Aj LEAF pomáha Slovensku v aktuálnej situácií s epidémiou Covid-19. Zistite viac tu.

Podpora pre študentské projekty

Radi podporíme dobrý študentský nápad, či projekt. Ak si  absolvent (alumni) mentoringového programu TalentGuide, letných campov LEAF, či uchádzač o program podpory a rozvoja LEAF Award, môžeš sa uchádzať o dodatočnú pomoc pre svoj projekt. 

Otvorili sme jarné kolo a tešíme sa na Tvoju prihlášku!

Podmienky projektu

 • Podporujeme business projekty, sociálne a komunitné projekty, ako aj projekty na podporu občianskej angažovanosti.
 • Výhodu budú mať projekty, ktorých súčasťou je digitálna technológia v akejkoľvek podobe (appka, webka, b(v)log, digitálna hra, video návody, AI, chatbot ).
 • Chceme podporiť najmä obsahovú stránku projektu (workshop, vzdelávacie materiály, literatúra odmena pre lektora a pod.). Podporu logistických nákladov nevylučujeme, ale považujeme za menej dôležitú. 
 • Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 500 EUR.

Pre koho?

 • Projekt je určený pre
  • uchádzačov o program podpory a rozvoja LEAF Award 2019
  • absolventov mentoringu v TalentGuide 2013 – 2019
  • účastníkov LEAF Summer English Camps 2013 – 2015
  • účastníkov LEAF Summer Leadership Camps 2013 – 2016.
  • účastníkov Assist a HMC stredoškolských štipendií
 • Na projekte môžu spolupracovať aj študenti, ktorí nie sú absolventmi vyššie uvedených programov.
 • Študenti musia byť autormi nápadu, alebo hlavnej myšlienky projektu. 

Prvky projektu

31. máj 2020

Termín dokedy môžeš prihlásiť projekt v jarnom kole. 

Posúdenie projektu

Projekt posúdime najneskôr do 30. júna 2020. 

31. december 2020

Podporíme projekty, ktoré budete realizovať hocikedy do tohto termínu.

31 december 2020

Posledný termín na podanie záverečnej správy. 

PRE KOHO

Pre všetkých uchádzačov o program LEAF Award, alebo absolventov mentoringu TalentGuide, alebo letných campov LEAF. 

Podpora projektu

Zmluvu o podpore uzatvárame s fyzickou osobou – nepotrebujete právnu formu. 

Máte otázky? Dajte nám vedieť na student@leaf.sk!