstvo pomáha

Pohnutý príbeh v jeho rodine motivoval Ondreja, aby naprogramoval aplikáciu, ktorá učí deti s detskou obrnou čítať a rozvíjať sa. Jeho výnimočné spojenie dobrého srdca a mimoriadnej šikovnosti bolo ocenené vo vôbec prvom ročníku LEAF Award.

Ondrej s Dáškou počas učenia sa ‘za počítačom’.

 

Dáška, sesternica Ondrejovej mamy, bola jeho kamarátkou od malička. Keď mal Ondrej jedenásť rokov, všimol si, že Dáška nevie čítať a pri práci s počítačom potrebuje jeho pomoc. Dáška má totiž detskú mozgovú obrnu, ktorá jej významne komplikuje život. Programovaním sa mu podarilo vytvoriť aplikáciu, ktorá jej pomocou obrázkov a jednoduchých operácií pomáhala, aby sa postupne naučila čítať. Nazval ju Pinf Hry.

Každý sme mali svoje detské slovíčka. Pinf bolo Ondrejovo pomenovanie všetkého, čo spoznal. Pinf Hry sú preto spomienkou na detstvo, ktoré sa však stalo vyjadrením konkrétneho záujmu o človeka v núdzi. Dáškin príbeh bol spúšťačom pomoci ďalším deťom, ktoré dnes poznajú Pinf Hry a s ich pomocou sa učia čítať a cez čítanie objavujú svet, ktorý im mal ostať navždy zamknutý.

Predtým, ako sme Ondreja našli…

LEAF Award sa rozbehol ako program hľadania a osobnej podpory šikovných detí s veľkým srdcom. O Ondrejovi sme sa dozvedeli počas hľadania inšpiratívnych príbehov mladých žiakov vo veku 10 až 16 rokov. Keď sme ho oslovili, práve sa chystal na medzinárodný kongres do Švajčiarska SIGEF (Sociálne inovácie a globálne etické fórum). Ondrej tam bol najmladším účastníkom a pozvali ho jediného zo strednej Európy. Prezentoval tam svoju aplikáciu. Mal vtedy štrnásť rokov.  

Do LEAF Award sa prihlásil so svojou aplikáciou Pinf Hry, ktoré mali jednoduchú grafiku, pracovali v štyroch jazykových verziách a boli známe predovšetkým v okruhu slovenských užívateľov. Prvou Ondrejovou reakciou bolo, že by chcel finančnú podporu na cestovné náklady do Švajčiarska. Čím viac sme sa však zoznamovali s jeho príbehom, tým bol zaujímavejší a tým viac možností podpory sme našli.

Program podpory projektu a osobného rozvoja sa v Ondrejovom prípade stal naozaj podnetom uvažovať o Pinf Hrách ako o projekte, ktorý mu pomôže rásť do role budúceho úspešného podnikateľa. Pri stretnutí s Ondrejom vás na síce prvý pohľad pomýli jeho vysoký vzrast, no je to možno symbolické vyjadrenie toho, čo hovorí Ondrejov príbeh o jeho veľkom srdci.

Svetová makovica a LEAF bol pri tom

Ak sa symbolom LEAF Award stala makovica, tak tá Ondrejova naozaj vyčnievala vysoko. Jeho príbeh zaujímal novinárov, reportérov, poroty rôznych súťaží a rovesníkov. Ondrej sa počas LEAF ročného programu osobného rozvoja stretával s odborníkmi zo sveta počítačov a počítačovej grafiky, s právnikmi či marketérmi, ktorí mu pomohli pochopiť, ako sa Pinf Hry môžu stať súčasťou svetového trhu.

Obrázok ilustrujúci rozšírenie hier po celom svete z Ondrejovho profilu na sociálnych sieťach.

 

Odbornosť jeho prístupu ocenili nielen tí, čo pracujú s deťmi podobnými Dáške, ale Ondrejovu ochotu zažili aj v Lige proti reumatizmu a v centrách podporujúcich deti s autizmom. Zaujal aj grafikov vo firme Pixel Federation, ktorí mu pomohli s vizuálom hier. Ondrej ich však usmerňoval kvôli špecifickému Dáškinmu vnímaniu počítačovej grafiky. Grafik pomohol nájsť také riešenie, ktoré je atraktívne a graficky príjemné, no zároveň nerozptyľuje pozornosť detí rušivými efektami.

Počas ročného programu mal takisto podporu z firmy Lenovo. Vďaka darovanému stolnému počítaču mohol lepšie programovať v domácom prostredí. K tomu dopomohli aj nový server či záložné pevné disky.  Nový MacBook pomáha Ondrejovi programovať hry pre iOS. Vďaka skúsenej právničke majú Pinf Hry pravidlá používania v online prostredí.

Počas návštevy v Joint Research Centre Európskej komisie v talianskej Ispre mal Ondrej príležitosť vidieť, ako konkrétne technické riešenia súvisia so životom ľudí, kvalitou ich života, vplyvom na ich zdravie, bezpečnosť aj celkovú kvalitu života. Rozhovory s výskumnými pracovníkmi, ktorí aplikujú výsledky svojho bádania na praktické oblasti života, boli pre Ondreja inšpiráciou. Ondrejova práca bola zároveň inšpiráciou pre Radu riaditeľov odborných pracovísk v Ispre.

Ondrejov progres v soft skills je výnimočný. Verejnosť si jeho inšpiratívny príbeh mohla vypočuť aj na konferencii Jump Slovensko 2016.

 

O spolupráci s LEAFom Ondrej hovorí:

Pomohli ste mi najmä technikou, kontaktmi napríklad na Pixel Federation alebo Lenovo, inšpiráciou nových nápadov alebo zážitkami. Pomohli ste mi aj lepšie uvažovať nad budúcnosťou projektu, ako je napríklad jeho finančná udržateľnosť či jeho právne súvislosti a podobne. Týmto mi LEAF veľmi pomohol. Bez neho by Pinf Hry nevyzerali tak, ako vyzerajú dnes. Za to som LEAFu veľmi vďačný.”  

 

Ojedinelý projekt za jeden rok, kedy ho LEAF cielene podporoval, už prekročil aj hranice Slovenska. Pinf Hry využíva viac ako  150  inštitúcií po celom svete. Tieto údaje sa neustále menia, lebo záujemcov pribúda a pribúdajú aj jazykové verzie Ondrejových hier vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa Ondrejovi hlásia. Fungujú už v desiatich jazykových verziách. Hier je momentálne 18 a sú zadarmo.

Ondrejovi sa okrem občianskeho združenia podarilo vytvoriť aj online podmienky pre užívateľov jeho hier v angličtine aj slovenčine. Vďaka tomu sa môže uchádzať aj o podporu online marketingových nástrov, ktoré ponúka vo svojom programe neziskovkám firma Google. Aj v tom mu významne pomohla právna pomoc z programu expertného dobrovoľníctva, jedného z programov LEAF. Jeho prezentačné schopnosti sa rozvinuli do tej miery, že počas slávnostného večera LEAF Award 2016 bol už jedným z moderátorov večera.

V ďalšom ročníku LEAF Award už stál na pódiu ako moderátor a odovzdával symbolickú štafetu svojim mladším kamarátom.

Inšpiratívny príbeh pokračuje

Najmladší laureát ceny Krištáľové krídlo je držiteľom ceny v kategórii filantropia. Filantrop označuje človeka, ktorý má rád ľudí. A to sedí. Ondrej má rád maminu sesternicu Dášku, mamu, starú mamu, ľudí okolo seba. Nie je to také bežné pre programátorov, aby mali radi okrem svojich algoritmov aj živých ľudí. Ondrej je a aj ostáva človekom s citlivým srdcom.

Krištáľové krídlo získal Ondrej ako najmladší v dejinách tohto ocenenia v kategórii filantropia. So svojou trofejou prišiel aj medzi nás.

 

Radšej ako škole venuje svoj čas zdokonaľovaniu hier, ktoré, verí, že menia životy ľudí. Hľadá cesty, ako by mohol so svojím občianskym združením otvoriť cesty k svojim hrám všetkým, ktorí ich potrebujú. Stretol sa s ministrom školstva a vysvetlil mu svoje zámery. Je v kontakte s detskými centrami, naďalej spolupracuje s Ligou proti reumatizmu.

LEAF a Ondrej sú takisto naďalej v kontakte. Stretáva sa s novými makovicami, hovorí im o svojich skúsenostiach a hľadá nové podnety. Jeho priateľský úsmev a podpora dodáva chlapcom a dievčatám, ktorí ho vidia a počúvajú, pocit, že aj oni môžu niekomu naozaj pomáhať, meniť tento svet a tak ho aj zlepšovať.