V utorok 9. 6. 2020 v čase medzi 16.00 a 17.00 máte možnosť inšpirovať sa od našich mentoriek v programe IRPU – Lucie Surgošovej a Marty Páleníkovej počas online workshopu určeného pre všetkých učiteľov, ktorých zaujíma slovné hodnotenie na ZŠ ;).

Tento prakticky zameraný workshop má ambíciu odpovedať na otázky súvisiace so slovným hodnotením pre prvý i druhý stupeň základnej školy.

Pridaná hodnota workshopu je  praktický zážitok na sebe: samostatne i v skupinke učiteľov budeme aplikovať získané poznatky spolu so spätnou väzbou od lektoriek.


Marta Páleníková

– učiteľka SZŠ Felix. So slovným hodnotením má bohaté skúsenosti.Vníma ho ako nástroj k posilňovaniu vnútornej motivácie, sebapoznania žiaka a k zlepšovaniu sa. Je absolventkou Komenského inštitútu, pracuje ako mentor v programe IRPU a organizuje workshopy o spätnej väzbe a reflexii na 1.stupni ZŠ. Je matkou 6 detí. Aj z tohto pohľadu si stojí za názorom, že deti je treba povzbudzovať, motivovať a oceňovať.


Lucia Surgošová

– so slovným hodnotením má sedem ročnú skúsenosť v medzinárodných programoch realizovaných na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Niekoľko rokov pracuje ako mentorka a sprievodca profesným a osobnostným rastom učiteľov v Individuálnom rozvojovom programe učiteľov (IRPU).  Okrem vzdelávania sa venuje svojmu dvojročnému synovi.


Ranná káva riaditeľov s hosťami

…stretnutia plné inšpirácií pre členov vedenia škôl…