Štipendiá na školský rok

Štipendiá na školský rok

Okrem letných štipendií ponúkame pre stredoškolákov aj štipendiá na jeden, alebo dva školské roky na prestížnych súkromných stredných školách v USA, alebo Veľkej Británii. Sprostredkovateľmi týchto štipendií sú organizácie ASSIST (pre USA) a HMC (pre UK) a v LEAF ich spravujeme spoločne pod názvom Secondary School Scholarship Program.

SECONDARY SCHOOL
SCHOLARSHIP PROGRAM

Chceš zažiť štúdium na kvalitných stredných školách v USA alebo v UK? Pritom spoznať životný štýl v rodinách a tiež miestne vzdelávacie, klubové či komunitné aktivity?

LEAF ti v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC), Veľká Británia ponúka program štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a vo Veľkej Británii.

Komu je program určený?

Program je určený študentom 2. ročníka a niektorým študentom 1. ročníka gymnázií a sexty (kvinty) osemročných gymnázií a lýceí, obchodných akadémií, ale aj medzinárodných škôl na území SR.

O aké štipendiá sa môžeš uchádzať?

Prihlasovanie do všetkých 4 programov je otvorené!

Prihlasovanie je otvorené do 6. decembra 2019.

Prečítal som si Podmienky účasti v programe
Ale fakt, naozaj som si tie Podmienky prečítal!

Na vyplnenie nepoužívajte prehliadač Chrome.
Nezabudnite si prihlášku pri vypĺňaní priebežne ukladať.

 

Ako to bude vyzerať? Pozri si galériu fotiek

Ako bude vyzerať výberový proces?

Pri výbere uchádzačov, ktorí včas zaslali prihlášku, budeme posudzovať
tvoje školské výsledky, výsledky jazykového testu ELTiS
a tiež si ťa pozveme na osobný pohovor.

IKONKY-web-prihlaska

Všetci študenti, ktorí splnia vstupné kritériá a zašlú nám svoje prihlášky podľa pokynov nižšie, budú pozvaní e-mailom a SMS na jazykový test ELTiS.

Temín a miesto konania jazykového testu:
17.12.2019, Žilina

Štipendiá na školský rok

Študenti, ktorí v jazykovom teste dosiahnu stanovený počet bodov, budú pozvaní na osobný pohovor za účasti zástupcov partnerských zahraničných organizácií. Uchádzači budú písomne vyrozumení najneskôr týždeň pred pohovorom.

Termín a miesto konania osobného pohovoru:
Január 2020, Bratislava

IKONKY-DO-PROGRAMOV-SPAP-03

Konečné rozhodnutie o prijatí a umiestnení študenta je úplne v kompetencii zahraničného partnera.

Výsledky budú známe do:
Polovice marca 2020

Uzávierka prijímania prihlášok je 6. december 2019. 

 Prihlášky musia byť doručené na adresu: LEAF, Apollo Business Center II, Prievozská 4 (blok A, 1. poschodie), 821 09 Bratislava najneskôr v deň uzávierky do 15:00 hod.

Aj pri výbere viacerých programov sa vypĺňa a zasiela len jedna prihláška a jeden set sprievodných dokumentov!

Máš otázky?

Sem s nimi! Napíš, alebo zavolaj Katke Križkovej:

IMG_20191022_203740

Katka Križková

Prečítaj si skúsenosti našich študentov

Michal Krcmery 300_300

Michal Krčméry

Episcopal High School, Virginia, USA
(Gymnázium Matky Alexie, Bratislava)

Bol to veľmi intenzívny a  zároveň odlišný rok od tých predošlých. Rok plný úžasných zážitkov, skvelých ľudí, akademických aj športových úspechov, užitočných vedomostí, ale najmä poznania.

Bol to veľmi intenzívny a zároveň odlišný rok od tých predošlých. Rok plný úžasných zážitkov, skvelých ľudí, akademických aj športových úspechov, užitočných vedomostí, ale najmä poznania. Ale bol to aj čas faciek a  tvrdých pádov, po ktorých som sa musel postaviť znova sám. Bola to najlepšia škola života, akú som mohol dostať.

 

Školský rok v  Amerike bol prelomovým v  mojom živote aj po osobnostnej stránke. Z  dieťaťa sa stal dospievajúci muž. Z  nesmelého študenta sebavedomý mládenec. Naučil ma samostatnosti, asertívnosti, kritickému mysleniu, ale aj pozitívnemu prístupu k  životným situáciám. Dal mi poznanie, že človek musí prevziať zodpovednosť za seba a  svoje okolie a  nie sa slepo spoliehať na tých druhých, že kritizovaním sa nič nevyrieši, ale treba priniesť riešenia.

 

Všetko toto som zužitkoval počas následného vysokoškolského štúdia, ktoré som absolvoval striedavo na Slovensku, vo Francúzsku, v  Mexiku, či na Islande. Z  roku na Episcopal High School som čerpal aj počas mojich pracovných pobytov najprv v  USA, či v  Burundi a na Haiti. A  stále z  neho čerpám aj dnes v  mojej každodennej práci v  Americkej obchodnej komore na SR a v  životnej úlohe manžela a  otca.

Štipendiá na školský rok

Zuzana Lukáčová

Marlborough College, Wiltshire, UK
(Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov)

Plávala som v Olympíjskom bazéne v Londýne, stretla som producenta Star Wars, plavila som sa na plachetnici a brat Emmy Watson bol mojím spolužiakom.

Plávala som v Olympíjskom bazéne v Londýne, stretla som producenta Star Wars, plavila som sa na plachetnici a brat Emmy Watson bol mojím spolužiakom. Ochutnala som svoje prvé karí, naučila sa štrikovať, výskúšala hrať netbal, fives, ale aj šerm. Navštívila som urýchľovač častíc v Culhame, Vianočné trhy v Bathe a Edinburghu a taktiež univerzity v Oxforde a Cambridge. Nadviazala som priateľstvá s ľuďmi z celého sveta – od Francúzska, Fínska, Ameriky a Ruska cez Abú Dhabí, Lebanon, Singapur a Nový Zéland. Počas môjho roka v Anglicku som zažila nezabudnuteľné zážitky a vytvorila doživotné priateľstvá. Bola to pre mňa life-changing experience.

 

Môj učiteľ EPQ je zlatý medailista z Olympiády v Sydney, môj fyzikár spolupracoval so Stephenom Hawkingom a plavecký tréner je bývalý britský reprezentačný plavec a držiteľ mnohých rekordov! Tím ľudí, ktorý som mala okolo seba, bol jednoducho neuveriteľný.