Assistant Vice President – Casualty Underwriting, Swiss Reinsurance Company – Zurich
Dobrovoľník pre LEAF – Mentor v programe TalentGuide

Prečo si sa zapojil ako dobrovoľník cez LEAF?
Bolo tam niekoľko dôvodov. V prvom rade som premýšľal nad spôsobom, ako odovzdať niečo späť Slovensku, ako pomôcť. Potom som počul o LEAF a zaujali ste ma. Zapojil som sa práve do programu TalentGuide. Videl som to totiž ako spôsob pomôcť niekomu, s kým sa môžem stotožniť a vytvoriť si vzťah. Niekto v podobných topánkach – s túžbou zažiť zahraničie a vysokými ambíciami. Tiež som hľadal aktivitu mimo práce, ktorá by mi umožnila rozvíjať sa v sociálnom vnímaní.

Ako si pomáhal? Čo sa Vám podarilo?
S Kubom (môj mentee) sa nám podarilo zúžiť zameranie z množstva záujmov na 1 vec, ktorú by chcel robiť a kde by to chcel robiť. S tým tiež súviselo, na aké kurzy a univerzity sa bude hlásiť tento rok. Myslím, že sa mi podarilo ovplyvniť aj jeho osobné postoje – viac smerom k pokore a skromnosti. Išlo to cez tvrdý feedback pri písaní prihlášok na univerzity.Čo sa týka úspechov, teším sa, že Jakuba zobrali ako prvého Slováka do Young Yale Leader’s Club. Verím, že mu pomoc s písaním prihlášok, odporúčaní a životopisov otvorí dvere na univerzity ako LSE, Warwick či UCL. Mentoring nevnímam ako polročný program, ale ako dlhodobú prácu. Naďalej mu pomáham, lebo v tom vidím zmysel. Išli sme teda spolu ďalej, napr. pri písaní prihlášok na školy.

Čo bolo pre Teba obohacujúce?
Pomohlo mi to rozvinúť si trocha iný, viac osobný prístup k ľuďom. Vyskúšal som si, aké je to byť mentorom a naučil som sa zručnosti s mentoringom spojené. Teraz, keď už mám ďalšiu mentee, viem, aký mám mať prístup. Tiež som hrdý a teším sa z toho, že som môžem pomôcť. Napríklad, keď sa Jakub dostane na školu. To budem vidieť, že moja pomoc mala dopad. Nuž, a robím to aj pre super pocit.

Čo bolo pre Teba výzvou? 
Hlavnou výzvou bolo urobiť niečo, z čoho bude výsledok. Nie úplne vo všetkom som mu vedel pomôcť. Napríklad, keď mi poslal odbornú esej o bankovníctve. Premýšľal som nad tým, ako mu dať niečo, čo sám nemám. Tak som sa naučil v špecifických otázkach sprostredkovať kontakt na kamošov, napr. z Goldman Sachs alebo z Morgan Stanley, ku ktorým by sa sám dostal veľmi ťažko. Tiež som si vyhľadával informácie začal som sa pýtať iných ľudí.

Ďalšou výzvou bol čas – keďže som mal na stretnutie obyčajne pol hodinu, niekedy hodinu. Preto som začal byť prísny. Keď Jakub chcel, aby sme sa stretli, mal mi poslať 3 dni vopred otázky a témy. Potom sme sa stretli obaja dobre pripravení a vyťažili sme zo stretnutia oveľa viac.