1237 učiteľov a riaditeľov škôl zo stoviek škôl od Sniny až po Bratislavu. To je bilancia online workshopov a káv riaditeľov v online prostredí, ktorými sme zareagovali na aktuálnu korona situáciu v školstve.

Od konca marca sa nariadením vlády zatvorili všetky školy a všetci sme boli zo dňa na deň odkázaní na online prostredie. Preto sme v LEAFe prišli s dvoma typmi online stretnutí- workshopmi pre učiteľov a Rannou kávou riaditeľov s hosťom pre širšie vedenie školy. „Káva pre riaditeľov je nový koncept, ktorým sme chceli podporiť vedenia škôl v tejto neľahkej a nečakanej situácii”, opisuje Jana Balážová, učiteľka, mentorka a koučka, ktorá v LEAF vedie Individuálny rozvojový program učiteľov. Ako viesť školu online, adaptovať sa na slovné hodnotenie a dávať spätnú väzbu z pohľadu učiteľov, ale aj ako sa motivovať z pohľadu žiakov pri učení sa z domu. Toto sú príklady tém, ktoré sme postupne v 34 online stretnutiach prispôsobovali potrebám učiteľov a riaditeľov.

Ak ste sledovali livestream, dajte nám vedieť, ako sa vám páčilo odpoveďou na pár krátkych otázok.

Témy a obsah online stretnutí nám pomáhali naplniť členovia LEAF komunity  alebo externí hostia, ktorým je téma vzdelávania blízka. Dávid Králik nám ukázal, ako sa v online aj offline prostredí dajú využiť escape rooms. „Je to super príprava na vysporiadanie sa so situáciami v budúcnosti,” tvrdí Králik, podľa ktorého takáto formy výučby rozvíja zručnosti potrebné aj pre trh práce ako spolupráca, vytrvalosť či samostatnosť.  

„Ďakujem organizátorom, že nás, učiteľov, takto spájate  a            pomáhate nám vymieňať si príklady dobrej praxe.“

Vedenie škôl sme zase potrápili napríklad s témou zákazníckej skúsenosti v škole so skúsenou lektorkou Andy Profantovou, ktorá nám ukázala, že „na skúsenosť neexistuje pre všetkých jednotný návod  – tvorí ju veľa drobností a každá škola si potrebuje stanoviť svoje vlastné priority na základe svojho smerovania.“

„Ďakujem za vonkajší pohľad do našich školských skleníkov a za prepojenie možností s “reálnym životom” to je podľa mňa to, čo školám veľmi chýba.“

Vyskúšali sme aj koncept livestreamov, v ktorých sme otvorili koncepčnejšie témy. O tom, ako na slovné hodnotenie a ukončovanie školského roka sme diskutovali s riaditeľkou ŠPU Miroslavou Hapalovou. Riaditeľ Centra inkluzívneho vzdelávania Viktor Križo nám zas porozprával o tom, ako si vybudovať odborný tím a ako by dobre pripravená inklúzia mohla v škole fungovať.

Záznamy z týchto diskusií vo forme videí alebo blogov nájdete v našej mediálnej knižnici pre učiteľov. Veríme, že tam nájdte užitočné tipy aj do vašich tried 😊

Ak ste sledovali naše livestreamy, dajte nám spätnú väzbu ako sa Vám páčili TU


Za pomoc pri príprave a realizácii zmysluplného obsahu ďakujeme všetkých hosťom a rovnako Férovej nadácii O2, ktorá nás podporila v rámci grantových programov O2 Digitálna škola a Podpora pre vedenie škôl.