Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

Buďte zmenou v slovenskom školstve

 

 

 

Toto je stará verzia stránky programu Premena školy.

Pokračujte prosím teraz na stránku https://leaf.sk/premenaskoly

🙂

 

 

 

 

 

O programe.

Nezisková organizácia LEAF v spolupráci s Nadáciou Orange ponúka druhým rokom školám unikátny projekt premeny škôl prostredníctvom osvojenia si a následného využívania základných mentoringovo-koučingových techník v každodennom živote školy.

Program prichádza pod heslom: Buď zmenou, ktorú chceš vidieť v slovenskom školstve a jeho cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania pomocou vnútorných zdrojov školy, zlepšenie klímy v škole, zvýšenie aktivity a vnútornej motivácie počas vyučovacích hodín (a to zo strany žiakov i učiteľov).

Využívanie spomínaných techník bude prebiehať na niekoľkých úrovniach. Jednak medzi vedením a učiteľmi, zároveň medzi zapojenými učiteľmi navzájom a v neposlednom rade medzi učiteľmi a žiakmi.

V Premenách škôl pomáhame učiteľskému zboru objavovať a lepšie využívať potenciál, ktorý existuje vnútri školy. Deje sa tak najmä cez osvojenie si základných mentoringových techník a štruktúry sprevádzajúceho rozhovoru, ktorý vedú učitelia po návšteve kolegovej hodiny a zmenu mindsetu/pohľadu na úlohu učiteľa v kontexte triedy.

Z toho vyplývajú nasledovné ciele projektu:

-zavedenie kultúry školy, kde si učitelia chodia vzájomne na hodiny a následne ich spoločne rozoberajú

-osvojenie základných zručností a princípov vedenia efektívneho sprevádzajúceho rozhovoru zapojených učiteľov

-zmena mindsetu učiteľov tak, aby sa z nich postupne stali sprievodcovia vzdelávaním – “mentori” žiakov (zmena výučby v duchu Rogersovej Slobody a zodpovednosti) a s tým súvisiaca premena školy na bezpečné, podnetné a slobodné prostredie, v ktorom sa rozvíjajú učitelia i žiaci.

 

Priebeh programu.

Program je plánovaný na dobu jedného školského roku (september – jún), v rámci ktorého prebehnú tieto aktivity:
-SEPTEMBER: spoločný dvojdňový mentoring/koučing tréning vedenia škôl i všetkých zapojených učiteľov
-SEPTEMBER-MÁJ: vzájomné návštevy hodín medzi učiteľmi spojené s následnou reflexiou (2-krát mesačne). Časť reflexií prebehne pod supervíziou mentora z LEAF.
-MÁJ/JÚN: záverečná evaluácia a zhodnotenie dopadu

 

Prihlasovanie škôl do programu na školský rok 2018/19.

Výberový proces prebieha v týchto krokoch:
1) Riaditeľ školy vyplní prihlášku za školu (do 25. 5. 2018).  
2) Na jej základe sa so školou spojíme, aby sme dohodli hodinové (online) stretnutie, ktorého sa zúčastní vedenie školy spolu so všetkými učiteľmi (prelom mája/júna 2018). Počas stretnutia lektor z LEAF detailne predstaví projekt a zodpovie všetky prípadné otázky zo strany školy (vedenia i učiteľov).
3) Učitelia aj vedúci pracovníci, ktorí sa po informačnom stretnutí DOBROvoľne rozhodnú zapojiť do projektu, vyplnia záväznú prihlášku (do 20.6. 2018).
4) Škola dostáva vyrozumenie o zaradení (alebo nezaradení) do projektu (do 10.7.2018).

Do projektu budú v tomto roku vybraté 4 školy, ktoré budú počas výberu vykazovať najväčší potenciál na zmenu. Dôležitým kritériom zaradenia do projektu sú: silná motivácia pracovať na sebe i na zlepšovaní školy čo najväčšieho počtu učiteľov a tiež aktívne zapojenie vedenia školy.

Vybrané školy začínajú program spoločným tréningom v termíne 7. 9. – 8. 9. 2018 v Chate Opalisko v Závažnej Porube.

Tešíme sa, že máme na Slovensku školy, ktoré myšlienka zmeny zvnútra zaujala a ktoré sa chcú aktívne zlepšovať a naštartovať tak zmenu v našom školstve!

Je nám cťou byť pri Vás a priložiť ruku k dielu.

Povedali o programe riaditelia škôl

  • „Projekt, ktorý škola realizuje v spolupráci s Leaf hodnotíme veľmi pozitívne. Učitelia dokázali prekonať vzájomné bariéry a niekedy určitú uzavretosť a otvárajú sa pre vzájomné poznanie a pre vzájomné posúvanie svojich schopnosti a talentov. Vzájomný mentoring im ukazuje možnosti zlepšovania ich profesionality, otvorenosti pre nové podnety a aj spätnú väzbu. Verím, že tento program a prácu s učiteľmi dokážeme pretaviť aj do budúcich rokov a vybudovať profesionálny tím mentorov pre našich učiteľov. Vrelo odporúčam všetkým školám.“

    P. Petrovský, Gym. sv. Moniky Prešov

  • „Očakávať zmenu školstva „zhora“ znamená „čakanie na Godota“. Ak sa chce škola posunúť vpred, musí sa udiať zmena zvnútra. Táto zmena znamená o.i. zmenu v spôsoboch učenia, zmenu v spôsobe komunikácie medzi učiteľmi, žiakmi. A toto sa musíme/chceme učiť. Mentoring je ideálny spôsob na získanie nových pohľadov učiteľov na svoju prácu, otvára oči, i ústa všetkým zúčastneným. Je úžasné, ak škola dostane podporu zvonku, dokonca bezplatnú, na to, aby sa mohla posunúť vpred. Pre učiteľov je prípravné dvojdňové stretnutie „zážitkovým učením“ a všetky ďalšie sedenia, rozhovory, mentorovanie… nástrojom na sebazdokonaľovanie a tým skvalitňovanie nielen seba , ale aj tých , ktorí sú na ceste s ním. Za tento zážitok my zo ZŠ, Jarmočná 96, Ždaňa aj Nadácii Orange ďakujeme a veríme, že bude dopriate aj ďalším školám sa jej zúčastniť.“

    Nataša Rokická, riaditeľka ZŠ Ždaňa

Program očami úťastníka 

Dôležité je, že ak ideš kolegovi na hodinu, neprichádza tam v tvojej osobe „veľký brat“, ale človek plný pokory a úcty voči kolegovi, so snahou byť mu prospešný a bezpečný.

Prichádza v tebe človek, ktorý mu pomáha objavovať nové nápady, vidieť veci z iného uhla pohladu, nachádzať si svoje vlastné nové riešenia.

Návšteva kolegovej hodiny je však prospešná aj pre návštevníka, ktorý odrazu dostáva príležitosť vidieť rôzne komplikované situácie z pohľadu pozorovateľa, ktorý má kapacitu a priestor, tieto situácie analyzovať a lepšie im porozumieť.

Slavomír Tall, učiteľ fyziky

Celý článok tu

Otázky?

Ak máte otázky, ozvite sa nám.  Radi ich zodpovieme. ?

Jana M. Balážová
koordinátorka programu
jana.balazova@leaf.sk

Dávid Králik
garant programu
david.kralik@leaf.sk