Ochutnajte mentoring!

Ochutnajte mentoring!

Nezisková organizácia LEAF pripravila pre učiteľov i vedenia základných a stredných škôl nevídaný gurmánsky zážitok v podobe workshopu, počas ktorého dostanú účastníci príležitosť „ochutnať“ základné mentorské zručnosti. V rámci workshopu, ktorý je možné robiť pre čisto učiteľskú, žiacku, alebo zmiešanú skupinu žiakov a učiteľov, sa cielene venujeme:

  • aktívnemu počúvaniu
  • kladeniu „správnych a nesprávny“ otázok
  • stanovovaniu SMART cieľov
  • technikám, vďaka ktorým dokážeme priviesť človeka k riešeniu
  • reflexii a feedbacku.

Počet účastníkov jedného workshopu: 20

Trvanie: 4 hodiny

Čas: 9,00 – 13,00 alebo 13,00 – 17,00, podľa dohody s uchádzačmi v príslušnom mieste konania (Len v pracovné dni, nie cez víkend)

Miesto: Workshopy sa budú konať v rôznych mestách Slovenska v závislosti od záujmu uchádzačov (počtu prihlásených z daného mesta a okolia).

Cena: 10 eur na účastníka

Tento workshop z vás nespraví mentora, ani vám nedá odpovede…no pri troche šťastia vám pomôže objaviť kopu dobrých otázok, vďaka ktorým si odpovede nájdete vy sami!

Prihlásiť sa

Kontakt: 
Dávid Králik
david.kralik@leaf.sk

„Na workshope „Ochutnaj mentoring“, sme sa dozvedeli nie len to , kto je mentor a čo vlastne robí, no zistili sme aj čosi o sebe a o pohľade iných na nás. Rozprávanie bolo popretkávané príhodami a zážitkami zo skutočného života, čo bolo príjemné a zábavné. Záverečná ukážka mentoringu „naživo“ s jednou z kolegýň presvedčila všetkých o tom, že s pomocou iných a ich pohľadu na situáciu, sa nájdu  riešenia aj tých komplikovaných úloh, ktoré na prvý pohľad pripadajú človeku ako bezvýchodiskové. Workshop pozitívne naštartoval nejedného z nás, dôkazom čoho bol, okrem iného aj fakt, že som ešte na druhý deň počula, ako sa kolegovia rozprávali o lektorovej návšteve a rozoberali jednotlivé momenty. Podujatie bolo zvládnuté na vysokej profesionálnej úrovni, no súčasne nechýbala ľudskosť a pohoda.  Ďakujeme!“

PaedDr. Šarlota Múdra, riaditeľka Spojenej školy internátnej v Levoči


„V júli 2015 sme hostili pätnásť učiteľov zo Slovenska, Rumunska, Estónska a Litvy, ktorí sa venujú zavádzaniu debatnej metodiky do vyučovania. Dávid Králik z neziskovej organizácie LEAF pre nich pripravil workshop, počas ktorého účastníci pochopili základné idey mentoringu a spoznali viaceré postupy i mentoring techniky. Účastníci  ocenili nielen nasadenie a energiu lektora, ale i skúsenosť a schopnosť prispôsobiť sa ich potrebám. Z môjho pohľadu dokázal lektor zaujímavým spôsobom odovzdať zásady rozvoja dospelých, ktoré ešte stále nie sú v našom školstve dostatočne známe, preto tento workshop vrele odporúčam.“

Andrej Schulcz, riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie 


“Mentoring je v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu hlavným nástrojom pre prácu s mladými ľuďmi. V spolupráci s LEAFom a IRPU sme mali príležitosť spolupracovať na tvorbe modulu školenia o mentoringu pre učiteľov a pracovníkov s mládežou. Dávid bol pri našej spolupráci veľmi užitočný pri školení učiteľov, kde účastníci zisťovali nielen to, ako byť mentorovaní, ale najmä to, ako ďalej mentorovať svojich študentov. Pre nás mentoring vnáša do vzťahu učiteľa a študenta nový rozmer založený na princípoch slobody, spolupráce a vzájomného rešpektu, ktorý je menej hierarchický a viac partnerský. Veríme, že prostredníctvom takéhoto vzťahu medzi mentorom a mentorovaným je možné dosiahnuť v živote veľké ciele a taktiež veríme, že IRPU a David sú schopní pomôcť takéto vzťahy vyvoriť.” 

Marán Zachar, Riaditeľ Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu na Slovensku