Opäť je tu čas na naše pravidelné komunitné stretnutie plné smiechu 😉, pohody a spoločného učenia sa. Tento krát spolu načneme tému „Reflexia a feedback nielen v kontexte školy“. A nebudeme na to sami.

Pozvanie prijali dve skvelé hostky – Klára Giertlová a Marta Páleníková!

Takže šup, vyplniť online prihlášku a v kalendároch si rezervovať čas: piatok 30.11. 2018!

 

Kto sú naši hostia?

Doobedím nás povedie skvelá Klára Giertlová – medzinárodne certifikovaná koučka a lektorka, priekopníčka koučovania na Slovensku a mentorka, ktorá ako koučka podporuje a posilňuje človeka v jeho zodpovednosti za svoje činy a schopnosti riadiť svoj vlastný život, výkon a kariéru. Podobne ako aj my – učitelia, či? 😉

Spolu s Klárou sa pozrieme na feedback trošku inak. Predstaví nám prístup zameraný na riešenie (Solution-focused approach), ktorý Insoo Kim Berg, rodinná terapeutka z USA, spolu s tímom spolupracovníkov vyvinula  priniesla koncom 20. storočia aj do škôl. Vďaka nemu sa z problémových žiakov a tried za krátky čas stali dobre fungujúce, spolupracujúce a tiež lepšie prospievajúce triedy. Čo spôsobilo ten obrat? Bol to princíp WOWW – Working on What Works. Veríme, že WOWW bude pre slovenských učiteľov rovnako prínosný ako pre učiteľov v USA a iných krajinách.

 

Poobede bude pokračovať v téme a sprevádzať nás Marta Páleníková, absolventka IRPU 2017/18, laureátka LEAF Award a tiež absolventka Komenského inštitútu, ktorá pracuje na ZŠ Felix v Bratislave. Dosť možné, že ste o nej už počuli, lebo reflexia a feedback sú jej srdcovky 😉.

Marta objavila čaro reflexie a po prvých nesmelých pokusoch sa rozhodla venovať sa tejto téme do hĺbky a nájsť funkčný „reflexný“ systém vhodný do každej triedy. Marta má za sebou nemálo pokusov, vďaka ktorým si naplno uvedomila, že reflexia má veľký vplyv na výkon a správanie žiaka. Bez nej žiak ani učiteľ nezistia, čo robili správne, ani to, čo robili nesprávne a prečo.

Ak vás zaujíma odpoveď na niektorú z otázok nižšie, alebo máte chuť vyskúšať si na vlastnej koži ako viesť reflexiu, workshop s Martou je na to ako uliaty.

Viete aký je rozdiel medzi reflexiou a spätnou väzbou?

Prečo mení reflexia a spätná väzba atmosféru v triede?

Aké formy reflexie a spätnej väzby sa používajú už na 1. st. ZŠ a ako ich môžem na svojich hodinách využiť aj ja?

Zhrnutie základných informácií:

TERMÍN                     30. 11. 2018 (piatok) 9.00 – 16.00

MIESTO                     ZŠ Narnia, Okružná 1849/2, 974 04 Banská Bystrica

NÁKLADY                 Workshop, občerstvenie a obed v školskej jedálni zabezpečuje a hradí LEAF, účastníci si hradia len cestu

PROGRAM           9:00 – 9:30    Privítanie a energizér s Dávidom Králikom

9:30 – 11:30   Feedback inak s Klárou Giertlovou

11:30 – 12:30  Obed

12:30-13:00    Auto: forma reflexie s Jankou M.Balážovou

13:15 – 15:15  Zdieľanie skúseností s využívaním rôznych foriem reflexie a feedbacku vo vyučovaní s Martou Páleníkovou

15:15 – 16:00  Spoločné zhrnutie dňa s Dávidom Králikom

Prihlásiť sa môžete vyplnením tejto krátkej online prihlášky.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, tohtoročnými účastníkmi aj absolventmi našich učiteľských programov. A ozaj, ešte jedna dobrá správa: ak máte kolegu našej krvnej skupiny, pokojne mu posuňte informácie a link, nech môže vyplniť prihlášku a prísť s vami 😉.

Za celý mentorský tím,

Jana