Verte alebo nie, sú ľudia, ktorí sa hodnotám alebo kompetenciám, ktoré sú pri budovaní podnikavosti nesmierne dôležité, venujú profesionálne. Ich pohľad sa môže stať silným záchytným bodom pri našej práci na ich rozvoji, a preto som sa ich naň rozhodla opýtať bližšie.

Podnikavé líderstvo je jedna z hodnôt, ktorá u nás, na LEAF Academy, dostala aj vlastné miesto v rozvrhu. Je to veľmi špecifická hodina a jej učebné plány sú často za hranicami môjho porozumenia. Vo všeobecnosti je to ale čas, kedy sa učíme pracovať v tímoch, vyvíjať vlastné produkty a služby, hľadiac sa reálny trh a zákazníkov.

Jeden z učiteľov tohto nevšedného predmetu je Peter Reťkovský. Peťo je súčasťou LEAF Academy už štyri roky, kde pôsobí ako učiteľ na katedre podnikavého líderstva. Pôvodom je z Mošoviec (okr. Turčianske Teplice), študoval na gymnáziu v Turčianskych Tepliciach a odtiaľ sa dostal na ročný študijný pobyt do Spojených štátov. Jeho príbeh je bohatý a zaujímavý – veľa z neho vyrozprával na TEDx Youth v Žiline v roku 2015.

Pre mňa bola ale vždy skôr ako jeho cesty dôležitá hĺbka jeho myšlienok a názory, za ktorými stojí. Vďaka svojmu pracovnému aj osobnému prístupu sa pre mňa stal osobnosťou, za ktorou si idem po radu, keď mám ťažkosti s porozumením sveta naokolo. Jeho názor je pre mňa dôležitý a hodnoty vysoko vážené. Aj preto som si vybrala práve jeho na zodpovedanie niekoľkých otázok ohľadom jednej z našich hodnôt – podnikavého líderstva.

U nás v škole. Peťo Reťkovský.

Peter, prečo katedra podnikavého líderstva vlastne vznikla? Aká je vaša edukačná filozofia – prečo to, ako inštitúcia, vôbec vyučujete?


“Naša katedra vznikla ako vlajková loď programu podnikavého líderstva, ktorý je jedným zo základných pilierov LEAF Academy. Máme za to, že absolventi, ktorí dokážu vnímať potreby v spoločnosti a napĺňať ich prostredníctvom inovatívnych podnikateľských nápadov pretavených do úspešných firiem, sú schopní efektívnejšie prispievať k rozvoju Slovenska a celého stredoeurópskeho regiónu. Prispievajú tak k napĺňaniu misie LEAF Academy.

Našou filozofiou je vytvoriť študentom relatívne otvorené pole pôsobnosti, kde sú s našou pomocou sami architektmi vlastného rozvoja. Majú možnosť vyskúšať si implementáciu rôznych nápadov, či už vo forme partnerských projektov alebo študentských firiem.

Študentov nechránime pred zlyhaním; naopak, sme toho názoru, že riziko neúspechu a neúspech samotný sú neoddeliteľnou súčasťou kreatívneho procesu. Predstavujú vynikajúcu príležitosť poučiť sa z vlastných chýb a nabudúce dosiahnuť lepší výsledok.”

Pamätám si jednu z hodín podnikavého líderstva, keď sme sa po prvýkrát dostali do styku s reálnymi partnermi, o ktorých sme predtým počuli len v teórii. V triede sa rozsypalo vrece otázok, ktoré často začínali slovami čo ak… Ľubka Lutz, vedúca katedry podnikavého líderstva, na to odpovedala:

“Don’t worry, we won’t let you fail… At least not too badly.”

“Nebojte sa, nenecháme vás zlyhať… Aspoň nie tak strašne.”

Druhá časť tej vety je dôležitá. Oni nás zlyhať totižto nechajú. A mnohokrát od začiatku vedia, že naše kroky neveštia nič dobré. V rámci úprimnej komunikácie nám, samozrejme, povedia, prečo by veci mohli alebo nemohli fungovať, no vždy konečné rozhodnutie nechajú v našich rukách.

K Petrovým slovám sa často vraciam aj niekoľkokrát, aby som ich plne pochopila. Na konverzácie s ním sa oplatí písomne reflektovať – len tak v nich môžem opakovaným prečítaním nájsť nový význam.

Ani túto komunikáciu nebude jednoduché nespracovať na niekoľko strán. Okrem toho, ľudia hovoria, že dlhé blogy nikto nečíta, a tak Vás tu teraz nechám. Odpovede na ďalšie otázky pridám neskôr.

(Nikola Datkova, LEAF Academy)