Expert cenotvorby, dobrovoľníčka pre organizáciu Človek v ohrození

Prečo si sa zapojila do programu?

Zaujala ma konkrétna dobrovoľnícka výzva, ktorá súvisela s mojou profesiou. Bolo to v období môjho návratu na Slovensko, v čase, keď som si po dlhodobom cestovaní hľadala nové možnosti uplatnenia.

Ako si pomáhala? Čo sa Vám podarilo?

Pomáhala som s analýzou cenovej politiky festivalu Jeden Svet v porovnaní s obdobnými festivalmi na Slovensku. Úlohy však boli rôznorodé a zahŕňali aj návrhy benefitov pre nového partnera festivalu, analýzu konceptu e-shopu Človečiny, či návrh na festivalový vizuál.

Čo bolo pre Teba obohacujúce?

Bolo zaujímavé získať náhľad do prípravy festivalu a zapojiť sa do riešenia rozličných problémov. Veľmi ma bavilo využívať pracovné skúsenosti neobvyklým spôsobom.

Čo bolo výzvou?

Navrhnutie jednoduchých riešení, ktoré by priniesli výraznejšie zmeny.