Marketingová riaditeľka
Dobrovoľníčka v programe Lietajúce ryby, Nadácia PROVIDA – mentorka

Prečo si sa zapojila ako dobrovoľníčka cez LEAF?

V čase, keď som mala viac voľného času som chcela využívať svoje vedomosti a skúsenosti pre niekoho, kto to potrebuje. Som z biznisu a pracovať pre neziskový sektor je nová skúsenosť.

Ako si pomáhala? Čo sa Vám podarilo?

Robila som pre program Môžu ryby lietať, kde sa neziskovky učili podnikať – byť finančné nezávislejšie. Bolo pre mňa výzvou s nimi hľadať marketingovú stratégiu. Využívala som odborné vedomosti a posúvala ich ďalej do neziskových organizácií. Prínos musia zhodnotiť samotné organizácie. Za seba viem povedať, že snáď som ich inšpirovala v oblasti marketingu a PR.

Čo bolo pre Teba obohacujúce?

Zaujímavá bola inakosť – stretnutie s „nebiznis“ ľuďmi, ktorí boli obohacujúci. Ľudia v neziskovkách sú otvorenejší a úprimnejší viac, ako v klasickom biznise. Na druhej strane, ak chcú spolupracovať s biznis sektorom, potrebujú mu trošku rozumieť a dodávať také výstupy svojej činnosti (či už len správu o použití získaných finančných prostriedkoch) tak, aby tomu biznis ľudia rozumeli, aby pochopili na čo vlastne prispeli… Postupné približovanie a porozumenie oboch strán vedie k ich zbližovaniu a jednoduchšej otvorenej komunikácii, obojstranne prospešnej.

Čo bolo pre Teba výzvou?

Každá z organizácií bola iná. Výzvou bolo zistiť, vyhľadať, dopýtať sa a nájsť čo by im mohlo najviac pomôcť pri vstupe do vybranej oblasti podnikania. Išlo o to, aby to bolo prínosné a užitočné pre nich, aby sa pripravili čo najlepšie na svoje sociálne podnikanie či prospešné podnikanie pre komunitu, v ktorej pracujú. Verím, že nadšenie, nápady, silná motivácia, program Môžu ryby lietať a dobrovoľníci z LEAFu pomohli vstúpiť neziskovkám na trh.