Team Leader v spoločnosti IBM ISC Slovensko
Dobrovoľník pre Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – Manažér kvality

Prečo si sa zapojil do Programu?

Nechal som sa inšpirovať reklamou v jednom periodiku a k ďalším krokom ma hnala hlavne motivácia naučiť sa niečo nové. Postupne sa k tomu pripojila aj snaha pomôcť a pretaviť nadobudnuté skúsenosti do neziskového sektora.

Ako si pomáhal a čo sa Vám podarilo?

Pomáhal som s riadením projektu Odkazprestarostu.sk. Na začiatku našej spolupráce sme sa dohodli na cieľoch čo by sme chceli spoločne dosiahnuť a pustili sme sa do práce. Podarilo sa nám definovať hlavné spôsoby efektivizácie celého projektu a načrtnúť budúce fungovanie. Dôraz sme kládli na systém riadenia a merania pomaly sa rozrastajúceho počtu spolupracovníkov participujúcich na projekte. Projektové riadenie v SGI celkovo vytvorilo kreatívne podmienky, ktoré pomohli implementácii našich podnetov.

Čo bolo pre Teba obohacujúce?

Možnosť spoznať ľudí z neziskového sektora a skutočnosť, že použitie skúseností nadobudnuté v súkromnej sfére, sú platné aj v tomto segmente.

Čo bolo výzvou?

Najväčšou výzvou bola investícia času, ktorý bolo potrebné venovať práci na projekte popri všetkých pracovných a súkromných povinnostiach.