Je tu ďalšia príležitosť pre účastníkov a absolventov našich učiteľských programov načerpať inšpiráciu a získať nové zručnosti, ktoré môžu uplatniť vo svojich triedach! V poradí druhé stretnutie v tomto školskom roku je ladené tréningovo na tému NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA.

A čo to vlastne “nenásilka” je?

Nenásilná komunikácia je prístup ku komunikácii a emocionálnej inteligencii, ktorý účastníkom pomôže vyjadriť maximálnu mieru úprimnosti a zároveň maximálnu mieru empatie. Prostredníctvom Nenásilnej komunikácie zvládnu účastníci jednoduchšie dávať efektívnu spätnú väzbu, riešiť konflikty a vyhýbať sa manipulácii.

Kto nás témou Nenásilnej komunikácie prevedie?

Je nám veľkou poctou i radosťou, že budeme mať príležitosť zveriť sa do rúk skúsenej lektorky Alexandry Grófovej z Maxman Consultants.

Alexandra vyštudovala Zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má niekoľkoročné skúsenosti s organizáciou B2B konferencií na Slovensku a v Malajzii. Neskôr pracovala v medzinárodnej korporácií, kde nadobudla skúsenosti s vedením teamov v oblasti služieb zákazníkom a ľudských zdrojov.  V súčasnosti pôsobí ako trénerka a konzultantka v Maxman Consultants, so zameraním na medzikultúrne rozdiely v riadení projektov a komunikácii, na manažérske a komunikačné zručnosti. Vo voľnom čase sa venuje jóge a je certifikovanou nutričnou špecialistkou.

Organizačný rámec

TERMÍN: 15.2.2019 (piatok) od 9.00 do 15.30

MIESTO: Maxman Consultants, s.r.o.; Gajova 4, 811 09 Bratislava 

PROGRAM:

  • 9:00 – 9:15 / ú v o d   a   p r i v í t a n i e  
  • 9:15 – 10:45 / p r v ý   b l o k: c v i č e n i e   J A –  v ý r o k
  • 10:45 – 11:00 / p r e s t á v k a  
  • 11:00 – 12:00 / d r u h ý  b l o k: t a n e č n ý  p a r k e t  
  • 12:00 – 13:00 /  o b e d  
  • 13:00 – 14:30  / t r e t í   b l o k:  c v i č e n i a   n a  e m p a t i c k  é  p o č ú v a n i e
  • 14:30 – 15:30 / š a k a l  – ž i r a f a   a   r e f l e x i a

DOMÁCA ÚLOHA – zapátrajte v pamäti a premyslite si:

  • 1 komunikačnú situáciu (ideálne zo školského prostredia), ktorá šla hladko, bez akýchkoľvek problémov, nedorozumení a stresu.
  • 1 komunikačnú situáciu (ideálne zo školského prostredia), ktorá bola náročná, kde bolo cítiť napätie (mali ste napr. “guču” v hrdle)

PRIHLASOVANIE: Prihlasovanie na workshop bolo z dôvodu naplnenia kapacít uzavreté.

Tešíme sa na Vás, spoločné rozšírenie obzorov a následný nový vietor v triedach 😉

P.S. Poďakovanie na záver

Ďakujeme Snežane Ďuricovej a Saške Grófovej za ich ochotu vytvoriť si priestor a podporiť aktívnych učiteľov v ich v ďalšom rozvoji. Bez nich dvoch by sa tento tréning nestal realitou 🙏 .