Janka Trnovská

Janka poriadne zarezáva, od rána do noci v kancli a potom ešte aj doma.