HR Management/Change Management
Dobrovoľník pre LEAF – Talent Development Expert

Prečo si sa zapojil do programu?
Zaujala ma hlavne myšlienka podpory návratu Slovákov zo zahraničia, ktorú LEAF začal rozvíjať. Hľadal som možnosť, ako využiť svoje skúsenosti z USA, kde som pracoval vďaka štipendiu od Slovak American Foundation. „Prílet“ späť na Slovensko nebol hladký predovšetkým z hľadiska ďalšieho pracovného uplatnenia. „Onboarding“ resp. vhodné usmernenie mladých ľudí po návrate výrazne urýchľuje a uľahčuje ich adaptačný proces.

Ako si pomáhal?
Zoznámenie s LEAF-om bolo vďaka projektu Talent Development pre študentov, ktorí prišli na Slovensko na leto 2014 stážovať alebo pracovať, a tak spoznať domov i z profesionálnej stránky.

Čo bolo pre Teba obohacujúce?
Interakcia s ostatnými členmi LEAF-u, samotná možnosť prispieť k rozvoju talentovaných mladých ľudí.

Čo bolo výzvou?
Nadizajnovať program tak, aby bol pre študentov zaujímavý, aby bol pre nich prínosom a to všetko hravou formou.