Podporte programy LEAF darovaním 2% z dane. Zistite viac tu.

Individuálny rozvojový program učiteľa (old)

Aby študenti milovali vaše hodiny

Hľadáte rozvojový program, v ktorom sú zohľadnené všetky vaše individuálne potreby a osobitosti? Program profesionálneho rastu, v ktorom sa nenájde nič zaťažujúce, nezmyselné či odtrhnuté od reality? Program, v ktorom na sebe pracujete priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi?

Nezisková organizácia LEAF prináša mentoringový program IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa), ktorý umožňuje učiteľom ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rád zo strany skúseného mentora.

V súčasnosti je zapojenie učiteľa do programu IRPU možné dvoma spôsobmi, podľa toho, či učiteľ učí v meste, kde máme mentora, alebo nie.

1) Ak učiteľ učí v meste, kde máme fyzicky prítomného mentora, program jeho rozvoja je tvorený osobnými stretnutiami s mentorom v triede i mimo nej s frekvenciou približne raz za dva týždne (cca 10-15 stretnutí celkom). Stretnutia pozostávajú z návštevy vyučovacích hodín mentorom a následného spoločného rozboru hodiny z didaktického aj osobnostného hľadiska. Program prebieha priamo na škole a učiteľ kvôli nemu nemusí nikam cestovať.

2) Ak učiteľ učí v meste, kde fyzicky prítomného mentora nemáme, program jeho rozvoja prebieha online. V praxi to znamená, že učiteľ raz za dva týždne natočí video zo svojej hodiny, toto video následne rozoberá spolu s mentorom prostredníctvom video-rozhovoru na diaľku. Aj v tomto prípade ide o frekvenciu približne 10-15 (virtuálnych) stretnutí a rovnako, ako v prípade osobného mentoringu, ani pri online verzii učiteľ nemusí nikam cestovať a uvoľňovať sa z vyučovania.

Pozrite si aj tieto videá:

Garantom programu a jedným z mentorov je Dávid Králik. Program IRPU prichádza do slovenských škôl už po šiestykrát a v posledných rokoch sa teší stále väčšej popularite zo strany učiteľov.

Účastnícky poplatok za 8 mesačný program pre jedného učiteľa je symbolických 10 eur. Táto suma sa platí v úvode programu.

Celkové náklady na program sú mnohonásobne vyššie. Preto ponúkame možnosť dobrovoľného príspevku 30 eur na konci programu pre tých, ktorým to situácia umožňuje. Rozhodnutie je na učiteľovi, druhá platba je dobrovoľná. Zvyšnú sumu, potrebnú k vykrytiu nákladov, zabezpečí LEAF.

Prihlásiť sa doň môžu všetci učitelia stredných škôl, gymnázií a II. stupňa základných škôl. Program IRPU je výberovým programom, pričom rozhodujúcimi kritériami výberu uchádzačov sú: silná vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe („drive“ uchádzača) a potenciál robiť zmeny.
Na základe prihlášky budú vybraní uchádzači pozvaní na pohovor cez  Skype.

Vďaka účasti v tomto výberovom programe spoznáte tiež komunitu slovenských učiteľov vašej krvnej skupiny, s ktorými môžete zdieľať zážitky, skúsenosti a užitočné rady a profesionálne rásť aj po skončení programu.  

Kontakt: 
Jana M. Balážová, koordinátorka programu                
jana.balazova(at)leaf.sk    

Dávid Králik, garant programu                
david.kralik(at)leaf.sk

 

„Netušila som, že mentorstvo je aj o vzťahu. Mala som pocit, že sa deje niečo, čo som ešte nezažila – stojí pri mne niekto, kto sa zaujíma, pýta, trpezlivo čaká na moje odpovede, smeje sa, povzbudzuje a venuje mi časť svojho života. Nešlo o formálny kvázi-vzťah, ale o čistú človečinu.“

Lucia Vlkovičová, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec


„Najzaujímavejším zistením v programe IRPU bolo pre mňa to, že by sa mal učiteľ podeliť o aktivitu i zodpovednosť za výsledok hodiny so svojimi študentmi.
IRPU je dômyselne prepracovaný program, ktorý svojim individuálnym prístupom motivuje učiteľa k aktivite a súčasne rozvíja jeho kompetencie. Vrele odporúčam!“

Peter Pirončiak, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš


„IRPU do mojich hodín vnieslo väčšiu štruktúru. Naučil som sa stanovovať si ciele a viac sa zamýšľať nad tým, akú úlohu každá jedna zložka hodiny má.“

Martin Nichta, Gymnázium J. Hronca, Bratislava


 „Vďaka programu sa nebojím dať viac priestoru na hodinách žiakom. Veľa práce som preniesla na nich a skupinová práca má svoje pevné miesto v týždni – deti si ju sami pýtajú. Rodičia zmenu prijali, lebo deti majú matematiku radi a zlepšili sa v nej. Taktiež sú aktívnejší.“

Eva Kúdelová, ZŠ Dubová, Bratislava


„Veľmi oceňujem, že ma moja mentorka priviedla k zmene pohľadu na rolu učiteľa. Zázračné na tom je, že ona to nikdy nepomenovala, nenavrhla, iba počúvala, posielala mi materiály a akosi vyťahovala to „čosi“ zo mňa, o čom som dovtedy nemala tušenia. Mala som pocit, že to je môj vlastný proces. Teraz viem, že aj ja chcem byť takýmto sprievodcom pre svojich žiakov. Vďaka!“

Ľubomíra Zahumenská, Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín


„Získala som väčšie sebavedomie a z toho vyplývajúcu pohodu na hodine. Uvedomila som si, že aj keď niečo nevyjde, môžem to využiť na reflexiu, pomenovať situáciu a učiť sa z chýb. Mentorka mi ukázala, ako veľa sa dá zmeniť malými krokmi, že nemusím vymýšľať veľké veci, stačí malá zmena a môže sa udiať niečo veľké.“

Lucia Bokesová, Gymnázium J. Papánka (Vazovova), Bratislava


„Po absolvovaní IRPU už nie som učiteľka, ktorá sa postaví pred tabuľu a reční. Prenechávam aktivitu na deti. Páči sa to aj mne, aj im. Vyžaduje si to síce väčšiu a premyslenejšiu prípravu na hodinu, ale oplatí sa to.“

Dagmar Čerháková, ZŠ Semerovo


„Moja mentorka mi dávala veľmi dobrú spätnú väzbu a stále sa ma pýtala, ako to môže byť inak. Nechávala ma premýšľať, nechcela ma vtesnať do nejakých jej predstáv. Bolo to pre mňa veľmi prínosné!“

Marek Golian, ZŠ Narnia, Banská Bystrica

Aby študenti milovali vaše hodiny

Hľadáte rozvojový program, v ktorom sú zohľadnené všetky vaše individuálne potreby a osobitosti? Program profesionálneho rastu, v ktorom sa nenájde nič zaťažujúce, nezmyselné či odtrhnuté od reality? Program, v ktorom na sebe pracujete priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi?

Nezisková organizácia LEAF prináša mentoringový program IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa), ktorý umožňuje učiteľom ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rád zo strany skúseného mentora.

V súčasnosti je zapojenie učiteľa do programu IRPU možné dvoma spôsobmi, podľa toho, či učiteľ učí v meste, kde máme mentora, alebo nie.

1) Ak učiteľ učí v meste, kde máme fyzicky prítomného mentora, program jeho rozvoja je tvorený osobnými stretnutiami s mentorom v triede i mimo nej s frekvenciou približne raz za dva týždne (cca 10-15 stretnutí celkom). Stretnutia pozostávajú z návštevy vyučovacích hodín mentorom a následného spoločného rozboru hodiny z didaktického aj osobnostného hľadiska. Program prebieha priamo na škole a učiteľ kvôli nemu nemusí nikam cestovať.

2) Ak učiteľ učí v meste, kde fyzicky prítomného mentora nemáme, program jeho rozvoja prebieha online. V praxi to znamená, že učiteľ raz za dva týždne natočí video zo svojej hodiny, toto video následne rozoberá spolu s mentorom prostredníctvom video-rozhovoru na diaľku. Aj v tomto prípade ide o frekvenciu približne 10-15 (virtuálnych) stretnutí a rovnako, ako v prípade osobného mentoringu, ani pri online verzii učiteľ nemusí nikam cestovať a uvoľňovať sa z vyučovania.

Pozrite si aj toto video:

Garantom programu a jedným z mentorov je Dávid Králik. Program IRPU prichádza do slovenských škôl už po šiestykrát a v posledných rokoch sa teší stále väčšej popularite zo strany učiteľov.

Účastnícky poplatok za 8 mesačný program pre jedného učiteľa je symbolických 10 eur. Táto suma sa platí v úvode programu.

Celkové náklady na program sú mnohonásobne vyššie. Preto ponúkame možnosť dobrovoľného príspevku 30 eur na konci programu pre tých, ktorým to situácia umožňuje. Rozhodnutie je na učiteľovi, druhá platba je dobrovoľná. Zvyšnú sumu, potrebnú k vykrytiu nákladov, zabezpečí LEAF.

Prihlásiť sa doň môžu všetci učitelia stredných škôl, gymnázií a II. stupňa základných škôl. Program IRPU je výberovým programom, pričom rozhodujúcimi kritériami výberu uchádzačov sú: silná vnútorná motivácia, ochota a chuť pracovať na sebe („drive“ uchádzača) a potenciál robiť zmeny.
Na základe prihlášky budú vybraní uchádzači pozvaní na pohovor cez  Skype.

Vďaka účasti v tomto výberovom programe spoznáte tiež komunitu slovenských učiteľov vašej krvnej skupiny, s ktorými môžete zdieľať zážitky, skúsenosti a užitočné rady a profesionálne rásť aj po skončení programu.  

Kontakt: 
Jana M. Balážová, koordinátorka programu                
jana.balazova(at)leaf.sk    

Dávid Králik, garant programu                
david.kralik(at)leaf.sk

 

„Netušila som, že mentorstvo je aj o vzťahu. Mala som pocit, že sa deje niečo, čo som ešte nezažila – stojí pri mne niekto, kto sa zaujíma, pýta, trpezlivo čaká na moje odpovede, smeje sa, povzbudzuje a venuje mi časť svojho života. Nešlo o formálny kvázi-vzťah, ale o čistú človečinu.“

Lucia Vlkovičová, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec


„Najzaujímavejším zistením v programe IRPU bolo pre mňa to, že by sa mal učiteľ podeliť o aktivitu i zodpovednosť za výsledok hodiny so svojimi študentmi.
IRPU je dômyselne prepracovaný program, ktorý svojim individuálnym prístupom motivuje učiteľa k aktivite a súčasne rozvíja jeho kompetencie. Vrele odporúčam!“

Peter Pirončiak, Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš


„IRPU do mojich hodín vnieslo väčšiu štruktúru. Naučil som sa stanovovať si ciele a viac sa zamýšľať nad tým, akú úlohu každá jedna zložka hodiny má.“

Martin Nichta, Gymnázium J. Hronca, Bratislava


 „Vďaka programu sa nebojím dať viac priestoru na hodinách žiakom. Veľa práce som preniesla na nich a skupinová práca má svoje pevné miesto v týždni – deti si ju sami pýtajú. Rodičia zmenu prijali, lebo deti majú matematiku radi a zlepšili sa v nej. Taktiež sú aktívnejší.“

Eva Kúdelová, ZŠ Dubová, Bratislava


„Veľmi oceňujem, že ma moja mentorka priviedla k zmene pohľadu na rolu učiteľa. Zázračné na tom je, že ona to nikdy nepomenovala, nenavrhla, iba počúvala, posielala mi materiály a akosi vyťahovala to „čosi“ zo mňa, o čom som dovtedy nemala tušenia. Mala som pocit, že to je môj vlastný proces. Teraz viem, že aj ja chcem byť takýmto sprievodcom pre svojich žiakov. Vďaka!“

Ľubomíra Zahumenská, Piaristické gymnázium J. Braneckého, Trenčín


„Získala som väčšie sebavedomie a z toho vyplývajúcu pohodu na hodine. Uvedomila som si, že aj keď niečo nevyjde, môžem to využiť na reflexiu, pomenovať situáciu a učiť sa z chýb. Mentorka mi ukázala, ako veľa sa dá zmeniť malými krokmi, že nemusím vymýšľať veľké veci, stačí malá zmena a môže sa udiať niečo veľké.“

Lucia Bokesová, Gymnázium J. Papánka (Vazovova), Bratislava


„Po absolvovaní IRPU už nie som učiteľka, ktorá sa postaví pred tabuľu a reční. Prenechávam aktivitu na deti. Páči sa to aj mne, aj im. Vyžaduje si to síce väčšiu a premyslenejšiu prípravu na hodinu, ale oplatí sa to.“

Dagmar Čerháková, ZŠ Semerovo


„Moja mentorka mi dávala veľmi dobrú spätnú väzbu a stále sa ma pýtala, ako to môže byť inak. Nechávala ma premýšľať, nechcela ma vtesnať do nejakých jej predstáv. Bolo to pre mňa veľmi prínosné!“

Marek Golian, ZŠ Narnia, Banská Bystrica