Dobrovoľnícky projekt
Rada mládeže Slovenska

Detail projektu
Výzva
Napriek tomu, že ocenenie MOST má dlhoročnú tradíciu, dostávame sa do situácie, kedy potrebujeme dokazovať jeho relevantnosť, aby mohol pokračovať ďalej. Veríme, že tento druh ocenenia by mal na Slovensku existovať a väčší ohlas na verejnosti považujeme za správny indikátor, ktorý túto skutočnosť potvrdí. Zadaním expertného dobrovoľníka je teda zvyšovať povedomie o ocenení a to pomocou zvýšenia medializácie. Jeho konkrétnymi úlohami je dohadovať spolupráce s rôznymi médiami a to počas príprav MOSTu, ako aj po slávnostnom odovzdávaní cien. Počas prípav je verejnosti známa pätica najlepších projektov za uplynulý rok a jednotliví zástupcovia projektov by mali dostať priestor v médiách, aby mohli o svojich projektoch hovoriť viac a získavať tak hlasy verejnosti. Po odovzdávaní cien by mali prebiehať rozhovory s víťazmi, ktoré by nezvyšovali iba povedomie o cene, ale aj o aktivitách, za ktoré ocenenie dostali. Veríme, že šírením týchto pozitívnych vzorov dokážeme ovplyvniť mladých ľudí, aby sa zapájali a aktivizovali.
Výstup

Dohodnuté spolupráce s rôznymi médiami, ktoré budú pred a po slávnostnom odovzdaní cien propagovať nominovaných a víťazov v rôznych článkoch a reláciách.

Profil dobrovoľníka

Dobrovoľník by mal mať bohaté skúsenosti z PR oblasti, mal by vedieť komunikovať s novinármi a písať kvalitné tlačové správy.

Prečo by si si nás mal vybrať

RmS je organizácia, ktorá funguje už dlho a stabilne a vďaka veľkému množstvu členských organizácií umožní dobrovoľníkovi naviazať množstvo nových kontaktov. Okrem toho spozná aj zaujímavých mladých lídrov a výnimočné projekty. Ocenenie MOST je jediné svojho druhu na Slovensku, podporuje mladých ľudí v tom, aby sa aktivizovali, zapájali a hľadali riešenia na situácie, s ktorými nie sú spokojní. Dobrovoľník sa tak zúčastňuje projektu, ktorý má pozitívny spoločenský dosah. Pri príprave ocenenia má možnosť nahliadnuť na celý proces príprav a možnosť získať tak nové zručnosti.

O organizácii
Rada mládeže Slovenska (RmS) združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. V súčasnosti ich zastrešuje 22, každá z nich je formálne zaregistrovaná ako občianske združenie alebo nezisková organizácia. Všetky spolu združujú viac ako 55-tisíc detí a mladých ľudí. RmS vznikla v roku 1990 ako občianske združenie. Od začiatku svojho pôsobenia funguje na celoštátnej úrovni a detské a mládežnícke organizácie zastrešuje bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženské vyznanie, národnostnú či etnickú príslušnosť. Medzi naše aktivity patria rôzne výskumy: trendy v oblasti trávenia voľného času, politická participácia mládeže v krajinách V4 alebo výskum využitia vzdelávacích poukazov na školách. Ďalšou každoročnou aktivitou je odovzdávanie ocenení mladým a fantastickým ľuďom cenou MOST, ktorá má tradíciu už od roku 2005.
O organizácii
Zameranie organizácie
Vzdelávanie a rozvoj
Druh organizácie
Nezisková organizácia
O projekte
Expertíza dobrovoľníka
Marketing
Dĺžka projektu
6 mesiacov
Približný počet hodín na týždeň
4
Lokalita
Bratislavský kraj
Možnosť zapojenia na diaľku
Nie