Pravidlá žrebovania

  • Do žrebovania sa môžete zapojiť vyplnením spätnej väzby na naše učiteľské a študentské online webináre. Do žrebovania je zaradený každý, kto vyplní celý dotazník a uvedie svoju emailovú adresu.
  • Víťaza zo spätnej väzby pre učiteľov vyžrebujeme 30.6.2020 a víťaza zo spätnej väzby pre študentov vyžrebujeme 3.7.2020
  • Výherca bude kontaktovaný emailom. Ak sa neozve do 5 dní ohľadom prebrania výhry, celý process žrebovania zopakujeme
  • V prípade, že by sme pre skupinu učiteľov aj žiakov vyžrebovali rovnakého výhercu, môže dostať iba jeden kupón. V prípade, že by k takejto zhode prišlo, vyžrebujeme dodatočne druhého výhercu pre druhý kupón.
  • Informácie o žrebovaní budú zverejnené na našej webstránke. Mená výhercov budú zverejnené na našej webstránke, ak nám na to dajú povolenie
  • Zozbierané emailové adresy zo spätnej väzby vymažeme do 30 dní od žrebovania