O nás

Kto je za myšlienkou

Za myšlienkou Programu expertného dobrovoľníctva stoja ľudia z občianskeho združenia LEAF. LEAF je nezisková mimovládna organizácia zameraná na vzdelávanie a rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko. Naše hodnoty a oblasti, ktorým sa primárne venujeme v rozvoji sú: charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občianska angažovanosť. Pri nadväzovaní spolupráce so študentmi a mladými profesionálmi neprihliadame na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú.

V LEAF máme niekoľko programov a Program expertného dobrovoľníctva, na ktorého stránkach sa práve nachádzate, je jedným z nich. Program vznikol v roku 2013 s cieľom rozvíjať mladých profesionálov vo firmách cez dobrovoľnícke projekty a inšpirovať ich, aby menili svet okolo seba. V roku 2015 sa Program expertného dobrovoľníctva stal súčasťou vybranej skupiny poskytovateľov pro bono služieb z celého sveta (tzv. Global Fellows), ktorí sa aktívne podieľajú na zdieľaní najlepších praktík a zistení, a tak posúvajú pro bono hnutie vpred. Toto hnutie, ktoré nesie názov Global Pro Bono Network, existuje od roku 2012 a je vedené spoločne americkou organizáciou Taproot Foundation so sídlom v San Franciscu a nemeckou BMW Foundation so sídlom v Berlíne.

Medzi ďalšie aktivity LEAF patrí rozvoj študentov cez mentoring, letné tábory a štipendiá, mentoring učiteľov a podpora návratu šikovných Slovákov zo zahraničia. V septembri 2016 sme otvorili aj LEAF Academy – medzinárodnú strednú školu pre talentovaných študentov z celej strednej Európy. Viac informácií o nášej organizácii nájdete na www.leaf.sk.

Tím programu

Safia Bagin

Barbora Petrášova

Branislav Jakabovič

Dobrovoľnícki patróni projektov:

Barbora Gešková, Milica Danková, Monika Lacková, Peter Janiga, Zuzana Kovalčíková, Matej Kurian, Ľubomíra Radosová, Martin Maštalír, Soňa Jurčiaková, Orsolya Both, Erika Burianová, Veronika Horňáková

Ďakujeme našim dobrovoľníkom a poradcom:

Andrejke Letanovskej, Zuzke Mačurovej, Jakubovi Turanovi, Ivovi Sokáčovi, Martinovi Resutíkovi a Maximovi Strashunovi

Kde nás nájdete?

Apollo Business Center II
blok A (vchod pri Tatra banke)
1. poschodie

Prievozská 4
821 09 Bratislava