Prostredníctvom 10 deväťdesiat minútových stretnutí sa naučíte základné mentoringové a koučingové zručnosti, vďaka ktorým:

 • budete vedieť zmysluplne sprevádzať kolegov učiteľov pri reflektovaní svojich vyučovacích hodín
 • dokážete posúvať druhých vpred bez svojich vlastných riešení
 • uvidíte zdroje a potenciál v mentorovaných
 • dokážete dať a prijať vyvážený feedback.  

„Svoju účasť v inkubátore som vždy vnímala ako veľkú príležitosť, ktorá sa nedostáva každému a tak som sa snažila k tomu aj pristupovať. Mám veľkú vďačnosť voči celému kolektívu a lektorom. Bola to nesmierne obohacujúca 90 minútovka jeden utorok v mesiaci.“ (Lucia Košťálová, školský psychológ)

Čo by ste mali vedieť predtým, než sa prihlásite?

Stretnutia sú praktické, pracujeme s reálnymi nahrávkami z vyučovacích hodín a mentoringov, odohrávajú sa online (prostredníctvom aplikácie Zoom). Po úspešnom absolvovaní účastníci získavajú LEAF certifikát. 

Náplň stretnutí:

 • Mindset mentora – sprievodcu a ako vidieť zdroje mentorovaného  
 • Nevediaci postoj, zvedavosť, počúvanie a kladenie otázok, práca s reálnou nahrávkou z vyučovania
 • Feedback, nácvik feedbacku na reálnej nahrávke z vyučovania
 • Štruktúra rozhovoru, vďaka ktorej nič nepokazíte, mentoring reálnej nahrávky z vyučovania
 • Feedforward a WOWW prístup v školách, mentoring reálnej nahrávky z vyučovania
 • Čarovná otázka a jej príbuzné, mentoring reálnej nahrávky z vyučovania
 • Škálovanie, mentoring reálnej nahrávky z vyučovania
 • Zrkadlenie a “čmáranica” + reflexia reálnej nahrávky z mentoringu
 • Mentoring reálneho učiteľa mimo skupinu, spätná väzba učiaceho sa tímu
 • Supervízia reálneho mentoringu členov učiacej sa skupiny, flow v rozhovore, záver.

Termíny stretnutí

Stretnutia budú prebiehať v dátumoch uvedených nižšie – vždy vo štvrtok medzi 17:00 a 18:30 hod:

1.10.202029.10.202026.11.202017.12.202028.1.2021
25.2.202125.3.202129.4.202127.5.202124.6.2021

Maximálny počet účastníkov v skupine: 18 osôb 

Lektori, ktorí vás budú sprevádzať programom:

Mgr. Viera Lasáková – mentorka, lektorka,  učiteľka na SZŠ BAKOMI. V LEAFe pôsobí šiesty rok ako mentorka v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), pomáha tvoriť a smerovať LEAF učiteľské programy,  školí a superviduje učiteľské kolektívy, aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste prostredníctvom programu Premena školy zvnútra. Je medzinárodne certifikovaná koučka v Brief coachingu ACPT(ICF).

Mgr. Dávid Králik – mentor, lektor, kouč, učiteľ na SZŠ Félix. V LEAFe pracuje deviaty rok ako mentor v rozvojovom programe pre učiteľov (IRPU), v programe Premena školy zvnútra školí a superviduje učiteľské kolektívy aby sa vedeli vzájomne mentorovať a podporovať v osobnostnom a profesnom raste. Je autorom dvoch mentoringových príručiek pre učiteľov. 

PRIHLÁSTE SA V 3 KROKOCH

 1. Vyplňte prihlášku do programu

  Prihlasovanie do programu je otvorené do naplnenia kapacít, respektíve maximálne do 20. 9. 2020

 2. Uhraďte účastnícky poplatok

  Účastnícky poplatok za celý program (15 hodín vzdelávania formou 10 online stretnutí) je vo výške 60 EUR. Prosíme o jeho úhradu podľa nasledovných informácií:
  Suma:                                 60 EUR
  IBAN:                                  SK53 1100 0000 0029 4445 8800
  BIC/SWIFT:                        TATRSKBX
  Variabilný symbol:          092021
  Poznámka pre prijímateľa: Inkubátor a vaše priezvisko

  Pozor: Svoje miesto v inkubátore budete mať zarezervované až po úhrade účastníckeho poplatku.

 3. Počkajte na emailovú správu v ktorej vám potvrdíme účasť v programe a pošleme link na prvé stretnutie.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete informovať na adrese

 viera.lasakova@leaf.sk