Často sme tu pre iných, pomáhame im, keď nás potrebujú, sme im dobrými priateľmi v radostiach aj starostiach. Ak sme dobrými priateľmi sebe, môžeme byť dobrými priateľmi pre iných. Nemôžeme pomáhať iným, ak nepomôžeme sami sebe. Ak máme byť my sami v pohode a šťastní, musíme byť na svojej strane, musí nám záležať v prvom rade na nás.

V tejto aktivite si poprajeme všetko dobré, dovolíme, aby nám záležalo na našich vlastných potrebách, starostiach a snoch.

Žiaci porozmýšľajú o tom, čo znamená byť niekomu dobrým priateľom. Následne zdieľajú svoje názory a myšlienky. Spoločne si zhrnieme, čo pre nás znamená byť niekomu dobrým priateľom.

Potom sa spýtame: Som takým priateľom sám sebe? Je to osobná otázka a niektorí študenti sa môžu zdráhať zdieľať svoje pocity. Stačí, ak budú o otázke rozmýšľať potichu bez zdieľania, prípadne si zapíšu odpovede.

Žiaci zdieľajú vlastné skúsenosti, situácie, pocity, myšlienky. Nám sa v diskusii okrem iného objavila dilema, či byť na svojej strane je alebo nie je sebecké.

Byť sám pre seba znamená, že nám na nás záleží, prajeme si byť šťastní a nie smutní, ustarostení, nahnevaní. Naša skúsenosť je dôležitá pre momentálne prežívanie, ale aj pre budúci život a trvalé stopy v mozgu, ktoré zanechávajú vaše myšlienky a pocity.

Je normálne zaobchádzať s ľuďmi láskavo, milo, slušne a s rešpektom. Medzi ľudí patríte aj vy. Ak sa o seba budete dobre starať, budete toho môcť viac ponúknuť iným.

Na záver hodiny žiaci spravia vlastnú reflexiu prežívania hodiny a aktivity. Tu ponúkam moju ako príklad:

Aké telesné vnemy ste si uvedomili? (Keďže sme boli vonku a v deň našej hodiny sa ochladilo, bola mi zima.)

Vynorili sa Vám v hlave nejaké myšlienky? (Som dostatočne jasná? Čo si o tejto hodine myslia žiaci? Ako sa cítia? Ako sa k nim priblížiť a prelomiť bariéru učiteľ-žiak? …)

Všimli ste si nejaké pocity? (Cítila som sa pohodovo a uvoľnene, ale bola prítomná aj mierna neistota a obava, keďže šlo o moju prvú hodinu etiky so žiakmi, ktorých nepoznám. Bola som rada, že niktorí žiaci zdieľali svoje situácie a príbehy, cítila som dôveru.)

Mali ste nejaké hodnotiace poznámky k hodine, iným alebo sebe? (Hodina nevyšla úplne podľa mojich predstáv, zabudla som na nejaké detaily a otázky, ktorými som chcela ísť hlbšie do témy a diskusie.)

Je dobre si pravidelne klásť otázku: Som práve teraz na svojej vlastnej strane? Ide mi o môj skutočný prospech? Klásť si tieto otázky je cvičenie na najbližší týždeň, ale aj tie ďalšie. Najmä v chvíľach, keď sa cítime zle, sme smutní, zranení, frustrovaní, v strese atď., keď nás niekto do niečoho núti, alebo pokiaľ vieme, že by sme mali niečo urobiť pre vlastné blaho, ale nerobíme to; napríklad, prestať fajčiť, správať sa asertívne, empaticky.

Žiaci môžu mať na hodinách zošit, portfólio, denník, kde si budú postupne zapisovať svoje pocity, myšlienky, vnemy, postrehy. Zapisovanie je súčasťou procesu hľadania a spoznávania vlastných myšlienok a pocitov, ktorý pomáha poznať sám seba, zistiť kto som, čo cítim, aké sú moje potreby a napĺňať ich.