Podpora pre študentské projekty

Radi podporíme dobrý študentský nápad, či projekt. Ak si  absolvent (alumni) mentoringového programu TalentGuide, letných campov LEAF, či uchádzač o program podpory a rozvoja LEAF Award, môžeš sa uchádzať o dodatočnú pomoc pre svoj projekt. 

Prihlasovanie pre jesenné kolo je uzavreté!

Podmienky projektu

 • Podporujeme business projekty, sociálne a komunitné projekty, ako aj projekty na podporu občianskej angažovanosti.
 • Výhodu budú mať projekty, ktorých súčasťou je digitálna technológia v akejkoľvek podobe (appka, webka, b(v)log, digitálna hra, video návody, AI, chatbot ).
 • Chceme podporiť najmä obsahovú stránku projektu (workshop, vzdelávacie materiály, literatúra odmena pre lektora a pod.). Podporu logistických nákladov nevylučujeme, ale považujeme za menej dôležitú. 
 • Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 500 EUR.

Pre koho?

 • Projekt je určený pre
  • uchádzačov o program podpory a rozvoja LEAF Award 2019
  • absolventov mentoringu v TalentGuide 2013 – 2019
  • účastníkov LEAF Summer English Camps 2013 – 2015
  • účastníkov LEAF Summer Leadership Camps 2013 – 2016.
 • Na projekte môžu spolupracovať aj študenti, ktorí nie sú absolventmi vyššie uvedených programov.
 • Študenti musia byť autormi nápadu, alebo hlavnej myšlienky projektu. 

Prvky projektu

31. december 2019

Termín na podanie projektov v jesennom kole. 

Posúdenie projektu

Projekt posúdime do 30 dní od jeho podania. 

30. 9. 2019 - 31. 12. 2020

Podporíme projekty, ktoré budete realizovať hocikedy v tomto termíne.

31 december 2020

Termín na podanie záverečnej správy. 

PRE KOHO

Pre všetkých uchádzačov o program LEAF Award, alebo absolventov mentoringu TalentGuide, alebo letných campov LEAF. 

Podpora projektu

Zmluvu o podpore uzatvárame s fyzickou osobou – nepotrebujete právnu formu. 

Máte otázky? Dajte nám vedieť na student@leaf.sk!