Spoluzakladateľka portálu www.zenyvmeste.sk
Dobrovoľníčka pre nadáciu PROVIDA – Public Relations

Pomáhať sa dá rôznymi spôsobmi, ale venovať svoju skúsenosť a poznatky považujem za najefektívnejší spôsob, ako meniť veci k lepšiemu dlhodobo.
S nadáciou Provida som spolupracovala v oblasti PR. Snažili sme sa zviditeľniť témy, ktorým sa venujú, pripraviť komunikačné stratégie k projektom a rozvíjať ich. Občas to boli výzvy náročné a nebolo vždy jednoduché nájsť riešenie, ale tak je to správne, každá skúsenosť obohacuje. Najväčším rozmerom tohto spôsobu dobrovoľníctva bolo vzájomné obohatenie sa. Počas práce pre nadáciu som objavila nové oblasti života, ktoré ovplyvnili moje ďalšie smerovanie a spoznala skvelých inšpiratívnych ľudí, ktorí robia svoju prácu s veľkou láskou a nadšením. A niekedy stačí naozaj iba to, aby bol svet okolo lepší.