V piatok 29. 5. 2020 o 14:00 sme sa so študentami LEAF Academy porozprávali o tom, ako začať s podnikaním už na strednej.

Postupne nám predstavili rôzne štádiá rozbiehania vlastného podnikania v jednotlivých ročníkoch, priblížili, aké to vlastne je podnikať popri škole, čo ich inšpiruje a motivuje pracovať na svojom projekte a čo z podnikavého líderstva využívajú každý deň.

LEAF Academy ponúka svojim študentom predmety v oblasti podnikavého líderstva.

Štúdium kombinuje prácu na reálnych projektoch s praktickým vzdelávaním, prípadovými štúdiami, alebo simuláciami. Tento prístup v študentoch rozvíja schopnosť rozpoznávať prekážky, premieňať ich na príležitosti a vedieť naštartovať akýkoľvek projekt alebo vybudovať vlastné podnikanie.

V rámci štúdia tak vyvíjajú napr. aplikácie a chatboty, organizujú rôzne literárne podujatia a charitatívne koncerty pre verejnosť alebo navrhujú a predávajú tričká.