Zaujímavé príležitosti, nové kontakty & inšpirujúce príbehy.

LEAF Day Košice

5.2. 2019 sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia, konal LEAF Day. Stovka študentov mala príležitosť stať sa súčasťou workshopu Design Thinking, vypočuť si inšpiratívne príbehy rovesníkov, ktorí sa pustili do svojich projektov za pomoci mentorov z Talent Guide, LEAF Award, či na pôde LEAF Academy.

V neposlednom rade mali tiež príležitosť pristaviť sa na trhu príležitostí pri stánkoch Kolégia Antona Neuwirtha, OZ VIAC, DofE, Europe Direct, Iuventy, Nadácie otvorenej spoločnosti, či US Embassy alebo SAIA.

V programe sme však nezabudli ani na učiteľov 😉

a ponúkli sme im workshop Erb učiteľa, ktorého cieľom bolo vytvoriť štruktúrovaný priestor v ktorom si každý účastník, prostredníctvom tvorby svojho erbu, preskúmal a opätovne zadefinoval kto je ako učiteľ, akých žiakov chce pomáhať formovať a stanovil si 3 veci, ktoré bude prioritne počas roka rozvíjať u svojich žiakov.

Prečo práve takáto téma?

Je až neuveriteľne jednoduché v školstve spadnúť do pasce množstva rôznorodých aktivít a každodennej hektiky – bez priestoru na zastavenie, reflexiu a priorizovanie (čo je obzvlášť pravdivé v období polročnej klasifikácie žiakov, ktorú sme mali práve za sebou). A tak sme sa rozhodli, v duchu 7 návykov skutočne efektívnych ľudí Stephena Coveyho, vystavať náš workshop s myšlienkou na koniec…

“All things are created twice. All things. Vision is the first creation. For a house it’s called the blueprint. For a life it’s called a mission. For a day it’s called a goal and a plan. For a parent it’s called a belief in the unseen potential of a child. For all, it is the mental creation which always precedes the physical, or second, creation.”

7 návykov skutočne efektívnych ľudí, Stephen Covey