Home office a homeschooling – rodičovský “návod” na prežitie

Korona nám nečakane vletela do života. Ľudia pracujú z domu, školy sú zatvorené, online vzdelávanie v nedohľadne a my rodičia podávame heroické výkony na hranici možností. Ako to všetko zvládnuť a nezblázniť sa?

Sám ešte presne neviem, ale za pár dní sa mi podarilo dať dokopy pár tipov a trikov, ktoré mi v mojej početnej domácnosti pomohli a rád sa o ne podelím.

V článku určenom predovšetkým rodičom s predškolákmi a základoškolákmi sa dozviete:

 • o nastavení pravidiel v domácnosti
 • o dôležitosti plánovania a zladenia home office s partnerom
 • príklad nastavenia homeschoolingu pre predškolákov a školopovinné deti
 • odkazy na zaujímavé zdroje a nástroje pre rodičov k tejto téme
 • mentálne nastavenie členov domácnosti je najdôležitejšie

Volám sa Martin a po mnohých rokoch práce v korporácii doma i  v  zahraničí som sa pred 3 rokmi vrátil na Slovensko a začal pracovať v neziskovej organizácií LEAF, v ktorej zastrešujem komunikáciu.

Som členom rodiny s 3 školákmi a 2 predškolákmi, kde momentálne obidvaja rodičia pracujú z domu.

Deti nepôjdu 3 dni do školy a potom sa uvidí …

Ocitli sme sa zo dňa na deň všetci doma bez akejkoľvek prípravy. Pod tlakom povinností sme sa spolu s manželkou vrhli do práce. Problémy sa prejavili už v prvých hodinách.

Dizajn domácnosti počíta s jedným home office miestom, druhý rodič za štandardnej prevádzky pendluje medzi detskými izbami podľa toho, ktoré z detí práve nie je doma.

Zakotvil som teda v spálni v nádeji, že sa mi podarí zvládnuť hodinový konferenčný hovor bez prerušenia. Po piatom vyrušení s problémom “brat mi nechce požičať modrú fixku” a troch nárazoch penovej lopty na dvere spálne z prebiehajúcich majstrovstiev v chodbovom futbale mi doplo, že to takto ďalej nepôjde.

Vďaka 20-ročným manažérským skúsenostiam som začal prerozdeľovať úlohy a domáce práce medzi deti.

Pracovné povinnosti som dokončil o 20:00 a to som sa ešte ani len nedotkol témy vzdelávania detí na najbližšie dni. Do polnoci som na internete študoval princípy zladenia home office a homeschoolingu s jasným vedomím, že jediná šanca na prežitie je postaviť a zladiť systém fungovania domácnosti.

V následujúcich riadkoch s vami chcem pozdielať, čo mi najviac pomohlo pri nastavení domácnosti a jej členov na novú realitu.

Rada č.1: Najdôležitejšie je mentálne nastavenie celej rodiny

A že sa v tejto novej situácii sa musia členovia rodiny naučiť fungovať. Súčasťou tejto zmeny je, že najbližšie obdobie budeme všetci spolu a nebude celkom možné jednoznačne rozdelovať činnosti ako práca, domácnosť a starostlivosť.

Vzniká nové „fluidné“ striedanie množstva aktivít počínajúc starostlivosťou o deti, práca, povinosti, zábava a snáď aj čas na dôležitý oddych.

Rozhodujúca výzva spočíva v tom, ako sa rodina rozhodne pristúpiť k novej situácií – bude to vnímať ako boj o prežitie, alebo príležitosť naučiť seba a ostatných niečo nové?

Nebudú to prázdniny, celá táto “sranda” bude trvať niekoľko mesiacov

Rada č.2: Domácnosť potrebuje nové pravidlá, členovia domácnosti úlohy a návyky

Aby rodina zvládla novú komplexnú situáciu, je potrebné vytvoriť pravidlá pre členov domácnosti. Pravidlá pritom neobsahujú iba povinnosti a nové – väčšie nároky, naopak dôležitou súčasťou je zladenie zábavných, individuálnych a spoločných aktivít pre všetkých členov domácnosti.

Ponúkam niekoľko tipov na pravidlá, ktoré sa nám osvedčili:

 • každodenné pohybové aktivity (ráno rozcvička, večer tanec), kedže sa doma všetci menej hýbeme
 • každodenný pobyt na čerstvom vzduchu a slnku (spoločná prechádzka cez obed)
 • vytvoriť režim dňa, a teda rozdeliť čas na školu, zábavu a iné povinnosti (extra tip: vymedzte časti dňa, kedy sa deti môžu hrať na tablete či počítači)
 • rozdeliť služby a zodpovednosti v domácnosti za konkrétne činnosti a ich striedanie medzi deťmi (príležitosť zapojiť detí do domácich prác)
 • zapojenie detí navzájom, staršie deti pomáhajú mladším (napr. písanie diktátov), vzájomná kontrola úloh a aktivít
 • zadefinovanie si pracovného priestoru, v ktorom sa správame ohľaduplnejšie a nevyrušujeme (ak to nie je nutné)

Rada č.3: Vytvorte si denný harmonogram a zlaďte sa s partnerom na práci z domu

Nám sa osvedčilo nastavenie všeobecného harmonogramu dennej agendy počínajúc budíčkom, školou prebiehajúcou hlavne dopoludnia, každodenným pobytom vonku, časom na zábavu, povinnosti, až po individuálny voľný čas.

Zapojením detí do tvorby denného harmonogramu získate dôležitú podporu a množstvo nápadov, ktoré by nás dospelákov možno ani nenapadli.

Podľa denného harmonogramu sme potom za pomoci školákov pripravovali rozvrh na každý deň. Postupne sme prešli na týždenný program, ktorý nám lepšie umožňuje realizovať aj komplexnejšie individuálne a spoločné aktivity (napr. pokus o rodinný koncert).

Rovnako dôležité je zladenie si časových blokov medzi pracujúcimi rodičmi. Podľa aktuálnych pracovných potrieb a kalendára si rozdeľte a zlaďte časové bloky na:

 • FOKUSOVANÝ pracovný čas
  • časové bloky, kedy sa musíte 100 % koncentrovať na prácu s obmedzenými možnosťami venovať sa deťom
 • OPERATÍVNY pracovný čas
  • časové bloky, kedy ste viac flexibilní a môžete „odbiehať“ a reagovať na situačné podnety detí
 • KONCEPČNÝ pracovný blok skoro ráno
  • mne sa veľmi osvedčilo privstať si a venovať sa koncepčným pracovným témam pokiaľ deti ešte spia

Rada č. 4: Koordinujte homeschoolingové aktivity, nenechávajte to len na školu

Najväčší zásah do fungovania domácnosti je zabezpečenie a koordinácia homeschoolingu. Napriek zlepšujúcej sa komunikácii a  rozbiehajúcej sa online-interakcie zo strany školy sú podnety z môjho pohľadu na nepostačujúce.

(Nedovolím si pritom kritizovať pedagógov školy, ktorá za štandardných podmienok funguje výborne, bohužiaľ aktuálne zmeny sú pre kolegov zo školy rovnako obrovskou výzvou.)

Z môjho pohľadu je úlohou rodičov prevziať iniciatívu a pomôcť deťom s nastavením homeschoolingu.

V  prípade mojej veľkej rodiny (3 školáci a 2 predškoláci) je koordinácia homeschoolingu o level (či 2 😊) dôležitejšia a  komplexnejšia. Počas prvého týždňa v novom režime fungovania som venoval samoštúdiu homeschoolingu a konzultácií s  expertami veľké množstvo času.

Výsledkom je pomerne slušný prehľad onlinových vzdelávacích nástrojov a nastavenie homeschoolingového systému:

 • nástrel týždenného rozvrhu nastavujeme v nedeľu
 • denný rozvrh dolaďujeme večer dopredu (vrátane prípravy podkladov a „logistiky“ /napr. rotovanie počítača/tabletu, miestnosť a pod./)
 • staršie deti si pripravujú návrh rozvrhu a program dňa samostatne (vrátane podkladov zo školy a voľnočasových aktivít)
 • rodičia pomáhajú dopĺňať rozvrh hodín (napr. z online vzdelávacích portálov) a ďalšie aktivity dňa (domáce povinnosti, spoločné aktivity)
 • ráno dostane každý člen rodiny vytlačený program dňa a vzdelávanie môže začať
 • netlačíme všetky podklady – vďaka homeschoolingu sa deti naučili pracovať so zdieľanými dokumentami a podkladmi v prostredí Google dokumentov
 • podporujeme princíp vzájomnej pomoci a podpore medzi deťmi (je to prospešné pre rozvoj spolupráce a užitočné – keď rodičia práve nemôžu)

Čo sa nám zatiaľ vrámci homeschoolingu darí menej, je deti v rozumnej miere kontrolovať (skôr nekontrolujeme) a odhadnúť mieru samostatnosti pre jednotlivé úlohy a zadania. Ale sme predsa iba na začiatku a určite nato nájdeme šikovný spôsob. 🙂

Tu nájdete zoznam zaujímavých odkazov k problematike online vzdelávania. Pridal som aj pár mojich nástrojov, ktoré môžete voľne použiť pre vaše účely.

Všetkým rodičom držím palce. Verím že toto neľahké obdobie spoločne zvládneme v zdraví a pokiaľ je to možné, využijeme príležitosti, ktoré nám táto situácia ponúka, na budovanie vzťahov a rozvoj našich detí.

Veľké poďakovanie všetkým, ktorí zdieľajú svoje rady a skúsenosti, bez vás by sme napredovali veľmi pomaly.

Martin Procházka