Pre organizácie

Chcete svoju organizáciu zapojiť do programu?

Prihlasovanie momentálne nie je otvorené. 🙁 Pripravujeme novú vlnu. 
Ak máte záujem o zapojenie dobrovoľníka vo vašej organizácií zanechajte nám mail a my vám pošleme informácie, hneď ako bude prihlasovanie otvorené. 
 🙂

Čo je program expertného dobrovoľníctva

V Programe expertného dobrovoľníctva hľadáme mladých profesionálov, ktorí majú záujem venovať svoj čas, expertízu a skúsenosti a prepájame ich s neziskovými organizáciami, sociálnymi podnikmi, alebo startupmi. 

V LEAFe veríme, že dobrovoľnícka príležitosť je prospešná pre obe strany – dobrovoľník má možnosť rozvíjať svoje zručnosti v novom a inšpiratívnom prostredí a organizácia získa posilu navyše, ktorá jej pomôže efektívnejšie napĺňať jej poslanie.

VisualEditor_ _Icon_ _Block quote.svg
 • Návštevy Adama, nášho expertného dobrovoľníka, boli malými oslavami pre celé naše združenie. Trpezlivo s nami pracoval na zvýšení efektivity nášho online marketingu, školil nás, dával rady, spoločne sme pripravili jednu celú kampaň. Doteraz s ním spolupracujeme a je pre nás oporou. Program expertného dobrovoľníctva môžeme všetkým organizáciám len odporúčať.

  Martina Madejová, ČERVENÝ NOS Clowndoctors

 • Možnosti naplno využiť potenciál online prostredia a sociálnych sietí, za plného využitia bezplatných nástrojov dostupných pre neziskové organizácie. V zásade nám dobrovoľníci z LEAFu ušetrili stovky hodín samoštúdia či nutnosť využiť expertné služby, ktoré sú pre nás len ťažko zaplatiteľné a otvorili nám tak možnosti pre ďalší rast a zvýšenie efektivity našej práce.

  Martin Smrek, Transparency International Slovensko

 • Od programu expertného dobrovoľníctva sme ako organizácia potrebovali pomoc, ktorú sme aj dostali (rozvoj počítačových zručností). Po ročnej spolupráci sme však získali niečo navyše. Náš doporučený dobrovoľník sa našiel v úplne inej aktivite. V súčasnosti vedie programátorský krúžok pre chlapcov s Aspergerovým syndrómom. S prihlásením do programu neváhajte! V každom z nás drieme nejaký potenciál. Obrovský potenciál čaká práve v človeku, ktorý sa dobrovoľne hlási niekomu pomôcť. Pre nás bolo ohromnou radosťou tento potenciál vo Vladimírovi objaviť.

  Lucia Gvozdjakova, Andreas

 • Program expertného dobrovoľníctva do našej organizácie priniesol veľké množstvo nových nápadov, naučili sme sa rozmýšľať o propagácii našich aktivít inak. V neposlednom rade bolo tiež veľmi povzbudzujúce zistiť, že je veľa ľudí, ktorým je naša práca sympatická a chcú nám nezištne pomôcť. Vďaka našim dobrovoľníkom sme tiež odštartovali väčšiu reklamnú kampaň, do ktorej by sme sa bez nich nemali odvahu pustiť.

  Lenka Galetová, Demagóg

 • Vdaka Programu expertneho dobrovoľníctva sme mali šancu začať spoluprácu s právnikom, ktorý nám pomohol založiť organizáciu a po 3 rokoch nám stále pomáha a s marketérkou, ktorá nám pomohla nastaviť brandingovú stratégiu pre náš program. Okrem toho, že nám obaja pomohli vyriešiť dôležité výzvy tak sme spoznali dvoch srdečných mladých profesionálov. Zapojiť sa do PED môžem odporúčiť každej organizácií, ktorá rieši veľký problém a nemá schopnosť, kapacitu alebo peniaze vyriešiť svoj problém. Dobrovoľníci z PED ešte nikdy nesklamali ?

  Marián Zachar, DofE

 • Program expertného dobrovoľníctva je skúsenosť, ktorú určite nik neoľutuje, práve naopak. Spolupráca s expertnými dobrovoľníkmi LEAFu nám otvorila dvere do sveta nových možností. My sme vďaka LEAFu získali posilu na nezaplatenie, ktorá nám pomohla pozdvihnúť hodnotu našej organizácie. Vďaka pomoci expertných dobrovoľníkov sme dokázali naformulovať strategické ciele našej organizácie k vysokej spokojnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a vďaka profesionálnemu fotošutingu môžeme medzi učiteľov šíriť naše posolstvo aj prostredníctvom banerov.

  Michaela Valachovičová, Strom života

Kritériá pre účasť

Aby ste mali perfektnú spoluprácu s expertom, LEAF hľadá partnerov, ktorí spĺňajú toto:

  • Máte jasne zadefinované v organizácii vaše poslanie?
  • Sú s nim stotožnení a zdieľajú ho všetci? (zamestnanci, členovia organizácie / iniciatívy)
  • Silná vízia,
  • realizovaná rozčlenením do programov alebo iniciatív,
  • s cieľom naplniť jej poslanie.
  • Prínos a kvalita poskytovaných služieb pre spoločnosť, svojich beneficientov alebo klientov
  • Prepájanie práce expertných dobrovoľníkov
  • so schopnosťou organizácie posilniť svoje vlastné kapacity
  • pre lepšie napĺňanie svojho poslania a udržateľnosť aktivít.
  • Navyše kapacita venovať sa dobrovoľníkom a spolupracovať na projekte niekoľko hodín do týždňa.
list 1717159_1280
houses 306337_1280

Na to, aby ste sa mohli zapojiť, si potrebujete vymyslieť konkrétny projekt. Naň sa neskôr budú dobrovoľníci hlásiť.

3 princípy ako začať tvoriť dobrý projekt

 •  

  • Zvážte preto prosím dôkladne svoje organizačné priority.
  • Skúste identifikovať tie, ktorých riešenie je v možnostiach expertného dobrovoľníctva

  Radí Vám s tým poradíme.

 •  

  • Keď špecifikujete Vaše potreby, skúste definovať typ expertízy a projektu, ktorý by čo najlepšie naplnil Vaše očakávania.
 •  

  • Buďte realistický, pokiaľ ide o kľúčové termíny dobrovoľníckeho projektu.
  • Skúsenosti ukázali, že projekty, ktoré sú vytvorené na riešenie urgentných, alebo akútnych potrieb nie sú najúspešnejšie.

Nezabudnite na nič dôležité.

Obsahuje projekt všetko, čo treba?

  • Je jasne definovaný.
  • Čo to znamená, že je projekt hotový. Čo sa odovzdalo, čo sa zmenilo?
  • Identifíkovali ste dôležité body projektu
  • Projekt nie je citlivý na čas (nie je urgentný)
  • Projekt je časovo ohraničený.
  • Podľa typu projektu môže trvať 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov.
  • A vyžaduje približne 2-4 hodiny týždenne na 1 dobrovoľníka.
  • Má zadefinované konkrétne merateľné ciele
  • Expertní dobrovoľníci majú tendenciu investovať svoj čas po práci alebo cez víkendy, takže výberom projektu, ktorý môže byť realizovaný do značnej miery mimo pracoviska zvýšite pravdepodobnosť nájdenia dobrovoľníkov pre Váš projekt.
  • V každom prípade, LEAF odporúča organizáciám pripravovať svoje projekty tak, že počítajú s priestorom pre osobné stretnutia a interakcie, a to najmä na prerokovanie hlavných výstupov a míľnikov.
  • Samozrejme, existujú taktiež projekty, ktoré sa dajú realizovať len za osobnej prítomnosti dobrovoľníka.
zero 2729769_1280

Neziskové organizácie zapojené v minulosti do programu

Chcete svoju organizáciu zapojiť do programu?

Prihlasovanie momentálne nie je otvorené. 🙁 Pripravujeme novú vlnu. 
Ak máte záujem o zapojenie dobrovoľníka vo vašej organizácií zanechajte nám mail a my vám pošleme informácie, hneď ako bude prihlasovanie otvorené. 
 🙂