Tvorcami našej myšlienky a donormi sú súkromné osoby, niekoľkí akcionári spoločnosti HB Reavis. Náš tím je postavený na diverzite ľudí a ich skúseností, ktoré zahŕňajú oblasť biznisu, verejný i mimovládny sektor, vzdelávanie študentov a rozvoj dospelých, ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. V súlade s naším poslaním sa snažíme prilákať ľudí, v ktorých sa spája snaha o vysokú kvalitu s osobnou integritou, ľudskosťou a vzájomnou úctou.

Práve hľadáme

Zaujala ťa myšlienka LEAF a chcel by si sa stať súčasťou nášho tímu? Momentálne hľadáme nových kolegov, ktorí sa zhostia nasledujúcih výziev: 

 

 
 

 

LEAF Tím

Branislav Kleskeň

Braňo, bývalý partner poradenskej spoločnosti McKinsey & Company, má rozsiahle skúsenosti z niekoľkých kontinentov so zlepšovaním výkonnosti korporácii, rozvojom nových firiem a skvalitňovaním vzdelávania.  Svoju energiu naberá z užívania si prítomnosti (má ženu a tri deti, je bývalý a občasný hokejista a amatérsky hudobník) a zo snívania o budúcnosti (učenie sa, budovanie nových iniciatív a využívanie ľudského potenciálu).

Branislav Jakabovič

Ako poradca McKinsey & Company sa 10 rokov podieľal na transformáciach niekoľkých európskych spoločností; následne viedol transformáciu poisťovne Kooperativa, ČR. Vyštudoval Fakultu managementu UK a MBA na Kelloggu v Chicagu. Miluje život, múdrych ľudí, rockovú muziku, šport, pozitívnu náladu a svoju rodinu.  "Zasej myšlienku, zožni čin. Zasej čin, zožni návyk, zasej návyk, zožni charakter, zasej charakter, zožni osud."

LEAF Academy

Matej Sapák

Matej má skúsenosti zo štátnej správy, z businessu a zo vzdelávania. Bol poradcom na ministerstve financií i ministerstve školstva, bol spoluautorom stratégie na budovanie vedomostnej ekonomiky. Popri práci pomáha organizovať letné školy pre študentov stredných škôl, rozhoduje na svetovom šampionáte debatnej asociácie, či učil študentov. Vyštudoval na Harvardovej univerzite aplikovanú matematiku a neskôr právo.

Chris Cheney

Chris má za sebou 25 rokov praxe v oblasti vzdelávania ako učiteľ, kouč, poradca pre študentov a vo viacerách administratívno-manažérskych pozíciách v rámci vzdelávacích inštitúcií. Celý svoj profesionálny život zasvätil príprave mladých lídrov a maximalizácii ich úspechu v kariére a ich komunitách. V priebehu svojej profesnej kariéry pracoval Chris na najlepších internátnych školách v USA a v zahraničí. Odbor vzdelávania vyštudoval na Harvardskej univerzite, kde získal magisterský titul v oblasti správy, plánovania a sociálnej politiky.

TAMARA Bobáková

Tamara ma skúsenosti z komerčného i verejného sektora. Pracovala ako konzultantka v oblasti oceňovania a medicínskych technológii, predtým si prešla prácou pre start-up v Bruseli, či stážou v Európskom Parlamente. Vo voľnom čase píše o slovenských Skrytých šampiónoch (svetovo úspešných firmách), vedie workshopy na letných školách a pomáha stredoškolákom pri výbere zahraničných univerzít. Tamara žila v poltucte rôznych krajín na troch kontinentoch a vyštudovala na University of Pennsylvania, Sciences-Po Paris a London School of Economics medzinárodné vzťahy a management vo verejnom sektore.

matúš kurian

Okrem teoretickej fyziky sa Matúš posledných 7 rokov venuje učeniu na strednej škole. Po šiestich rokoch strávených na Gymnáziu Jura Hronca, rok pôsobil v Johannesburgu na African Leadership Academy. Baví ho akademická debata, dialógy, turistika a maratóny. Je tiež držiteľom hnedého pásu v jude.

STANISLAV ANTOŠ

Viac ako 20 rokov sa pohybuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov a vzdelávania. Má skúsenosti s riadením talentov a rozvojovými programami z medzinárodného prostredia (Coca-Cola Hellenic). Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“  Jan Amos Komenský

Hana Skljarszka

Hana Skljarszka ako mládežnícka delegátka reprezentovala slovenskú mládež na 68. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Ako mládežnícka delegátka sa zameriavala na vzdelávanie a podporu aktivít mladých ľudí na Slovensku. Niekoľko rokov pracovala pre Slovenskú debatnú asociáciu ako tréner, metodik a projektový manažér. V súčasnosti študuje sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne.

Ľubica Vladulovičová

V minulosti pracovala v riadení ľudských zdrojov a vzdelávania pre firmu Alcatel-Lucent v Arabských emirátoch a ako recruiter pre Accenture Technology Solutions, Slovakia. Spoluvytvárala obchodné inovácie s mladými podnikateľmi v Českej republike. Vyštudovala národnú ekonómiu na Univerzite Mateja Bela. Absolvovala špeciálny program pre mladých manažérov na IEDC v Slovinsku.

Julia Itin

Julia, Nemka presadená do Bratislavy, čerpá zo svojich skúseností v oblasti kultúrnej vedy v súčinnosti s vášňou pre formálne a neformálne vzdelávanie, kultúru a tretí sektor. V náväznosti na jej kariéru na Heidelberg University vytvorila, rozvinula a manažovala viacgeneračné neformálne kultúrno-vzdelávanie programy. Pred nástupom do LEAF pracovala v medzinárodnom filmovom priemysle, kde bola zodpovedná za medzinárodné vzťahy v kreatívnom sektore, získavanie finančných prostriedkov a manažment. V tejto funkcii taktiež podávala univerzitné tréningy v oblasti medzinárodných vzťahov, komunikácie, líderstva a fundraisingu. Popri práci v LEAF spoluprodukuje talk show WeFour+, Vesigradske konverzácie, a vychutnáva si slovenskú prírodu spolu so svojím psom.

Zuzana Floreková

Po štúdiu Fakulty managementu UK pracovala 4 roky v Swiss Re, kde bola business koordinátor pre francúzsky trh a neskôr i viedla team. Niekoľko rokov navštevovala nemocničné oddelenia a pomáhala pri organizovaní letných táborov ako dobrovoľník Klubu detskej nádeje. Občasne vypomáha v rodinnej firme či v Spoločenstve Ladislava Hanusa. Miluje Liptov, hory, beh, čokoládu a rozhovory s ľuďmi. 

Jana Klagová

Jana vyštudovala angličtinu a slovenčinu na UK v Bratislave, vyše 15 rokov sa venuje inovatívnemu vzdelávaniu. Spoluzakladala Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, kde pôsobila ako pedagóg, riaditeľka a pomáhala študentom s výberom vysokej školy. Počas 6-mesačného pobytu v USA mala možnosť navštevovať rôzne typy škôl. Absolvovala tiež online kurz o formatívnom hodnotení vo vzdelávaní na University of Oregon. Má skúsenosti s manažovaním tímov a organizovaním podujatí rôzneho typu. Rada oddychuje počas pečenia a varenia netradičných jedál.

Peter Reťkovský

Peter zo Slovenska je novou posilou nášho tímu. Vyštudoval medzinárodné vzťahy, žil v USA, Kolumbii a Južnej Afrike, pričom sa zaujíma o kultúry a ich vzájomné pôsobenie. Pracoval na poli projektového manažmentu a podpory exportu, ako aj v oblasti manažérskych školení, stredoškolskej a vysokoškolskej výuky ekonómie, svetových dejín, európskej integrácie, leadrshipu a podnikania.

Martina Menichová

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a neskôr absolvovala ročný MA program v odbore nacionalizmus na Central European University v Budapešti. Vo svojom voľnom čase sa rada venuje rôznym kreatívnym činnostiam, čítaniu kníh či štúdiu cudzích jazykov.

rozvoj študentov

Stanislava gajdošová

Podieľala sa na tvorbe výchovnej ponuky a metodiky Slovenského Skautingu. Je inštruktorkou, spoluautorkou viacerých programových príručiek a knihy 100 hier na rozvoj osobnosti. V Európskej asociácii mládežníckych kariet šesť rokov tvorila a implementovala "quality assurance" a "maximising impact" stratégiu pre 40 národných organizácií. Srdce jej horí pre festival Bratislavské Hanusove Dni a prácu s mladými. „Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže tak urobiť sám“.

VEronika Trulíková

Veronika vyštudovala medzinárodné vzťahy v Bratislave a na Central European University v Budapešti. Pôsobila ako kooridnátor medzinárodných vzťahov a má za sebou aj skúsenosti z korporácie aj neziskového sektora. Diaľkovo vyštudovala bakalára v aplikovanej informatike. Pôsobila v Slovenskom skautingu a vo voľnom čase sa venovala organizovaniu mládežníckych výmen na pomoc zubereckému skanzenu.Teší ju joga, cestovanie a verí v silu otvorenej a slobodnej komunikácie napríklad aj formou práce v encounterovej skupine

Tomáš Beniak

Tomáš zbožňuje filozofickú literatúru, hlavne so zameraním na etiku. Na vysokej škole (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií) pôsobil 3 roky ako asistent profesora, kde pripravoval študentov na štátnice, hodnotil eseje, doučoval a viedol semináre. Taktiež pomáhal organizovať letné a zimné školy pre vysokoškolských študentov zo zahraničia. Posledné tri roky sa venoval aj online marketingu. Miluje dobré knihy, ktoré nás nútia nazerať na veci novým spôsobom. Je aktívny hráč squashu a poslednú dobu sa vášnivo venuje plávaniu ku ktorému ho napriek jeho tvrdohlavosti doviedla vytrvalá manželka. 

LEAF Award

Miroslav Kocúr

Miroslav získal titul PhD z teológie na Gregoriánskej Univerzite v Ríme, bol zakladajúcim riaditeľom Bilingválneho gymnázia C.S. Lewis-a v Bratislave, koordinátor vzdelávania v spoločnosti Legrand Slovakia, vysokoškolský pedagóg na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (kde stále učí) a výkonný riaditeľ neziskovej organizácie Via Iuris. "Na zázraky neverím, no počítam s nimi."

Miroslava Dudášová

Popri štúdiu médií venovala svoj (ne)voľný čas organizovaniu komunitných akcií v rodnej Seredi, kde spolu s ďalšími dobrovoľníkmi otvorila komunitné centrum pre vzdelávanie a zábavu PRIESTOR. Tretiemu sektoru sa venovala aj v Rade mládeži Trnavského kraja či v Trnavskom dobrovoľníckom centre. Ako správny workholik miluje silné espresso, ktoré večer vymení za bielu Pálavu.

Rozvoj učiteľov

Dávid Králik

Miluje Beatles, pivo, písanie, gitaru, stanovanie, (m)učenie, dobrodružstvo, svoju ženu a deti. V minulosti robil všeličo...rozhodoval majstrovstvá sveta v šerme, napísal knižku, hral v kapele...najčastejšie a najradšej však učil. „My nerozhodujeme o tom, akých časov sa dožijeme. Rozhodovať môžeme len o tom, čo urobíme s časom, ktorý nám bol daný...“ Gandalf

Jana M. Balážová

Po univerzite strávila rok na súkromnej škole Frensham Heights v UK, kde učila Britov španielčinu, zahraničných študentov angličtinu a pomáhala ako vychovávateľka na internáte. Po návrate domov sa pridala do tímu práve vznikajúceho Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa ako učiteľka, koordinátorka tútoringového projektu pre študentov a členka vedenia. Momentálne sa naplno venuje podpore učiteľov. Okrem vzdelávania patrí jej srdce hlavne manželovi, umeniu, prírode a slobode.

Podpora a motivácia k návratu pre mladých nadaných Slovákov v zahraničí

Jana Trnovská

Jana žila posledných 10 rokov v zahraničí. Najdlhšie mala vybalené kufre v Británii, Thajsku a vo Francúzsku. Má za sebou štúdium na University College London, London School of Economics, King´s College a Sciences Po Paris. Pracovala v biznise aj vo viacerých štátnych inštitúciách. Aktívne sa venovala marginalizovaným komunitám v Thajsku a vo Francúzsku. Ako vášnivý (plážový) volejbalista, bola kapitánkou víťazných tímov v národných aj medzinárodných šampionátoch.

Michal Kovács

Miluje život. Bojí sa obmedzenosti. Nenávidí „nedá sa“ a rád by prispel k redukcii tohto slovného spojenia. Začal vybudovaním dvoch inštitúcií, teraz pomáha budovať tretiu.
"Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne“ Václav Havel

Pavol Pčola

Pracoval ako audítor v Deloitte a VÚB. Keďže má rád zmenu a nové skúsenosti, vyštudoval MBA na Whartone vo Filadelfii a potom päť rokov pracoval ako trader pre Goldman Sachs London. Je medzinárodný majster v šachu. „Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len od teba.“ Epiktetos

Zuzana Šottová

Zuzana absolvovala štúdium medzinárodných vzťahov v Anglicku, Francúzsku a Maďarsku. Po ukončení štúdií sa vrátila na Slovensko, kde počas svojho pôsobenia v štátnej sfére pomáhala zlepšovať prostredie neziskového sektora. Vo voľnom čase sa podieľa na budovaní neziskovej organizácie na podporu občianskej angažovanosti. Baví ju cestovanie, varenie a rôzne športy.

Viktória Skřivánková

Viki sa po šiestich rokoch strávených v Anglicku a krajinách Beneluxu aj vďaka LEAF-u rozhodla opustiť bezpečné prístavy práva Európskej únie. Má rada suchý humor a ľudí, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť za svoje životy a za spoločnosť, v ktorej žijú.

Program expertného dobrovoľníctva

Andrea Smolková

Takmer 20 rokov pracovala ako anesteziologička a urgentistka v rôznych segmentoch zdravotníctva. Učí, píše, študuje a neustále spoznáva svet. Zvedavosť ju ženie stále vpred a radosť je jej odmenou. "Rob toľko dobra, koľko len môžeš, ale tak potichu, ako len môžeš."

Safia Bagin

"Zamiluj sa do nejakej činnosti a rob ju!" Richar P. Feynman
Safia má bohaté skúsenosti v oblasti ľudských práv, zmierňovania chudoby, rozvoju potenciálu mladých ľudí a sociálnych podnikov. Riadila desiatky rozvojových programov na Blízkom Východe a v Severnej Afrike zamerané na podporu ekonomíckého rozvoja a sociálnej spravodlivosti marginalizovaných skupín. Jej životným mottom je empatia.

Lucia Žišková

Lucia vyštudovala Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave. V rámci Európskej dobrovoľníckej služby realizovala aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie a migráciu. Má skúsenosti s manažovaním štipendijných programov. Miluje život, usmiatych ľudí, nové výzvy a túlanie sa v prírode.

Barbora Petrášová

Študovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave  a časť štúdií strávila na skok od polárneho kruhu vo Švédsku. Po štúdiu sa išla na dva roky „rozmraziť“ do Austrálie, kde manažovala kaviareň. Dnes je doma na Slovensku, v LEAFe a je jej dobre :) Rada cestuje, cvičí jógu a vyrába vlastné mydlá.

Identifikácia talentov

Petra gondžúrová

Absolvovala štúdium pracovnej a sociálnej psychológie. V minulosti pracovala ako konzultant najmä v oblasti dizajnu a realizácie assessment/development centier. Vo voľnom čase sa venuje svojim dvom malým deťom, fitness a ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti psychológie. Absolvuje psychoterapeutický výcvik v hlbinnej psychoterapií. „Nerob druhým ľuďom to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.“  

Andrej Zhaňač

Zaujíma sa o psychológiu ako kultúrny fenomén a na univerzite v Edinburghu študoval spoločenský a historický kontext, v ktorom sa psychológia vyvíjala. Okrem toho študoval a stážoval v Kolégiu Antona Neuwirtha. Posledné dva roky hľadal pre IT spoločnosti nových zamestnancov a občas vedie semináre o filozofii.

Marketing

Matúš švirloch

Alebo jednoducho Mates, ako ho poznajú v reklamnej branži, v ktorej pôsobil viac ako 10 rokov. Pracoval v popredných slovenských reklamných agentúrach pre významné globálne, zahraničné aj slovenské značky. Vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite v Trnave, pracoval pre splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy. Dobrovoľnícky spolupracuje pri administrácii portálu Odkazprestarostu.sk, organizuje podujatie TEDxKežmarok, angažuje sa na úrovni samosprávy a jeho srdcovkami sú rodina, hokej a pivo.

Martin Charvát

Martin je rodák z Banskej Štiavnice, počas štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU bol zapálený pre prácu v študentských organizáciách - viedol študentskú časť Akademického senátu a Radu ubytovaných študentov. Pôsobil vo firme WebSupport kde sa staral o marketing, potom pracoval v centrále Cord Blood Center group kde zodpovedal za online marketing v 6 krajinách. Rád šoféruje, má psa a hrá ľadový hokej.

Denisa Beránková

Denisa vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a momentálne dokončuje magistra v komunikačných vedách na Viedenskej univerzite. Po rôznorodých skúsenostiach z mediálneho prostredia sa nakoniec našla v marketingu, a to predovšetkým v jeho online prostredí. Miluje kreativitu, hudbu, cudzie jazyky, osobný rozvoj, zmysluplné využívanie drahocenného času a komplexné nazeranie na veci. Ako dobrovoľníčka pomáhala okrem iných aj medzinárodnému divadelnému festivalu Divadelná Nitra a niekoľko rokov strávila aj v PR tíme Festivalu Lumen. 

Interná podpora

OĽGA PINKOVÁ

Zbožňuje prírodné vedy, slobodu a riešenie problémov. 100% nie je pre ňu maximum. „Vždy buď radšej prvotriednou verziou seba samého ako druhotriednou verziou niekoho iného.“ Judy Garland

Katarína Búřilová

Absolvovala štúdium psychológie v Bratislave a následne sa na šesť rokov zaparkovala v biznis sfére v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Verí, že work-life balance je mýtus ak ľudia robia to, čo ich skutočne napĺňa a robí šťastnými. V duchu tohoto hesla sa teraz získané know-how snaží využiť v prospech budovania LEAF-u ako organizácie.  Vo zvyšnom čase kontinuálne pracuje na svojom psychoterapeutickom výcviku, pestovaní závislosti od dobrej kávy a na tom, aby na jej mape sveta ostalo čo najmenej nenavštívených krajín. K jej vlastnému šťastiu najnovšie významnou mierou prispieva jej malá dcérka.