Ostrov nápadov, očakávania, frustrácie, neistých začiatkov, dochádzania síl, inšpirácie, odhodlania, vyhorenia… . Na ktorom ste „stroskotali“ Vy? A ako dlho ste už na tomto ostrove? 3, 9 či 20 rokov? Koľko na ňom ešte chcete zotrvávať? Myslíte, že to chce čas? A koľko ho máme? Kto z nás vie, koľko si môže dovoliť čakať? A na čo? Na všetky tie sľúbené, črtané sa, na rýchlo zhlobené plte bez riadneho kapitána? Jedna loď by tu bola, nie je to žiadna Noemova archa, ale…

IRPU je najmä pre tých, čo chcú.

Nečakajte, že vám dá niekto návod na zmenu, za to sa predsa na svojich žiakov hneváte, či? Rovnako nečakajte, že to bude ako v Popoluške mávnutím čarovného prútika. Ide o dlhodobý proces.

A IRPU je tiež pre tých, čo:

  • Pochopili, že zmena nepríde sama od seba a už vonkoncom nie „zhora“, lebo tí „hore“ nevedia o čom je súčasné vzdelávanie, čo a ako učiť deti a mládež tretieho tisícročia, a že interaktívnymi tabuľami sa to nespraví. IRPU pre všetkých, čo chcú zmenu!
  • Sú plný nápadov, nadšenia, no k samotnej realizácii sa nikdy nedostanú, lebo klasifikácia, oprava testov, uzatvorenie TK, dochádzka žiakov, zháňanie sponzorov, naháňanie žiakov, dodržanie termínov… . IRPU pomôže pretaviť myšlienku, nadšenie, nápad, odhodlanosť v niečo hmotné. Stačí len chcieť!
  • Nevedia, vôbec netušia ako ďalej, ale chcú zmenu!

 

Cestou v IRPU s Daltonom

Mojou cestou v IRPU bol Dalton, ktorého filozofia:

„Čo môže urobiť žiak, nesmie urobiť učiteľ “,

je zrkadlom do duše každého učiteľa.  Aké jednoduché a tak veľavravné, o tom čo robím inak a zle. Dalton mi pomohol uvedomiť si a pomenovať moje chyby, a zároveň je nástrojom, ktorým ich možno eliminovať. Hlavne sa nesnažiť byť hneď dokonalým, je to proces dlhodobý a na druhej strane nik nie je dokonalý 😉

Tri princípy daltonskej školy, zodpovednosť v slobode , samostatnosť a spolupráca, sú jasnou výzvou pre každého z nás, učiteľa i žiaka.

Aj keď sa mi nepodarí naučiť všetkých žiakov chémiu tak odborne akoby som chcela, 3 daltonské princípy si môže odniesť každý jeden žiak a rozhodne ich bude v živote potrebovať.

Dalton umožňuje:

Žiakom

byť aktívnejším, rozvíjať sa individuálne ale i naučiť sa spolupracovať v teame, meniť roly v teame. Realizáciu lepších a pomoc slabším, zažiť úspech, dobrý pocit z hodiny, ktoré sú menej stresujúce. Naučiť sa zodpovednosti v slobode, byť si vedomý svojich možností, zlyhaní ale i úspechov.

Učiteľovi

byť slobodným vo voľbe, čo, ako a kedy chcem meniť. Sústrediť sa na to čo chcem a nie na to čo musím, t.j. naplniť učebné plány. Zmieriť sa so stratou pozície učiteľa herca a vyskúšať rolu režiséra. Učiť viac ako len predmet. Odúčať naše vžité zlozvyky (papagájovania, porovnávania, odmeňovania…). Naučiť sa nebyť tým najdôležitejším. V konečnom dôsledku zvýšiť % vysnívaných hodín 😉

 

Loď IRPU

Ak si myslíte, že aj vy ste jeden zo slovenských učiteľov- Robinsonov, tak nečakajte na Piatka a skúste vyslať núdzový signál prihláškou do IRPU…. loď IRPU je na obzore 😉 … má vhodne namotivovanú posádku a kormidelníka s dobre nastaveným cieľom, nájsť ďalších.

Až keď nastúpite na loď bude môcť niekto iný vidieť, oceniť to, čo všetko ste urobili aby ste žili, prežili. A možno sa váš doterajší príbeh a ďalšie smerovanie stanú inšpiráciou pre iných a naopak. Dovtedy sa svet o vás nedozvie, aspoň nie taký, čo môže a chce vašu prácu a pozitíva nájsť, nechať rásť a oceniť.

A ešte jeden benefit cestovania loďou IRPU. Užívam si slobodu meniť sa bez termínov, za pevnej opory mojej spolucestujúcej, mentorky 😉

Mirka Kubínová, Gymnázium Jána Papánka, Vazovova, Bratislava